Ik ben kandidaat voor het HIB-label

Denk je te beantwoorden aan de criteria voor de toekenning van het HIB-label?

Vul dan onderstaand formulier in. Wij beoordelen jouw kandidatuur zo snel mogelijk.

Naam/Nom:*
Voornaam/Prénom:*
E-mail:*
Adres/adresse:*
Postcode/Code Postal:*
Gemeente/Commune:*
Provincie/Province:*
Telefoon/Téléphone:*
Webadres/Site Internet:
Functie/Fonction:*
Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise:*
Sociaal statuut/Statut social:
Bedrijfsnaam/Nom de l'entreprise:*
Juridische vorm (eenmanszaak, BVBA, E-bvba, NV,...)/Forme juridique:
Aantal personeelsleden/Nombre de membres du personnel:*
UNIZO lidnummer/Numéro d'affiliation UNIZO:
Leg hier uit wat je doet en waarom je in aanmerking komt voor het HIB-label:*
Expliquez ici ce que vous faites et pourquoi vous entrez en ligne de compte pour le label HIB?
Welk diploma heb je als zaakvoerder en hoe leerde je het vak / de ambacht?:
Quel diplôme avez-vous en tant que gérant et comment avez-vous appris votre métier/artisanat ?
Welke producten maak je met de hand en hoeveel % van je assortiment is dit?:*
Quels produits fabriquez-vous à la main et quel pourcentage de votre assortiment représentent-ils ?
Hoe wordt je product gemaakt? Waar zit de 50% handwerk in het maakproces?:*
Comment votre produit est-il fabriqué ? Quelle partie du processus de fabrication les 50 % de travail à la main représentent-ils ?
Wie maakt de producten en hoeveel tijd gaat per week naar handwerk?:*
Qui fabrique les produits et combien de temps par semaine est consacré au travail à la main ?
Welke nutsfunctie heeft je product waardoor je je onderscheidt van de kunstenaar:*
Quelle est l?utilité de votre produit qui vous distingue d?un artiste ?
Waarom is je product uniek? Wat is jouw handtekening (van de maker)?:*
Pourquoi votre produit est-il unique ? Quelle est votre signature (du créateur) ?

Met dank aan:

Atelier Schrauwen

Printville

Het logo van HIB werd ontworpen door Wim Bussels.

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
ProximusEngieKBCADMBZenito