Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • Activeer 50+ door hen (ook) te begeleiden richting ondernemerschap (02 december 2013)
  Volgens het recente VDAB rapport is de jobkans voor oudere werkzoekenden bijzonder klein. Het grootste pijnpunt van de Vlaamse arbeidsmarkt blijft dan ook de lage tewerkstellingsgraad van 50-plussers.
  “Vandaag wordt vaak met de beschuldigende vinger naar de werkgevers gekeken”. Marc Gommers, directeur van Zenitor vzw, een loopbaancentrum voor zelfstandige ondernemers opgericht door UNIZO en Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, roept op om de 50+’er niet te onderschatten.
 • Mensen met een handicap krijgen kansen (02 december 2013)
  "Wanneer kandidaat-werknemers solliciteren voor een job, kijken werkgevers naar competenties en naar ervaring. Niet naar geaardheid, leeftijd, etnische afkomst, fysieke conditie of andere persoonskenmerken. Werkgevers kiezen gewoon de juiste persoon voor de juiste job, punt”, reageert UNIZO naar aanleiding van de berichtgeving vandaag over een onderzoek van de UGent naar de loonpremie – en geen arbeidspostaanpassing – voor mensen met een handicap. Volgens UNIZO worden werkgevers door het onderzoek opnieuw onterecht met de vinger gewezen. De ondernemersorganisatie staat positief tegenover een maximale integratie van personen met een arbeidshandicap op de reguliere werkvloer. UNIZO sensibiliseert werkgevers en werkt ook actief mee aan het aanwerven van personen met een handicap via Jobkanaal.
 • Te veel oudere werknemers ontslagen? Boete! (02 december 2013)
  Minister van Werk, Monica De Coninck, wil bedrijven beboeten die “buitenproportioneel veel oudere werknemers ontslaan”. Dat staat te lezen in De Standaard.
 • UNIZO: 50-plussers krijgen kansen bij KMO’s (29 november 2013)
  Volgens cijfers die de VDAB vandaag bekend maakte, ligt de jobkans vooral voor 50-plussers extreem laag. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismeverspreiding klaagde al eerder aan dat werkgevers oudere werknemers discrimineren. UNIZO herhaalt dat KMO’s positief staan tegenover oudere werknemers.
 • Tweede Pensioenpijler te veel Black Box (18 november 2013)
  De Tweede Pensioenpijler is voor werkgevers te veel een Black Box doordat de wettelijk opgelegde rendementsgarantie te hoog ligt, zo stelt Unizo.
  Bron: HRMagazine
 • Aantal werkbare jobs stagneert (18 november 2013)
  Het aantal ‘werkbare’ jobs in Vlaanderen stagneert. Waar de werkbaarheidsgraad tussen 2004 en 2010 nog steeg van 52,3 naar 54,3 procent, blijft het percentage in 2013 hangen op 54,6. Dat blijkt uit de jongste Werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de sociale partners. Stress op het werk blijkt een van de grootste belemmeringen om te komen tot meer werkbaar werk.
  Bron: De Standaard
 • Vervangingsdagen 2014 (13 november 2013)
  Vóór 15 december 2013 dien je als werkgever de vervangingsdagen 2014 voor feestdagen die in het weekend vallen, bekend te maken.
 • Het Johari-venster: een krachtig instrument (08 november 2013)
  Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt en communiceert. Het Johari-venster kan hierbij een interessante leidraad zijn.
 • UNIZO over sensibiliseringscampagne burn-out: "Niet enkel werkgevers moeten signalen lezen" (04 november 2013)
  'Zo duidelijk zijn de signalen nooit', is de baseline van de nieuwe campagne van minister De Coninck rond psychosociale risico's . De campagne richt zich vooral op de ondernemingen en moet er voor zorgen dat werkgevers, HR-verantwoordelijken en vakbondsvertegenwoordigers sneller symptomen van burn-out kunnen herkennen. "Maar niet alleen werkgevers moeten signalen lezen. De psychosociale gezondheid van werknemers is een verantwoordelijkheid van iedereen en in de eerste plaats van de werknemer zelf", reageert UNIZO.
 • UNIZO: Investeer in bestaande maatregelen jeugdwerkloosheid in plaats van telkens nieuwe te creëren (14 oktober 2013)
  Uitbreiding IBO noodzakelijk

  Vorig jaar lanceerde de federale regering tienduizend stageplaatsen als relancemaatregel. De gewestregering moest de stagemaatregel uitvoeren en implementeren. “Telkens een nieuwe maatregel uitvinden wanneer de jongerenwerkloosheid stijgt, brengt geen zoden aan de dijk”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie is het “beter om te investeren in bestaande, goede maatregelen zoals de Individuele Beroepsopleiding”. UNIZO verwijst naar de recente versoepeling van IBO waarbij werkgevers aansluitend op IBO een contract van bepaalde duur kunnen aanbieden. De ondernemersorganisatie vindt dit “een goede stap”, maar benadrukt dat werkgevers in een nog te strikt kader moeten werken. UNIZO vraagt om alle contractvormen mogelijk te maken.
 • UNIZO wil sterkere promotie van Individuele beroepsopleiding (IBO) (02 oktober 2013)
  In 2012 werden er 11.882 werkzoekenden opgeleid via een Individuele Beroepsopleiding (IBO). De VDAB-doelstelling was evenwel 13.500.
  Ook voor 2013 ziet het er naar uit dat VDAB de vooropgestelde doelstelling (15.500) niet zal halen. Eind juli was nog maar slechts 44% van de jaardoelstelling ingevuld. Nochtans vullen veel KMO’s hun openstaande vacatures in via het opleiden van werkzoekenden in het kader van een IBO. Een IBO is dus de ideale start voor een samenwerking tussen KMO en medewerker. 8 op de 10 van alle IBO’s in Vlaanderen worden afgesloten in ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Het zijn zelfs vooral de kleinste ondernemingen (minder dan 5 werknemers) die in staan voor 4 op de 10 van alle Vlaamse IBO’s. Ook naar sectoren toe zijn het typische KMO-sectoren, zoals bouw en handel die het grootste aantal opleidingstrajecten voorzien. Met respectievelijk 40% en 17% nemen respectievelijk de bouw en de kleinhandel meer dan de helft van de IBO’s voor hun rekening.
 • ‘BLeie’ uit Wevelgem en ‘Resoc Kempen’ uit Turnhout slepen ‘nv gezond award’ in de wacht (01 oktober 2013)
  Woensdagavond vond in Antwerpen de finale van de ‘nv gezond award’ plaats, een wedstrijd voor KMO’s die aandacht hebben voor de gezondheid van hun werknemers. Van de 10 finalisten konden ‘BLeie’ uit Wevelgem en ‘Resoc Kempen’ uit Turnhout de juryleden het meest overtuigen.
 • Wie sleept de nv gezond award in de wacht? (19 september 2013)
  Op woensdagavond 25 september 2013 reikt het VIGeZ samen met zijn partners UNIZO, IDEWE, MENSURA, SD WORX , Provikmo, Securex, Attentia, Vitamed, All Day Long en HR Magazine de ‘nv gezond award’ uit, een wedstrijd voor KMO’s die inspanningen op het vlak van gezondheid en werk hebben geleverd.
 • UNIZO over socio-economische monitoring: "Werkgevers kiezen de juiste persoon voor op de juiste plaats” (06 september 2013)
  UNIZO deelt de mening van minister De Coninck dat “Al wie poten en oren heeft, zal moeten werken” en bevestigt ook dat er kansen zijn voor iedereen ongeacht hun origine. Bovendien stelt UNIZO samen met CGKR-topman Jozef De Witte vast dat potentiële werknemers een grotere diversiteit hebben dan 20 jaar geleden.
 • UNIZO pleit voor praktijkstages in alle studierichtingen (02 september 2013)
  Bij de start van het nieuwe schooljaar pleit UNIZO andermaal voor het invoeren van praktijkstages in alle studierichtingen. Die bieden de ideale brug van de theorie naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. De voorziene onderwijshervorming is hiervoor de ideale gelegenheid.
 • Wout Peeters van carwash JES uit Essen is "Jobstudent van het jaar" 2013 (29 augustus 2013)
  Wout Peeters uit Antwerpen wint de UNIZO- en ADMB-verkiezing voor de Jobstudent van het Jaar 2013. UNIZO organiseert het initiatief al voor het zesde jaar op rij, samen met HR-dienstengroep ADMB, om het belang van jobstudenten voor de KMO-economie te onderstrepen.
 • UNIZO reageert positief op voorstel flexi-jobs (26 augustus 2013)
  Dichten kloof bruto-en nettoloon blijft belangrijkste prioriteit. Wie minstens deeltijds werkt of gepensioneerd is, kan volgens het voorstel 500 euro per maand belastingvrij bijverdienen. Volgens UNIZO zorgen de flexi-jobs ervoor dat mensen op een voor werkgevers flexibele en betaalbare manier makkelijker op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
 • UNIZO: "Discriminatie niet enkel probleem werkgevers" (22 augustus 2013)
  Het Minderhedenforum stelt op basis van een doctoraat van Stijn Baert (UGent) dat er nog steeds discriminatie is op de arbeidsmarkt en dat "werkgevers, die discrimineren, vandaag de dans ontspringen". UNIZO benadrukt elke vorm van discriminatie te verwerpen. UNIZO wijst er bovendien op dat discriminatie een breder maatschappelijk probleem is. "Het is verkeerd om de Zwarte Piet enkel naar werkgevers door te schuiven. Discriminatie gebeurt ook door werknemers onderling of door klanten. Zogenaamde 'spookklanten' inschakelen heeft dus weinig zin", aldus UNIZO.
 • UNIZO over dalende tewerkstelling bij KMO's: "Enkel drastische loonlastenverlaging kan tij doen keren" (22 augustus 2013)
 • Ondernemers verliezen kwart van hun tijd aan administratie (19 augustus 2013)
  De gemiddelde ondernemer besteedt maar liefst 15,7 uren per week, of één kwart van zijn werktijd aan administratie. Dat is het onthutsende resultaat van een recent UNIZO-onderzoek bij meer dan 900 KMO's. UNIZO pleit andermaal voor - nog veel meer - administratieve vereenvoudiging.
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

 

partnerlogobalk_UNIZO_2014 

Stem op uw favoriete KMO!

Stem op uw favoriete KMO en bepaal mee wie zich de komende twee jaar Beloftevolle KMO en KMO Laureaat mag noemen!

Lees meer

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito