Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • Oudere werknemers en lichter werk (20 mei 2010)
  Het arsenaal aan maatregelen en tegemoetkomingen die het langer blijven werken stimuleren groeit.  Het komt er niet alleen op aan om mensen te stimuleren of te 'verplichten' langer aan de slag te blijven. 
 • Hoe onbevooroordeeld selecteert u uw nieuwe medewerkers? (17 mei 2010)
  De Hogeschool en Universiteit Brussel (HUB) en de Koninklijke Militaire academie onderzochten het selectiegedrag van heel wat verantwoordelijken, en wat bleek... Een mooi uiterlijk heeft wel degelijk invloed op de kans om aangeworven te worden!
 • Contactdag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (17 mei 2010)
  MVO Vlaanderen organiseert op 25 mei in het provinciehuis te Leuven haar eerste MVO contactdag. Voor iedereen die op zoek is naar praktische kennis- en ervaringsuitwisseling om het MVO-beleid een concrete stimulans te geven!
 • Hoe borstvoedingsvriendelijk is jouw werkplek? (06 mei 2010)
  VZW De Bakermat, een expertisecentrum Kraamzorg is op zoek naar borstvoedingsvriendelijke werkgevers in Vlaanderen.  Zij willen een pleum geven aan ondernemingen die hun vrouwelijke werknemers positief ondersteunen bij het geven van borstvoeding.   Op dit moment worden werknemers - want het zijn inderdaad werknemers die hun werkgever voordragen! - opgeroepen langs alle mogelijke kanalen om hun bedrijf voor te dragen indien zij vinden dat het de titel 'Borstvoedingsvriendelijke werkgever' verdient.  
 • De uitdaging mag wel iets voorstellen: Kom op tegen kanker! (06 mei 2010)
  Naast het verdedigen van de ondernemersbelangen is fietsen één van de grote passies van Karel Van Eetvelt.  Voor beide passies geldt dat de uitdaging groot mag zijn en als het algemeen belang of het ondernemersbelang ermee gediend wordt, is de motivatie nog groter.   Zo rijdt Karel van 13 tot 16 mei een tocht door heel Vlaanderen voor Kom op tegen Kanker.  
 • Infossesies Sociale Innovatie (04 mei 2010)
  Zoekt u als KMO middelen om betere resultaten te halen? Voelt u dat uw werkorganisatie nog niet optimaal is? Wenst u in te spelen op allerhande veranderingen in en rondom uw bedrijf en wil u de werkorganisatie daarop aanpassen? In deze sessie: leert u van anderen door getuigenissen, goede en te verbeteren praktijken  maakt u kennis met drie organisaties die hierbij ondersteuning bieden komt u te weten wat het Agentschap Ondernemen hierbij voor u kan betekenen legt u een eerste contact met gespecialiseerde adviseurs
 • De HRMCoach toetsingslijsten on line (02 mei 2010)
  Met de steun van het ESF en van de Vlaamse Gemeenschap heeft UNIZO KMO Contact de gekende toetsingslijsten kunnen uitbreiden van 36 naar 48 zodat nu ook aandacht wordt besteed aan het invoeringsproces van het competentiemanagement. De bestaande toetsingslijsten werden geactualiseerd. Deze toetsingslijsten zijn geïntegreerd opgenomen in het Denk- en Doeboek 'Competenties in Competitie'.  Zowel de afzonderlijke toetsingslijsten als het boek staan in PDF formaat vrij downloadbaar in de rubriek Bibliotheek.
 • Maak werk van diversiteit in uw personeelsbeleid (30 april 2010)
  Onder deze titel gaat op donderdag 17 juni in CC De Herbakker in Eeklo een inspirerende avond door die doorspekt is met goede praktijkgetuigenissen. Ondernemers die weten dat een consequente diversiteitsaanpak hen geen windeieren legt, tonen u hoe deze aanpak werkt!
 • Sociale media in bedrijven (27 april 2010)
  Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met werknemers die sociale media gebruiken tijdens de werkuren. Het gaat onder andere over netwerksites zoals Facebook, Netlog, Twitter e.d. Moet de werkgever dat zomaar onbeperkt toelaten?  
 • Aanpassingen in de ontslagboete voor arbeiders (27 april 2010)
  De overheid heeft de ontslagboete voor arbeiders licht bijgestuurd. De op 1 januari ingevoerde 'crisispremie' - de forfaitaire vergoeding van 1.666 euro voor arbeiders die tussen 1 januari en 30 juni 2010 worden ontslagen - is lichtjes bijgestuurd.  
 • Hoe zat dat weer met die feestdagen? (27 april 2010)
  1 mei is een feestdag die dit jaar op een zaterdag valt.  Heeft de werknemer het recht om die feestdag in te halen? Om de werknemer tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze "vervangingsdag " moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming.
 • Beschikt u over een transparant bedrijfsbeleid inzake gebruik van internet en sociale media op het werk? (22 april 2010)
  Door het succes van sociale media (Facebook, Linked-In, Twitter, ...) en internet worden veel werkgevers geconfronteerd met het gebruik ervan door medewerkers op het werk. En met het gebruik staat soms de deur open voor misbruik. Hoe gaat u hier mee om? De werkgever is vrij te bepalen wat mag en niet mag. Moeten die afspraken een bot verbod inhouden? Volgens UNIZO niet.
 • UNIZO bevraagt effecten van ziekteverlof op de KMO's (19 april 2010)
  Afwezige werknemers zijn voor elke onderneming een probleem. Zeker voor kleinere werkgevers is het tijdelijk wegvallen van een medewerker een probleem voor de organisatie van het werk. UNIZO wil weten hoe groot het probleem is en wat u doet om afwezigheden op te vangen. En hoe volgt u ziekte van uw werknemers op? En wat kan de overheid volgens u doen om het probleem in te perken?  We gebruiken de resultaten van deze bevraging om met objectieve gegevens uw belangen nog beter te verdedigen.
 • Maaltijd- en ecocheques veel te duur (16 april 2010)
  KMO-werkgevers die hun werknemers maaltijd- of ecocheques geven, betalen daar te veel extra kosten voor. Beide instrumenten zijn nochtans bedoeld als een netto vergoeding: wat de werkgever aan zijn medewerker betaalt, zou zijn enige kost mogen zijn. UNIZO pleit voor een grondige hervorming van beide cheques.
 • Vertrouwen in 50 plussers stijgt, onder voorwaarden (14 april 2010)
  KMO bedrijfsleiders lijken meer en meer geneigd om de talenten van 50 plussers te ontdekken en hen kansen te geven op de arbeidsmarkt.  Aarzelend en onder voorwaarden.  
 • Competenties in Competitie 29 april 2010 (01 april 2010)
  HRsquare organiseert in samenwerking met UNIZO op 29 april 2010 het seminarie "Personeelsbeleid in de KMO" met centraal aandachtspunt het competentiemanagement.  Gastsprekers zijn ondermeer Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder, Mieke Vertriest, Zaakvoerder X trans en actieve deelneemster aan het UNIZO lerend netwerk rond competentiemanagement Jos Heiremans, HRM adviseur.  
 • Getuigenissen over innovatief en zinvol ondernemen (01 april 2010)
  UNIZO publiceerde zopas het boekje “Bezielend Ondernemen”. Het is een initiatief van het Forum Spiritualiteit en Ondernemen en de Spes Academie. Spiritualiteit is niet per definitie gebonden met godsdienst. Geloof kan een sterke bron betekenen voor de zinzoekende mensen maar niet de enige. Natuur, schoonheid en rechtvaardigheid zijn eveneens sterke bronnen voor zinvol leven en werken.  De brochure brengt openhartige getuigenissen van ondernemers over hun inspiratie, het waarom van hun beleidskeuzes, over de zin van hun werk binnen de “harde” economische wetten en op een concurrentiële markt.
 • Brugpensioen Infosessie ADMB (29 maart 2010)
  De eindeloopbaanproblematiek houdt blijkbaar eenieder bezig en niet in het minst uw werknemers. Het mag daarom niet verwonderen dat u heel vaak geconfronteerd wordt met gerichte vragen rond brugpensioen. De materie wordt op 1 april 2010 alweer bijgestuurd. ADMB-school zet in dit seminarie voor u de wijzigingen op een rij.
 • Intrede van 50 plussers blijft te laag (29 maart 2010)
  KMO's doen er best aan een goed retentiebeleid te voeren voor hun ouder wordende werknemers. Zij zullen hen in de komende jaren nog hard nodig hebben. Maar daarnaast voeren zij best ook een actieve aanwervingspolitiek ten aanzien van 50-plussers. De boordtabel Eindeloopbaan van het Steunpunt WSE vertelt echter een ander verhaal. 
 • Boete voor het niet betalen van sollicitatiebrieven? (28 maart 2010)
  Binnenkort riskeren bedrijven een boete als ze niet antwoorden op sollicitatiebrieven. Die maatregel komt er op voorstel van initiatiefnemer Hans Bonte (sp.a), als het van hem afhangt.
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

Partnerbalk_met_UNIZO_stippelijn_2013 

 

Heeft uw KMO aandacht voor de gezondheid van haar medewerkers? Doe dan mee aan de nv gezond award!

VIGeZ lanceert in samenwerking met zijn partners de 3de editie van de ‘nv gezond award’, een wedstrijd voor KMO’s in Vlaanderen en Brussel die aandacht hebben voor gezondheid op de werkvloer. Met deze verkiezing wil het VIGeZ KMO’s motiveren om werk te maken van een gezondheidsbeleid. Een uitgelezen kans voor KMO’s dus om hun gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten.
UNIZO ondersteunt als partner dit initiatief ten volle.

De winnaar krijgt onder meer een maand lang gratis vers fruit en krijgt de kans om zijn gezonde bedrijfsinitiatieven in HR-Magazine voor te stellen.

Lees meer

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito