Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • "Steunmaatregelen voor werknemers met loonhandicap moeten ook in kleinste bedrijven gelden" (04 juli 2013)
  Het Vlaams Parlement keurde nieuwe tegemoetkomingen goed voor bedrijven die werknemers met een loonhandicap aanwerven. Daarbij discrimineert het parlement evenwel de kleinste KMO-werkgevers. Want enkel wie minstens vijf voltijdse werkplaatsen aanbiedt voor kwetsbare werknemers, komt in aanmerking. UNIZO vraagt dat de maatregel voor elke individuele aanwerving zou gelden.
 • UNIZO jobstudent van het jaar start nu (24 juni 2013)
  Ook dit jaar organiseren we samen met ADMB de jobstudent van het jaar. Bedoeling is op een positieve manier dit soort jobs in de media te brengen. Het is belangrijk zoveel mogelijk leden die werken met jobstudenten aan te moedigen deel te nemen. Voor alle info zie www.jobstudentvanhetjaar.be
  INFO: UNIZO, Sanderijn Vanleenhove, 02/21 22 544.
 • Deeltijds werken is doodlopende straat (24 mei 2013)
  Minister De Coninck krijgt kritiek omdat ze vrouwen oproept om goed na te denken vooraleer ze deeltijds gaan werken of huisvrouw worden. Ze wijst op het gevaar voor de vrouwen zelf en op de noden van onze arbeidsmarkt. Een aantal jonge ouders steigeren. Ze wijzen er terecht op dat de combinatie tussen arbeid en gezin in dit land vaak erg moeilijk is. Hun vraag om deeltijds werken toch meer mogelijk te maken, is echter niet de juiste. De politiek moet integendeel de daad bij het woord voegen en jonge ouders meer in staat stellen om voltijds te werken.


  Caroline Deiteren, UNIZO-adviseur

 • UNIZO over mini-jobs in Duitsland (23 mei 2013)
  Mini-jobs in Duitsland zijn een systeem van tewerkstelling waarmee je maximaal 450 euro per maand kan verdienen of maximaal 2 maanden of 50 dagen per jaar aan de slag kan. In België stoten de mini-jobs op tegenstand, omdat ze mee zorgen voor de loonkostenhandicap van ons land ten opzichte van Duitsland. “Niets is minder waar. Filteren we de mini-jobs weg, dan bedraagt onze loonkostenhandicap ten opzichte van Duitsland nog steeds 13,17%”, aldus UNIZO.
 • UNIZO-topman Karel Van Eetvelt ruilde voor één dag van job met Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zaken) (06 mei 2013)
  Het Radio1-programma Hautekiet ging de uitdaging aan om de vooroordelen rond de ‘luie’ ambtenaar aan de realiteit te toetsen. Daarom zocht het programma werknemers bij de privésector die een dagje wilden meedraaien bij de overheid. Ook UNIZO-topman Karel Van Eetvelt ging voor één dag bij de overheid werken. Hij ruilde zijn job met Frank Van Massenhoven van de FOD Sociale Zaken. En?...
 • UNIZO over gevolgen statuut arbeiders-bedienden: “Twee op vijf ondernemers overweegt maatregelen” (29 april 2013)
  Als de vakbonden zo verder doen, dan worden vooral werknemers de dupe
 • UNIZO: “Acties en eisen vakbonden zijn ongepast” (26 april 2013)
  "De loonkost in ons land is al bij de hoogste in de wereld. Voor bepaalde vakbonden is die blijkbaar nog niet hoog genoeg", reageert Karel Van Eetvelt op de vakbondsactie vandaag over arbeiders-bedienden.
 • Werkgevers geven voorzet voor globale oplossing arbeiders-bedienden (19 april 2013)
  De werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in het Interprofessioneel Werkgeversoverleg (IWO), wijzen samen op de catastrofale gevolgen als bij de gelijkschakeling van het statuut arbeiders-bedienden het beste uit beide statuten wordt opgeteld. Dat zou onze loonhandicap nog vergroten. In hun eigen voorzet van oplossing ligt de klemtoon op een dynamische arbeidsmarkt, met de klemtoon op actieve hertewerkstelling in plaats van passieve sociale bescherming.
 • BELANGRIJK! Vakbondsmanifestatie nu donderdag 6 juni! (19 april 2013)
  De vakbonden ACV en ABVV organiseren nu donderdag, 6 juni, een manifestatie in Brussel. Hoewel niet werd opgeroepen tot stakingsacties en blokkades van bedrijven, zijn problemen op dit vlak niet helemaal uit te sluiten. Lees hier hoe u in dat geval best reageert. Problemen? Contacteer het UNIZO Service Center: 078 35 39 39.
 • Functioneringsgesprekken: een opportuniteit (15 april 2013)
 • "Dalende trend aantal leerjongeren dringend ombuigen" (13 maart 2013)
  Het aantal leerjongeren is het afgelopen jaar met 5 % gedaald. Een slechte zaak, vindt UNIZO, want de leertijd, waarbij jongeren hun vak op de werkvloer zelf krijgen aangeleerd, blijkt sinds jaren een ijzersterke formule, die rechtstreeks aansluiting geeft op de arbeidsmarkt. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen en de leertijd mee helpen opwaarderen, aldus nog UNIZO.
 • Uw werknemers te laat op het werk door de sneeuw. Moet u die niet gepresteerde uren betalen? (12 maart 2013)
  Indien uw werknemer met flinke vertraging, of - in het extreme geval - helemaal niet op het werk aankomt door hevige sneeuwval, en thuiswerk nu eenmaal geen optie bleek, dient u dan loon te betalen voor de 'niet-gepresteerde' uren? Dit zijn de spelregels.
 • UNIZO OndernemersParlement vraagt voldoende brandstof voor ondernemersmotor (03 maart 2013)
  Zondagnamiddag, 3 maart, kwamen meer dan 300 ondernemers afgezakt naar het UNIZO 'OndernemersParlement'. Ze werkten er in verschillende 'commissievergaderingen' aan constructieve voorstellen die de ondernemersmotor meer brandstof moeten geven en gingen vervolgens in debat met de partijvoorzitters van N-VA, sp.a, Open VLD en CD&V. Bekijk hier het verslag in woorden, foto's en videobeelden.
 • Opvolgen van studentenarbeid verbeterd via www.studentatwork.be (29 mei 2012)
 • Lager lasten op loon (29 mei 2012)
 • Europese hulpmiddelen Eures en Europese subsidies onbekend (28 mei 2012)
 • UNIZO over België als Europees kampioen arbeidskost (28 mei 2012)
  UNIZO blijft hameren op de noodzaak om de globale loonkost in ons land fors naar beneden te halen. Alleen op die moment is concurrentie met de ons omringende landen nog mogelijk
 • De VDAB publiceerde vandaag de lijst met knelpuntberoepen van 2011 (28 mei 2012)
 • Kan uw personeelsbeleid beter? (08 december 2011)
  Of uw bedrijf nu 1 of 100 medewerkers telt, met een professioneel personeelsbeleid doet u hen beter functioneren. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Het allesomvattende HRM-begeleidingstraject van UNIZO KMO Contact helpt u op weg.

  Wie op zoek is naar info en advies voor een optimaal personeelsbeleid kan al jarenlang gratis terecht bij de UNIZO-HRM-coach op www.unizo.be/hrmcoach, met de daaraan verbonden infosessies. “Met het nieuwe HRM-beleidingstraject gaan we echter veel verder”, vertelt coördinator Jos Heiremans. “Hier bieden we werkelijk een persoonlijke begeleiding op maat, vertrekkend vanuit de eigen, specifieke situatie van de werkgever in kwestie. Hoe loopt zijn personeelsbeleid op dit ogenblik? Wat gaat goed en waar zitten de knelpunten? Heeft het bedrijf bij zijn aanwervingen tot nu toe de juiste competenties in huis gehaald? Heeft de zaakvoerder wel voldoende zicht op de vereiste competenties voor een optimaal functioneren van zijn zaak? Hoe zit het met het aanwervingsbeleid in het bedrijf, de bijscholingsnoden- en mogelijkheden voor het personeel, de motivatiestrategie, de functioneringsgesprekken…

  Bij een doordacht en optimaal personeelsbeleid komen zoveel aandachtspunten en vragen om de hoek kijken, dat werkgevers er vaak heel wat uit het oog verliezen, niet zelden met kwalijke gevolgen. Daarom beginnen we ons begeleidingstraject altijd met een gedetailleerde en heel concrete bevraging of zelf scan, waarbij de ondernemer in kwestie wordt uitgenodigd zijn personeelsbeleid en –noden heel doelbewust in kaart te brengen en duidelijke ambities voor de toekomst te formuleren.”

  De uitkomst van deze HRM-zelf scan vormt de basis voor de persoonlijke HRM-begeleiding. UNIZO werkt hiervoor samen met de ervaren adviseurs van StartPeople HR Services. “Tijdens persoonlijke gesprekken, zowel face-to-face als telefonisch en via mail, geven de adviseurs feedback op de conclusies en verlangens uit de bevraging”, verduidelijkt Jos Heiremans. “Ze adviseren de werkgever over die aandachts- en/of knelpunten waar hij zelf de nadruk wil op leggen. Hoe de werving en selectie optimaliseren? Hoe een goed functionerend competentiebeleid uitwerken? Hoe de vereiste kerncompe-tenties in de onderneming formuleren? (Over welke kennis en vaar-digheden moeten de werknemers, naargelang hun functie, beschik-ken?) Hoe succesvol functioneringsgesprekken invoeren?... Kortom, hoe de geformuleerde HRM-ambities realiseren? Grootste meerwaarde van dit begeleidingstraject is dat de werkgever er niet alleen voor staat, maar telkens kan terugvallen op een ervaren en deskundige HRM-begeleider, die zijn kansen op succes aanzienlijk verhoogt.”

  De HRM-begeleiding praktisch:

  Het volledige HRM-begeleidingstraject, inclusief het werkboek “Competenties in competitie. Doe- en denkboek competentiemanage-ment invoeren in de KMO”, kost € 1.000 (excl. BTW), waarvan u 50% kan recupereren via de KMO-portefeuille. KMO Contact Pashouders genieten daar bovenop van 20% korting, waardoor ze slechts € 400 (excl. BTW) betalen.

  Meer weten? Vraag uw HRM-begeleiding aan via info@hrmcoach.be of bel: 02/ 21 22 534.
 • Wat te doen bij stakingen en vakbondsacties? (01 december 2011)
  Zoals u allicht vernam via de media, voorzien de vakbonden een grote betoging, nu vrijdag, 2 december. Nemen uw medewerkers deel aan de betoging, dan zijn ze de facto in staking.Steeds meer signalen wijzen ook in de richting van verspreide stakingsacties. Om u als werkgevers te ondersteunen, geven we u hier een overzicht van uw rechten en plichten bij stakingen.
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

Partnerbalk_met_UNIZO_stippelijn_2013 

 

WIE SLEEPT DE ‘NV GEZOND AWARD’ IN DE WACHT?

Op woensdagavond 1 oktober 2014 reikt het VIGeZ samen met zijn partners de ‘nv gezond award’ uit, een wedstrijd voor KMO’s die aandacht hebben voor de gezondheid op de werkvloer.
De winnaar krijgt onder meer een maand lang gratis vers fruit en krijgt de kans om zijn gezonde bedrijfsinitiatieven in HR-Magazine voor te stellen.

Lees meer

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito