Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • Career Coaching : het antwoord op knelpuntvacatures (15 september 2010)
  Sinds kort is de ondertoon van de economische berichtgeving weer wat optimistischer ingekleurd. De conjunctuur trekt opnieuw aan, wat resulteert in een stijgend aantal vacatures en een toenemende activiteit op vlak van rekrutering.  Nu de markt dan ook opnieuw aantrekt, komen de tekorten snel bloot te liggen.  
 • De Werkweek komt er aan (14 september 2010)
  De werkweek komt er opnieuw aan.  De week van 20 tot 28 oktober is door de VDAB in samenwerking met de sociale partners zoals het UNIZO uitgekozen om 'werk' onder de aandacht brengen: voor ondernemers betekent dit extra aandacht voor de invulling van hun vacatures.  Voor de werknemers en vooral werkzoekenden heel wat informatie omtrent en toeleiding tot de arbeidsmarkt en opleiding, vorming en begeleiding die hen klaar moeten maken om de arbeidsmarkt succesvol te betreden.    
 • Bijscholingen Personeelsbeleid (14 september 2010)
  Het Centrum voor Bijscholing Personeelsbeleid (CPB) is een organisatie van Katho (Kortrijk) en organiseert opleidingen met betrekking tot personeelsbeleid. Zij richten een ruim opleidingsprogramma in, omtrent alle juridische aspecten van het tewerkstellen van personeel en in de basisprincipes van een modern personeelsbeleid.  De aangeboden thema 's zijn zeer divers.  
 • Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille? (13 september 2010)
  Als u gebruik maakt van de KMO portefeuille dat hebt u ongetwijfeld ontdekt dat de zware uitgaven voor opleiding, advies rond ondernemen, innoveren of internationaliseren een heel stuk lichter uitvallen dank zij de steun van de Vlaamse overheid.  
 • VAD lanceert www.qado.be (10 september 2010)
  De Vereniging voor Alcohol- en andere drugproblemen VZW, afgekort VAD, lanceert de website www.qado.be .  Hierdoor vindt u alle informatie over alchol en andere drugs in de werkcontext op één website.  
 • Werkloosheid blijft een belangrijke indicator voor onze economische prestaties (01 september 2010)
  Is er nu sprake van herstel, of niet?   Zijn de tekenen van verbetering van het economisch klimaat duurzaam, of niet?   De werkloosheidscijfers zijn zeer voorzichtig.   
 • Wil u weten waarom een 45 plusser graag/niet graag bij u werkt? (01 september 2010)
  UNIZO partner ADMB Select geeft in heldere bewoordingen inzicht in dat verdomd moeilijke maar bijzonder beloftevolle reserve-segment op de arbeidsmarkt.  
 • Niet alle opleidingen voortaan met opleidingscheques (01 september 2010)
  In het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan van Vlaanderen (WIP) , werd gesleuteld aan de regeling inzake opleidingscheques. 
 • Ibo tijdelijk gewijzigd (01 september 2010)
  De Individuele Beroepsopleiding, kortweg IBO, kent tijdelijk een gewijzigde toepassing.  Dit in het kader van het Vlaamse Werkgelegenheids- in investeringsplan, bedoeld om te crisis te bestrijden. 
 • Stefan Huygebaert 3de Jobstudent van het Jaar (26 augustus 2010)
  Samen met ADMB en SOFIM organiseert UNIZO nu reeds voor de derde keer op rij de wedstrijd 'Jobstudent van het Jaar'.  Deze keer viel de Bruggeling Stefan Huygebaert verdiend deze eer te beurt.  Het zou ons niet verwonderen mochten we deze student Kunstwetenschappen binnen enkele jaren als succesvolle ondernemer kunnen begroeten.  Zijn werkgever, het Brugse toeristische bedrijf Qasimundo Bike Tours, is niet karig met de opsomming van zijn kwaliteiten.  
 • Werkloosheidssysteem motiveert niet om terug aan de slag te gaan (25 augustus 2010)
  UNIZO krijgt bevestiging voor zijn standpunt uit onverdachte hoek.  Het huidige systeem van werkloosheidsuitkeringen moedigt werklozen te weinig aan om een job te zoeken. Dat concluderen Joep Konings en Damiaan Persyn, onderzoekers aan de K.U.Leuven uit hun studie ‘Waarom worden vacatures moeilijk ingevuld?’. Zij pleiten voor een systeem waarin de uitkeringen sterker en sneller dalen naarmate men langer werkloos is, maar waarbij ter compensatie meer middelen gaan naar actieve maatwerkbegeleiding van de werkzoekende.
 • Bijna juiste competenties? (17 augustus 2010)
  Onder deze titel brengt de VDAB twee studienamiddagen (Antwerpen en Gent) over herkennen, benutten en ontwikkelen van competenties bij uw medewerkers.  Competentiemanagement is nodig om medewerkers te boeien en te binden.  
 • Aanwerving schoolverlaters (16 augustus 2010)
  Voor werkgevers is het vinden van goed opgeleide werknemers niet vanzelfsprekend. Diploma’s en ervaring van de sollicitanten bieden bovendien geen garantie. Maar als u nu eens een schoolverlater in dienst neemt, die zich 2 maanden komt vervolmaken in en voor uw bedrijf? Dat kan met de instapopleiding en die kost u vrijwel niets.
 • UNIZO reageert op de vandaag bekend gemaakte niet opgevulde vacatures. (06 augustus 2010)
  UNIZO reageert verwonderd op de ophef over de vandaag bekend gemaakte niet opgevulde vacatures ook voor niet-geschoolden. De ondernemersorganisatie zegt daarover al jaren klachten te ontvangen van ontgoochelde werkgevers omdat ze vruchteloos zoeken dergelijk werkaanbod ingevuld te krijgen.
 • De Vlaamse Ondersteuningspremie: onderbenut? (03 augustus 2010)
  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een loonkostsubsidie voor werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven of aangeworven hebben.  Deze premie compenseert zowel de kosten voor de inschakeling en ondersteuning als de kosten voor verminderde productiviteit.  
 • Deeldatabank VDAB helpt ex-werknemers General Motors Belgium aan een job (02 augustus 2010)
  Op 24 juni 2010 heeft de VDAB een aparte deeldatabank voor de ex-werknemers van GM opgericht. In deze databank vinden zij vacatures van bedrijven die interesse hebben in de profielen en competenties van de ex-werknemers van GM.
 • KMO-werknemers minder vaak afwezig (07 juli 2010)
  KMO-werknemers zijn minder dan gemiddeld afwezig wegens ziekte, zo blijkt uit een UNIZO-bevraging rond absenteïsme. Toch is er nog marge voor verbetering, ondermeer via een goed preventiebeleid.
 • FVIB sluit allereerste CAO af voor 20.000 werknemers in het vrije beroep (02 juli 2010)
  "Een historisch momentum voor het vrije beroep", zo noemt Jan Sap, Secretaris-Generaal van de FVIB de allereerste CAO van het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC 336). Het gaat over werknemers bij onder meer gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, landmeters-experten, dierenartsen, advocaten en architecten.    
 • Talent@werkplek (30 juni 2010)
  Bent ook u er van overtuigd dat uw leidinggevenden meer aandacht moeten schenken aan de ontwikkeling van uw medewerkers?  Dan is Talent@werkplek wellicht iets voor hen!
 • Ecocheques aanvragen via UNIZO.be (30 juni 2010)
  Sedert enige tijd behoort de ecochèque tot uw instrumentarium van loonbeleid.  Al dan niet op vrijwillige basis dan wel geregeld via een sectorale C.A.O.  UNIZO bedong bij Sodexho een gunstige korting van 30 % voor haar leden.  
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

Partnerbalk_met_UNIZO_stippelijn_2013 

 

Heeft uw KMO aandacht voor de gezondheid van haar medewerkers? Doe dan mee aan de nv gezond award!

VIGeZ lanceert in samenwerking met zijn partners de 3de editie van de ‘nv gezond award’, een wedstrijd voor KMO’s in Vlaanderen en Brussel die aandacht hebben voor gezondheid op de werkvloer. Met deze verkiezing wil het VIGeZ KMO’s motiveren om werk te maken van een gezondheidsbeleid. Een uitgelezen kans voor KMO’s dus om hun gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten.
UNIZO ondersteunt als partner dit initiatief ten volle.

De winnaar krijgt onder meer een maand lang gratis vers fruit en krijgt de kans om zijn gezonde bedrijfsinitiatieven in HR-Magazine voor te stellen.

Lees meer

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito