Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • UNIZO over België als Europees kampioen arbeidskost (28 mei 2012)
  UNIZO blijft hameren op de noodzaak om de globale loonkost in ons land fors naar beneden te halen. Alleen op die moment is concurrentie met de ons omringende landen nog mogelijk
 • De VDAB publiceerde vandaag de lijst met knelpuntberoepen van 2011 (28 mei 2012)
 • Kan uw personeelsbeleid beter? (08 december 2011)
  Of uw bedrijf nu 1 of 100 medewerkers telt, met een professioneel personeelsbeleid doet u hen beter functioneren. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Het allesomvattende HRM-begeleidingstraject van UNIZO KMO Contact helpt u op weg.

  Wie op zoek is naar info en advies voor een optimaal personeelsbeleid kan al jarenlang gratis terecht bij de UNIZO-HRM-coach op www.unizo.be/hrmcoach, met de daaraan verbonden infosessies. “Met het nieuwe HRM-beleidingstraject gaan we echter veel verder”, vertelt coördinator Jos Heiremans. “Hier bieden we werkelijk een persoonlijke begeleiding op maat, vertrekkend vanuit de eigen, specifieke situatie van de werkgever in kwestie. Hoe loopt zijn personeelsbeleid op dit ogenblik? Wat gaat goed en waar zitten de knelpunten? Heeft het bedrijf bij zijn aanwervingen tot nu toe de juiste competenties in huis gehaald? Heeft de zaakvoerder wel voldoende zicht op de vereiste competenties voor een optimaal functioneren van zijn zaak? Hoe zit het met het aanwervingsbeleid in het bedrijf, de bijscholingsnoden- en mogelijkheden voor het personeel, de motivatiestrategie, de functioneringsgesprekken…

  Bij een doordacht en optimaal personeelsbeleid komen zoveel aandachtspunten en vragen om de hoek kijken, dat werkgevers er vaak heel wat uit het oog verliezen, niet zelden met kwalijke gevolgen. Daarom beginnen we ons begeleidingstraject altijd met een gedetailleerde en heel concrete bevraging of zelf scan, waarbij de ondernemer in kwestie wordt uitgenodigd zijn personeelsbeleid en –noden heel doelbewust in kaart te brengen en duidelijke ambities voor de toekomst te formuleren.”

  De uitkomst van deze HRM-zelf scan vormt de basis voor de persoonlijke HRM-begeleiding. UNIZO werkt hiervoor samen met de ervaren adviseurs van StartPeople HR Services. “Tijdens persoonlijke gesprekken, zowel face-to-face als telefonisch en via mail, geven de adviseurs feedback op de conclusies en verlangens uit de bevraging”, verduidelijkt Jos Heiremans. “Ze adviseren de werkgever over die aandachts- en/of knelpunten waar hij zelf de nadruk wil op leggen. Hoe de werving en selectie optimaliseren? Hoe een goed functionerend competentiebeleid uitwerken? Hoe de vereiste kerncompe-tenties in de onderneming formuleren? (Over welke kennis en vaar-digheden moeten de werknemers, naargelang hun functie, beschik-ken?) Hoe succesvol functioneringsgesprekken invoeren?... Kortom, hoe de geformuleerde HRM-ambities realiseren? Grootste meerwaarde van dit begeleidingstraject is dat de werkgever er niet alleen voor staat, maar telkens kan terugvallen op een ervaren en deskundige HRM-begeleider, die zijn kansen op succes aanzienlijk verhoogt.”

  De HRM-begeleiding praktisch:

  Het volledige HRM-begeleidingstraject, inclusief het werkboek “Competenties in competitie. Doe- en denkboek competentiemanage-ment invoeren in de KMO”, kost € 1.000 (excl. BTW), waarvan u 50% kan recupereren via de KMO-portefeuille. KMO Contact Pashouders genieten daar bovenop van 20% korting, waardoor ze slechts € 400 (excl. BTW) betalen.

  Meer weten? Vraag uw HRM-begeleiding aan via info@hrmcoach.be of bel: 02/ 21 22 534.
 • Wat te doen bij stakingen en vakbondsacties? (01 december 2011)
  Zoals u allicht vernam via de media, voorzien de vakbonden een grote betoging, nu vrijdag, 2 december. Nemen uw medewerkers deel aan de betoging, dan zijn ze de facto in staking.Steeds meer signalen wijzen ook in de richting van verspreide stakingsacties. Om u als werkgevers te ondersteunen, geven we u hier een overzicht van uw rechten en plichten bij stakingen.
 • UNIZO en de strijd tegen pesten op het werk (14 juli 2011)
  UNIZO neemt de aanbevelingen inzake de strijd tegen pesten op het werk mee naar het overleg met de sociale partners. UNIZO neemt akte van de aanbevelingen van de Commissie Sociale Zaken om de strijd tegen pesten op het werk efficiënter te maken.  
 • Rouwen op de werkvloer (13 juli 2011)
  De werkgroep 'Verder' gaf een interessante brochure uit over 'Rouwen op de werkvloer' na zelfdoding.  Speciaal met tips en handvatten voor werkgevers en collega's.
 • Wat u wilde weten bij het tewerkstellen van medewerkers van allochtone afkomst. (17 januari 2011)
  Deze website werd ontwikkeld door Resoc Serr Midden West Vlaanderen en biedt een antwoord op verschillende vragen die men zich als werkgever kan stellen bij het tewerkstellen van medewerkers van allochtone herkomst: met betrekking tot taal, cultuur en godsdienst, juridische aspecten, ...  De informatie helpt om een diversiteitsbeleid vorm te geven door vooral praktische en werkbare antwoorden te geven. 
 • Is competentiemanagement wel toepasbaar binnen een KMO? (06 december 2010)
  De vraag of een KMO wel geschikt is om competentiebeleid toe te passen wordt vaak gesteld.  Vreemd.  Veel KMO's kampen immers met dezelfde uitdagingen in de arbeidsmarkt en komen bij gelijkaardige antwoorden uit.  Men is wel degelijk bezig met creatieve, eigentijdse en uitdagende benaderingen om medewerkers aan boord te krijgen en te houden.  In bijgaand artikel wordt dieper ingegaan 'hoe'.    
 • Rouwzorg in de KMO (04 november 2010)
  UNIZO KMO Contact regio Vlaams Brabant en Brussel brengt een brochure uit over rouwzorg in de KMO.  
 • Werknemers komen met burn-out terug van vakantie (23 september 2010)
  Als u denkt dat vakantie ontspant, dan kan dat nog eens flink tegenvallen. Burn-out consultants en coaches draaien overuren in de maand september. Voor werknemers die al voor vertrek tegen een burn-out aanzitten, is een ontspannende vakantie juist een regelrechte ramp.  
 • Werkbaarheid van het werk kent lichte vooruitgang (20 september 2010)
  De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) houdt driejaarlijkse metingen van de werkbaarheid in Vlaanderen. Dit vloeit voort uit het Pact van Vilvoorde (2001) en het Pact 2020 waarin de sociale parners zich engageerden om samen met de Vlaamse regering de werkzaamheidsgraad te verhogen. 54,3 % van de werknemers in Vlaanderen heeft ‘werkbaar werk’. Dat is een stijging met 2 % ten opzichte van 2007. 
 • Armoede in uw bedrijf: onbestaande of onzichtbaar? (16 september 2010)
  In Vlaanderen leeft naar schatting 15% van de bevolking in armoede. Dat is een op 7 Vlamingen. Een enorme groep die zeer divers is samengesteld. De kans is vrij groot dat u als werkgever in uw personeelsgroep met een armoedeproblematiek geconfronteerd wordt, misschien zonder het te beseffen. 
 • 'Opleiding in bedrijven": oproep ESF agentschap naar KMO's (16 september 2010)
  Hebt u concrete plannen om te investeren in de opleiding en talentontwikkeling van uw huidige of toekomstige medewerkers?  Het Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen (ESF agentschap) lanceert een oproep om projecten in te dienen omtrent 'Opleiding in bedrijven'.  Dit past binnen de prioriteit 'Talentactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt. 
 • Tijdelijke werkloosheid bedienden versoepeld (16 september 2010)
  Wie in zijn onderneming gebruik wil maken van de crisiswerkloosheid voor bedienden, kan voortaan genieten van soepelere regels. Begin mei werd deze anti-crisismaatregel al verlengd tot eind september 2010.
 • Vergoeding woon-werkverkeer (16 september 2010)
  Een groter aantal werknemers die ressorteren onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité van de Bedienden (ANPCB - PC 218) hebben voortaan recht op een vergoeding van hun werkgever voor het woon-werkverkeer.   
 • Career Coaching : het antwoord op knelpuntvacatures (15 september 2010)
  Sinds kort is de ondertoon van de economische berichtgeving weer wat optimistischer ingekleurd. De conjunctuur trekt opnieuw aan, wat resulteert in een stijgend aantal vacatures en een toenemende activiteit op vlak van rekrutering.  Nu de markt dan ook opnieuw aantrekt, komen de tekorten snel bloot te liggen.  
 • De Werkweek komt er aan (14 september 2010)
  De werkweek komt er opnieuw aan.  De week van 20 tot 28 oktober is door de VDAB in samenwerking met de sociale partners zoals het UNIZO uitgekozen om 'werk' onder de aandacht brengen: voor ondernemers betekent dit extra aandacht voor de invulling van hun vacatures.  Voor de werknemers en vooral werkzoekenden heel wat informatie omtrent en toeleiding tot de arbeidsmarkt en opleiding, vorming en begeleiding die hen klaar moeten maken om de arbeidsmarkt succesvol te betreden.    
 • Bijscholingen Personeelsbeleid (14 september 2010)
  Het Centrum voor Bijscholing Personeelsbeleid (CPB) is een organisatie van Katho (Kortrijk) en organiseert opleidingen met betrekking tot personeelsbeleid. Zij richten een ruim opleidingsprogramma in, omtrent alle juridische aspecten van het tewerkstellen van personeel en in de basisprincipes van een modern personeelsbeleid.  De aangeboden thema 's zijn zeer divers.  
 • Maakt u gebruik van de KMO-portefeuille? (13 september 2010)
  Als u gebruik maakt van de KMO portefeuille dat hebt u ongetwijfeld ontdekt dat de zware uitgaven voor opleiding, advies rond ondernemen, innoveren of internationaliseren een heel stuk lichter uitvallen dank zij de steun van de Vlaamse overheid.  
 • VAD lanceert www.qado.be (10 september 2010)
  De Vereniging voor Alcohol- en andere drugproblemen VZW, afgekort VAD, lanceert de website www.qado.be .  Hierdoor vindt u alle informatie over alchol en andere drugs in de werkcontext op één website.  
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

Partnerbalk_met_UNIZO_stippelijn_2013 

 

Heeft uw KMO aandacht voor de gezondheid van haar medewerkers? Doe dan mee aan de nv gezond award!

VIGeZ lanceert in samenwerking met zijn partners de 3de editie van de ‘nv gezond award’, een wedstrijd voor KMO’s in Vlaanderen en Brussel die aandacht hebben voor gezondheid op de werkvloer. Met deze verkiezing wil het VIGeZ KMO’s motiveren om werk te maken van een gezondheidsbeleid. Een uitgelezen kans voor KMO’s dus om hun gezondheidsinitiatieven in de kijker te zetten.
UNIZO ondersteunt als partner dit initiatief ten volle.

De winnaar krijgt onder meer een maand lang gratis vers fruit en krijgt de kans om zijn gezonde bedrijfsinitiatieven in HR-Magazine voor te stellen.

Lees meer

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

nationale partners

Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito