Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: wat zijn de nieuwe regels? 

Op 5 juli 2013 stelde minister van Werk Monica De Coninck het compromisvoorstel voor inzake het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De krijtlijnen worden daarin vastgelegd, maar er moeten nog heel wat details verder worden uitgeklaard en bediscussieerd. De essentie van de nieuwe regeling vindt u hieronder in vraag en antwoord.

Voor meer info en documentatie hieromtrent , klik op deze link

Laatst gepubliceerde berichten

 • Bazen moeten meer aandacht voor coaching hebben (26 september 2014)
  Werknemers willen in de eerste plaats een baas die hen coacht en helpt om vooruit te gaan. En net daarmee worstelen de meeste leidinggevenden.
 • Afschaffen carensdag beperkt effect op absenteïsme (26 september 2014)
  De invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 betekende meteen ook de afschaffing van de carensdag. Dit heeft echter niet geleid tot de gevreesde spectaculaire stijging van het korte absenteïsme bij arbeiders. De absenteïsmekosten voor werkgevers zijn daarentegen wel gestegen.
 • Jongvolwassenen willen zeer lang bij dezelfde werkgever blijven werken (26 september 2014)
  Een leven lang bij dezelfde werkgever blijven, is nog steeds de norm. De meeste jongvolwassenen willen een vaste job, liefst bij dezelfde werkgever. Het zo vaak aangehaalde jobhoppen is niet aan hen besteed.
 • Krapte noopt rekruteerders vaak tot verkeerde aanwervingsbeslissingen (26 september 2014)
  Meer dan zes op de tien rekruteerders heeft moeite om de juiste kandidaat te vinden voor een openstaande vacature. Om vacatures alsnog snel in te vullen, nemen bijna vier op de tien bewust ongeschikte kandidaten aan. Ook al leidt dit tot een hoog personeelsverloop.
 • Gratis HRM-update seminaries bij Syntra over fiscaal vriendelijke bonussen voor personeel, freelancers en hoe werknemers met burnout opvangen (19 september 2014)
  Tussen september en december gaan er bij Syntra Turnhout, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt gratis HRM seminaries door. Aansluitend is er een netwerkmoment voorzien. De sessies duren een 3 tal uur en starten telkens om 13 uur.
 • De efficiëntie van het ‘nieuwe leren’ (17 september 2014)
  Na het ‘nieuwe werken’ lijkt het ‘nieuwe leren’ rijp om uit te groeien tot de volgende hype in de HR-arena. Talloze studies en publicaties schuiven het fenomeen momenteel nadrukkelijk naar voren. Het Nederlandse P&O Actueel wijst meteen ook ING België aan als schoolvoorbeeld van het ‘nieuwe leren’ in de onderneming.
 • Uitbreiding discriminatiewet (17 september 2014)
  Het verbod tot discriminatie op grond van geslacht, wordt uitgebreid met genderidentiteit en genderexpressie.
 • Ondernemersvertrouwen zakt opnieuw licht (16 september 2014)
  Het ondernemersvertrouwen zakt in het derde kwartaal terug naar 98,7 punten, 0,4 punten minder in vergelijking met het tweede kwartaal. Daarmee zit het vertrouwen al 3 jaar onafgebroken onder de gezonde grens van 100 punten. Dat blijkt uit de KMO Barometer, de driemaandelijkse conjunctuurpeiling van UNIZO. Slechts drie deelindexen zitten nog boven de 100 punten.
 • Marianne Thyssen Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Mobiliteit (12 september 2014)
  De Belgische Europees commissaris Marianne Thyssen wordt bevoegd voor Werk en Sociale Zaken.
 • UNIZO steunt oproep minister-president voor meer jobs voor allochtonen, maar wil breed maatschappelijk debat (10 september 2014)
  UNIZO verwerpt elke vorm van discriminatie en benadrukt dat dit maar bij een heel kleine groep van werkgevers voorkomt. Het overgrote deel van de werkgevers werft medewerkers aan op basis van competenties, niet op basis van ras, geslacht, herkomst of andere fysieke kenmerken. Tegelijk benadrukt UNIZO dat er een hele reeks sociale en maatschappelijke oorzaken zijn waardoor allochtonen in België moeilijker aan een job geraken.
 • GRATIS JOBMARKT IT (10 september 2014)
  Op dinsdag 21 oktober 2014 organiseren VDAB en Jobkanaal een jobmarkt voor West-Vlaamse bedrijven die actief zijn in de IT-sector. Bent u nog op zoek naar geschikt personeel? Dan is deze jobmarkt zeker iets voor u!
 • Aantal bruggepensioneerden na collectief ontslag stijgt (09 september 2014)
  Het aantal werknemers dat gebruik maakt van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na een collectief ontslag, zoals het brugpensioen tegenwoordig heet, is sinds vorig jaar met 8% gestegen.
 • Liever nieuwe vaardigheden aanleren dan een loonsverhoging (09 september 2014)
  Meer dan twee derde van de werknemers wereldwijd heeft het voorbije jaar geen loopbaangesprek gehad met zijn werkgever.
 • Licht positieve tewerkstellingsvooruitzichten (09 september 2014)
  Langzaam maar zeker herstelt het werkgeversvertrouwen. Dat uit zich in een positieve tewerkstellingsprognose de komende drie maanden. Al is er nog geen sprake van een structurele positieve evolutie.
 • Doe je al aan preventie? Neem deel aan de wedstrijd! (05 september 2014)
  De AD Humanisering van de arbeid reikt een prijs uit om de goede praktijken inzake preventie van psychosociale risico’s (PSR) te belonen.
 • Nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s (03 september 2014)
  Vanaf 1 september 2014 moeten bedrijven preventieve maatregelen nemen om alle psychosociale risico's op het werk in te dijken. Die hebben niet langer alleen te maken met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, maar ook met stress en burn-out.
 • Technologiestudies worden populairder (03 september 2014)
  Technologiestudies zitten in de lift, zo blijkt uit de eerste inschrijvingscijfers voor het hoger onderwijs. Na één week hebben al 3447 studenten zich ingeschreven voor de richtingen ICT, professionele bachelor Technologie, master Industriële Wetenschappen & Technologie en Ingenieurswetenschappen. Dat is 3% meer dan vorig academiejaar op het hetzelfde tijdstip.
 • Gratis opleidingen Horeca Academie (03 september 2014)
  Horeca Vlaanderen biedt, met steun van de Vlaamse Overheid, ondernemers gratis opleidingen aan via de ‘Horeca Academie’.
 • Groepen van werkgevers kunnen samen personeel aanwerven (03 september 2014)
  Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om gezamenlijk personeel aan te werven.
 • Papieren maaltijdcheques naar prullenmand! (03 september 2014)
  Werkgevers krijgen nog tijd tot eind 2015 om over te schakelen op elektronische maaltijdcheques.
Vorige  |3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|  Volgende
Lid worden Infopakket

De HRM-Coach is een initiatief van UNIZO met de samenwerking van

 

partnerlogobalk_UNIZO_2014 
Stel uw vraag
BelgacomElectrabelKBCADMBZenito