Dit zijn onze voorstellen voor een beter klimaat!

De opwarming van de aarde laat ook ondernemers niet onberoerd. Zij willen zich inzetten voor een meer duurzame samenleving.  Om de doelstellingen te halen die afgesproken werden op de Klimaatconferentie van Parijs zal een transitie nodig zijn waaraan iedereen moet meewerken. Daarom wil UNIZO samen met ondernemers en kmo's de handschoen opnemen!

Ondernemers voelen zich aangesproken om te streven naar meer energie-efficiëntie en energiebesparing. Daarnaast willen we ook inspanningen doen op vlak van mobiliteit, openbaar vervoer, gebouwenverwarming, gebouwenrenovatie, bedrijfsprocessen, hernieuwbare energie, innovatie en kernversterking in de ruimtelijke ordening. 

Wat houden onze klimaatvoorstellen concreet in?

UNIZO presenteert een mix aan maatregelen voor een effectief klimaatbeleid. Daarbij wordt het kostenplaatje niet uit het oog verloren want elk initiatief moet haalbaar en betaalbaar blijven voor de KMO-ondernemer die steeds meer opereert in een internationale context.

We willen:

  1. Duurzame energieproductie en -distributie
  2. Enkel nog emissievrije wagens van 2030
  3. Waar blijven die extra elektrische laadpalen?
  4. Naar een netwerk van fietssnelwegen 
  5. Uitgebreid openbaar vervoer naast slimme kilometerheffing
  6. Lucht- en internationale scheepvaart: doortrekking principe 'de vervuiler betaalt'
  7. Sterke kernen, korte ketens en weg met gratis retour
  8. Laat gebouwen netwerken en stimuleer renovatie
  9. Maak sluitende juridische afspraken voor creatie "tijdelijke natuur"
  10. Subsidieer de verspreiding en toepassing van innovaties

Met deze en nog veel meer klimaatvoorstellen hopen we dat jij, als ondernemer, makkelijker en goedkoper je steentje kan bijdragen aan een beter klimaat. 

Check ook zeker ons filmpje!

 

Al onze voorstellen?

Die lees je hier!