PRIJS PIONIER BEDRIJVIGE KERN

WINT UW PROJECT OF INITIATIEF

DE PRIJS PIONIER BEDRIJVIGE KERN?

UNIZO organiseert samen met Eandis de “Prijs Pionier Bedrijvige Kern” om initiatieven die bijdragen aan de Bedrijvige Kern nationaal in de kijker te zetten. Draagt uw project of initiatief bij aan een Bedrijvige Kern? Aarzel dan niet uw kandidatuur in te zenden. Wie weet wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern!

Eandis geeft binnen de competitie bovendien nog een aparte prijs weg aan een gemeentebestuur. Elke gemeente die deelneemt, maakt kans op gratis advies voor een duurzame straat of kern.

Inschrijven voor 30/04/2017 kan via onderstaande link:

Deelnameformulier Prijs Pionier Bedrijvige Kern

 

DE BEDRIJVIGE KERN

Wat is de Bedrijvige Kern?

Met "De Bedrijvige Kern" wil UNIZO een structureel antwoord bieden op onder meer de daling van de detailhandel en de toename van leegstand in de kernen van onze steden en gemeenten. De meeste kernen zullen immers niet overleven als ze alleen op detailhandel gericht blijven. Daarvoor is het landschap van de detailhandel te sterk gewijzigd.

Daarom wil UNIZO alle andere ondernemers, makers, vrij beroepen, dienstverleners,...kortom elke ondernemer die niet omgevingsbelastend is, aanmoedigen om zich in de kernen te vestigen. Dit samen met alle publieke en private dienstverleners op een zo zichtbaar mogelijke manier. De kern wordt zo, bij wijze van spreken, één grote etalage van bedrijvigheid. Deze zichtbare aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht van de hele kern.

DE PIONIER BEDRIJVIGE KERN

In Vlaanderen en Brussel kennen we geen voorbeelden van volwaardige Bedrijvige Kernen. Toch zijn er heel wat kiemen: projecten en initiatieven die een aanzet geven tot, of een bijdrage leveren aan aaneengesloten en zichtbare bedrijvigheid in een kern, of die een pit steken in de kern.

Het zijn die initiatieven die UNIZO in beeld wil brengen, ter inspiratie van andere lokale beleidsmakers, ondernemers en projectontwikkelaars.

De ingediende initiatieven, die afgerond of mintens in uitvoering zijn, zullen door een jury van experten beoordeeld worden aan de hand van de vier criteria:

 • Welke meerwaarde vormt het initiatief of de maatregel voor het realiseren van de bedrijvige kern en wat is de impact en het effect op deze kern op lange termijn. Kunnen we spreken van een duurzaam initiatief? Creëert de realisatie een bepaalde uitstraling?
 • Waarin zijn de maatregel of het initiatief origineel, experimenteel of vernieuwewnd?
 • Welke rol speelt de gemeente bij het realiseren van het initiatief?
 • Op welke wijze zijn de ondernemers betrokken bij het tot stand komen van de maatregelen of het initiatief en de uitvoering ervan?

 

Welke projecten of initiatieven komen in aanmerking ?

Alle projecten of initiatieven die…

 • …aaneengesloten bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
 • …de zichtbaarheid van bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
 • …een aanzet geeft tot de afbakening van een kern, door een pit in de kern te steken (bv. nieuwe aantrekkingspool waardoor een kerngevoel ontstaat, aanpak leegstaande panden, gemeenschappelijk winkelpunt…
 • …afgerond of in uitvoering zijn op het moment van de kandidatuurstelling

Wie kan deelnemen ?

 • Lokale ondernemersverenigingen
 • Gemeentebesturen of lokale beleidsmakers
 • Projectontwikkelaars
 • Private initiatiefnemers

Inschrijven voor 30/04/2017 kan via onderstaande link:

Deelnameformulier Prijs Pionier Bedrijvige Kern

 

Hoe verloopt de wedstrijd?

1. Inschrijven kan tot 30 april 2017

2. Nationale selectie

In mei 2017 beoordeelt een jury de projecten en stelt 3 genomineerden aan. Eén van deze genomineerden wordt de Pionier Bedrijvige Kern 2017.

3. Prijsuitreiking op 12 juni 2017

Op 12 juni 2017 reiken we de Eerste Prijs Pionier Bedrijvige Kern uit in Gent.

Het volledige wedstrijdreglement vind je hier:

Wedstrijdreglement Prijs Pionier Bedrijvige Kern

 

Het project Bedrijvige Kern kadert in het Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014-2020, Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s, Specifieke doelstelling 2:bevorderen van een ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen. Voor dit project ontvangt UNIZO Ondernemersvereniging maximaal € 225 620 Efro-steun en een co-financiering vanuit het Hermesfonds van de Vlaamse Regering van 20%.

PARTNERS: