Voorwoord

Geachte bezoeker,

Op onze vernieuwe site (www.unizosintmichiels.be) vind u alle informatie over Unizo Sint-Michiels of klik op "lees meer".

Wily Plaiy
voorzitter

b
sp
UNIZO Ondernemerslijn
Uw vragen worden het snelst opgelost via de UNIZO ondernemerslijn op 0800 20 750 en ondernemerslijn@unizo.be.
sp
UNIZO maakt werk van ondernemen
in Sint-Michiels
Proximus Engie-Electrabel KBC ADMB Zenito