Slideshow
slideshow

Nieuwsflash november

UNIZO - NIEUWSFLASH
INTERNE BERICHTEN DOOR EN VOOR DE LEDEN VAN
UNIZO REGIO NOORD – WEST –VLAANDEREN
Jaargang 1 / nummer 9 (november)

In deze nieuwsflash…
- Toekomstige activiteiten
- Interessante weetjes
- Regionale site: www.unizo.be/noordwestvlaanderen
- “Leren op de werkvloer”
- Bouwen, wonen, nu
- Begroting: pensioenen en kinderbijslag zelfstandigen
- Blauwe Toren: inplanting Hypermarkt en bijhorende grote oppervlaktes
- Nieuwe wetgeving ambulante handel van toepassing vanaf 1 oktober 2006
- UNIZO naar aanleiding van de roofmoord op juwelier en UNIZO-lid Eddy Sabbe
- Startersservice
- Startersagenda
- Meer info
 

Toekomstige activiteiten
Zondag 5 november Provinciale gezinsdag
 
Vrijdag 10 november  Gala van de creatieve ondernemer
UNIZO-Noord-West-Vlaanderen organiseert op 10 november 2006 het vierde gala van de creatieve ondernemer in het Concertgebouw in Brugge. Daarbij wordt de meest creatieve ondernemer van de regio Noord-West-Vlaanderen in de bloemen gezet door Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters. Walter Baele zorgt voor het humoristische intermezzo. Lien Depoorter is de gastvrouw van deze avond. De winnaar ontvangt een bedrijfsfilm, een kunstwerk van Willy Bosschem, een reportage in NoordWest en mag zich een jaar lang de 'creatieve ondernemer van de regio Noord – West Vlaanderen' noemen.
De tien genomineerden zijn:
- Kees Bolle Kaas, Brugge
- Rustenburg Catering/Events, Brugge
- Geschenkbron, Brugge
- Brouwerij De Halve Maan, Brugge
- Koffiehuis De Coquisserie, De Haan
- Fotografie Kurt Vansteelant, Zedelgem
- Architectuurstudio Johan Verborgh, Oostende
- Sportcentrum The Move, Torhout
- Bros Barbier/Carré Coiffure, Oostene
- Fag Vleeswaren, Oostende
Programma:
20u00  onthaal concertgebouw
20u15  welkomstwoord en voorstelling jury
20u45  voorstelling van de drie supergenomineerden
21u15  optreden Walter Baele
22u00  prijsuitreiking: laureaat creatieve ondernemer 06
22u15  walking dinner
24u00  einde
Tickets:
V.V.K.: 20 euro, A.D.D.: 25 euro
Gratis parking onder het Zand, aangeboden door Interparking.
Meer info: frederik.serruys@unizo.be of inge.onraedt@unizo.be of klik hier

Dinsdag 14 november  Bouwen, wonen, nu: “Van de eerste steen tot de laatste euro”
Info avond voor kandidaat (ver)bouwers of kopers van een woning. Een organisatie van “Bouwen, wonen, nu” en ING bank.
Tijdstip, plaats, inschrijven en inlichtingen: 19u30, Parkhotel, Vrijdagmarkt 3, Brugge, info@bouwenwonennu.be

Vrijdag 17 november  UNIZO Aartrijke: bowlingavond
Tijdstip en inlichtingen: 20u30, Mevr. Onraedt Carine, onraedt.carine@skynet.be, tel: 050 20 87 93

Dinsdag 21 november  UNIZO Oudenburg: UNIZO informatief
    “Zakelijk gebruik van het Internet”

Weinig ondernemers zijn vertrouwd met het Internet. E-mail en occasioneel surfen is ingeburgerd. Velen ergeren zich echter aan de chaos en de onoverzichtelijke massa informatie die slechts enkele toetsaanslagen verwijderd is van wat u echt zoekt. Om maar te zwijgen van de kostbare verloren tijd…
In deze internetsessie staan we stil bij het gericht zoeken én vooral het vinden van geschikte informatie. De klemtoon van deze sessie ligt op het ontwikkelen van een goede zoekstrategie die tot resultaten leidt, elke keer opnieuw!
Ook het rationeel omspringen met uw favoriete websites en met abonnementen op de zovele e-zines of elektronisch nieuwsbrieven die voor uw vakgebied interessant zijn, komt aan bod.
Tijdstip, plaats, inschrijven en inlichtingen: 19u30 – 22u, Abdijhoeve, Oudenburg, Mr. Roland Janssens, tel: 059 26 84 98

Woensdag 22 november  Uitreiking Laureaat KMO-ondernemer 2006
Plaats en inlichtingen: KBC; Havenlaan, Brussel, www.kmolaureaat.be

Donderdag 23 november  Start Retail Coach
Unizo brengt in samenwerking met Mode Unie een nieuw en uniek concept op maat van ondernemers actief in Mode en Tendens: Retail Coach.
Een unieke kans voor een unieke doelgroep!
Wissel samen met collega-ondernemers ervaringen uit over nieuwe trends in concept en sfeer, communicatie met klanten, personeelsbeleid, IT-evolutie,…
Dit netwerk van ervaringsuitwisseling en peterschap is gespreid over 8 sessies, telkens onder leiding van ervaren sprekers en ondernemers en ondersteund door de Magic Marketing Box.

Waar? Ondernemerscentrum Kortrijk
Meer info of inschrijven? Kim Eerebout – kim.eerebout@unizo.be – 050/33.13.13 of op www.retailcoach.be

Donderdag 23 november  2010 inzicht
Onze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing de vervrouwelijking, de inkleuring en de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Eén van de grootse toekomstige uitdagingen voor ondernemingen wordt het omgaan met deze diversiteit. Op donderdag 23 november, klappen de sociale partners en de Vlaamse overheid uit de biecht over hun projecten (Jobkanaal, Diversiteitsconsulenten, …), engagementen in het werkgelegenheidsbeleid, en hun in-zicht voor West Vlaanderen.
Tijdstip, plaats, inlichtingen en inschrijven: 18u30, Celebrations Entertainmen(neogotische jezuïtenkerk), Vlamingstraat 86, Brugge, paul.godderis@west-vlaanderen.be, tel: 050 40 70 40

Vrijdag 24 november  WTCB infoavond voor architecten en vakmensen uit de bouw
Thema: “De plaatsing van spouwmembranen”
Tijdstip, plaats, inlichtingen en inschrijven: 16u, UNIZO, ’t Zand 20, Brugge, info@bouwenwonennnu.be


Interessante weetjes
- Regionale site: www.unizo.be/noordwestvlaanderen
Sinds enige tijd is onze regionale website actief.
We kregen reeds van een aantal afdelingen de vraag of het mogelijk zou zijn om van dit forum gebruik te maken. bijvoorbeeld om de winnende nummers van een eindejaarsactie te publiceren. Aarzel niet om ons hieromtrent te contacteren.
Voor meer inlichtingen hieromtrent kan u terecht bij ward.janssens@unizo.be.
Opmerkingen, aanvullingen, activiteiten, foto’s, … zijn altijd welkom bij nele.despiegelaere@unizo.be
Graag wijzen wij u ook nog op het bestaan van lokale afdelingssites, zoals bijvoorbeeld www.unizo.be/oudenburg


- “Leren op de werkvloer”
Vanaf september 2006 tot maart 2007 krijgen 30 KMO-ondernemers de kans om bij het organiseren en begeleiden van stages gecoached te worden. Een medewerkster van het Centrum voor Sociale en Beroepspedagogiek (K.U.Leuven) gaat in opdracht van UNIZO naar de stageonderneming en geeft advies op maat aan de ondernemer en/of stagementor over de organisatie van de stage en de begeleiding van de stagiair.
We zijn nog dringend op zoek naar ondernemers die willen deelnemen aan de coaching.
In bijlage vindt u meer informatie. De begeleiding is volledig gratis. De stagebedrijven kunnen zich verder informeren en inschrijven bij Carolien De Hertogh, UNIZO Onderwijs & Ondernemen (carolien.dehertogh@unizo.be of 02 238 05 68).

- Bouwen, wonen, nu
Tuin -, bouw- en interieurbeurs.
Tijdstip: van 17 november tot en met 26 november, van 14u tot 19u, op vrijdagen van 16u tot 22u, gesloten op 21 en 22 november
Plaats: Beurshalle, Beursplein, 8000 Brugge
Inlichtingen: www.bouwenwonennu.be, info@bouwenwonennu.be, tel: 050 33 13 13


- Begroting: pensioenen en kinderbijslag zelfstandigen
UNIZO is positief over de nieuwe stappen die in de begroting 2007 gezet worden in het sociaal statuut van de zelfstandigen:
- een vijfde verhoging van de minimumpensioenen op 1 april 2007 die het mogelijk moet maken op 1 december 2007 het niveau van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) te bereiken. Een klein minpunt bij deze maatregel is wel dat er nog geen automatische koppeling met de IGO werd voorzien;
- een verhoging van de basiskinderbijslag van het eerste kind met meer dan 20 euro per maand vanaf 1 april 2007. Daardoor stijgt de kinderbijslag van 39 naar 60 euro per maand;
- de oprichting van een welzijnsfonds voor zelfstandigen waarin vanaf 2007 meer dan 60 miljoen euro wordt gereserveerd. Dit fonds zal onder meer kunnen aangewend worden voor de integratie en de financiering van de kleine risico's in de verplichte verzekering;
- de uitvoering van de welvaartsaanpassingen die door de sociale partners werden voorgesteld


- Blauwe Toren: inplanting Hypermarkt en bijhorende grote oppervlaktes
Stad Brugge heeft de komst van een winkelcomplex op een terrein van 163.400 m², met daarin een hypermarkt en 15 modules voor grote winkels in de site Blauwe Toren Noord goedgekeurd.. Het BPA, bijzonder plan van aanleg, werd hiervoor vorig jaar gewijzigd en goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen. Daardoor ontstond de wettelijke mogelijkheid om dergelijke handelszaken te kunnen neerplanten. Tot dan werden dergelijke aanvragen altijd geweigerd gezien het uitgangspunt in Vlaanderen en in Brugge voorrang te geven aan een zogenoemd kernversterkend beleid. Dat betekent een leefbare binnenstad met een sterke middenstand als prioriteit. Beloftes voor extra tewerkstelling in grote winkelcomplexen aan de rand van de stad, bleken ook in het verleden niet haalbaar en werden nooit ingelost. Een treffend voorbeeld daarvan is het recent dossier van grootwinkel Leroy Merlin op de Blauwe Toren. Daarom is UNIZO samen met de Brugse Handelsgebuurtekringen tegen een groot winkelcomplex aan de rand van de stad.

- Nieuwe wetgeving ambulante handel van toepassing vanaf 1 oktober 2006
Op 29 september 2006 werden de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd betreffende de nieuwe regeling op de ambulante handel. De nieuwe wetgeving voert een aantal vereenvoudigingen door: de zesjaarlijkse hernieuwing vervalt, het aantal leurkaarten per onderneming is niet meer beperkt en er zal gemakkelijker met jobstudenten, interimpersoneel en leercontracten gewerkt kunnen worden. De deur-aan-deurverkoop wordt strenger geregeld. Voortaan zijn het ook de erkende ondernemingsloketten die de verplichte leurkaarten voor de uitoefening van ambulante activiteiten uitreiken. Ook foorkramers moeten voortaan over een leurkaart beschikken. Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij nicole.coene@unizo.be en ludwine.kimpe@bzovzw.be.
boven

- UNIZO naar aanleiding van de roofmoord op juwelier en UNIZO-lid Eddy Sabbe
Beste UNIZO – lid,
De dood van juwelier en jarenlang UNIZO-lid Eddy Sabbe uit Lede, een zoveelste slachtoffer van brutaal geweld, lokt vele reacties uit bij de ondernemers. Wij hebben aan de familie ons medeleven en hulp aangeboden. We hebben echter ook onmiddellijk aan de beleidsverantwoordelijken duidelijk gemaakt dat de niet ophoudende reeks gewelddadige overvallen bij zelfstandige ondernemers om aangepaste maatregelen vraagt.
Vele ondernemers willen uitdrukking geven aan hun verontwaardiging over deze dramatische overval. Dat blijkt uit de vele reacties op het geopende rouwregister op www.unizo.be.
Wij hebben naar aanleiding van deze drieste overval onder meer een affiche laten ontwerpen. We stellen voor dat u het lokale UNIZO-bestuur deze affiche verspreidt onder de ondernemers in uw gemeente. Een snelle verspreiding is gewenst.
UNIZO-Lede organiseert zaterdag 28 oktober 2006 in de Sint-Martinuskerk in Lede een rouwdienst. De dienst start om 10u, wij nodigen alle UNIZO-leden uit op deze rouwplechtigheid.
Met dank,

Karel van Eetveldt
Gedelegeerd bestuurder

Wil u meer informatie als bestuurder:
Neem contact met UNIZO-VORMING, Eva Parent, eva.parent@unizo.be
Telefoon: 02/238.05.67, Fax: 02/238.05.75.

Startersservice
Startersagenda
GRATIS INFOSESSIES (19u30 – 21u30)
woensdag 8 november 2006, regiosecretariaat Oostende
woensdag 22 november 2006, regiosecretariaat Brugge
woensdag 6 december 2006, regiosecretariaat Oostende
woensdag 20 december 2006, regiosecretariaat Brugge

Meer info
Wenst u meer info over één of andere topic, neem dan gerust contact op met volgende contactpersonen:
-  Frederik Serruys, regio – directeur,  frederik.serruys@unizo.be
- Nele Despiegelaere, adviseur, nele.despiegelaere@unizo.be
- Ward Janssens, adviseur Ondernemersverenigingen , ward.janssens@unizo.be

 

Leer van experten en van elkaar!

ONDERNEMERSFORUM 2015 - 5 TRAJECTEN:

- Commercieel denken en doen
- Familiale overname
- Klantenbeleving Freelancers
- Groei - van starter tot ervaren ondernemer
- E-commerce

lees meer..

 

Activiteitenkalender
Legende

De UNIZO Starterspas

lees meerStartende ondernemers verdienen een sterke partner.

Daarom de UNIZO Starterspas. Een stevig pakket groeihormonen in 4 stevige verpakkingen.

De starterspas heb je al voor 16 euro per maand

Met een UNIZO lidmaatschap, een persoonlijke startersadviseur inclusief scan, 12 maanden gratis boekhoudpakket en pechbijstand en extra voordelen.

lees meer..

Belgacom http://www.electrabel.be KBC ADMB Zenito