Dit is nieuw voor jou als ondernemer in 2022

Zoals steeds treden er bij het begin van het jaar een reeks nieuwe regels in werking. We bundelen voor jou al deze nieuwigheden over de diverse domeinen van je bedrijfsbeleid heen. Sommige wijzigingen moeten wel nog officieel goedgekeurd worden.

Wijzigingen in je sociale zekerheid en statuut

 • Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen voortaan erkend vanaf je eerste dag ziekte
 • Als zelfstandige krijg je voor het eerst ook recht op tien dagen betaald verlof als je tijdelijk je beroepsactiviteit volledig onderbreekt door het overlijden van een kind of partner (rouwverlof zelfstandigen).
 • De manier waarop je als zelfstandige verminderde sociale bijdragen kan betalen, wijzigt. De tussendrempels worden afgeschaft, waardoor je vrij het bedrag kan bepalen van de bijdragen die je denkt verschuldigd te zijn in functie van je inkomsten.
 • Het bedrag van de moederschapsuitkeringen voor zelfstandigen wordt verhoogd
 • De toekenningsduur van de overgangsuitkering voor zelfstandigen en werknemers wordt verlengd en voor nabestaanden met kinderlast
 • Ben je een buitenlandse zelfstandige, dan is er een nieuwe procedure om je beroepskaart aan te vragen

meer info www.liantis.be

Wijzigingen die gevolgen hebben voor je belastingen

 • Er komt een hogere belasting op bedrijfswagens voor bedrijfsleiders en personeel
 • Koop je met je onderneming (nieuwe) koolstofemissievrije vrachtwagens aan en installeer je laadinfrastructuur voor waterstof of elektriciteit dan kan je hiervoor gebruik maken van een verhoogde investeringsaftrek van 35%.
 • Sinds 1 september 2021 kan een particulier fiscaal voordelig een laadstation aankopen en installeren. In 2022 zal dit een belastingvermindering van 45% opleveren.
 • Het mobiliteitsbudget wordt versoepeld om het meer aantrekkelijk te maken als alternatief voor de bedrijfswagen.
 • Het fiscaal voordeel voor professionele diesel wordt verminderd naar € 226,9716 per 1.000 liter.
 • Betalingen die worden beschouwd als auteursrechten moet je op een afzonderlijke fiscale fiche opnemen.
 • Ook de vergoedingen tot herstel van tijdelijke inkomstenderving van meewerkende echtgenoten worden voortaan belast.
 • Dividenden uitkeren aan verlaagd tarief wordt strenger geregeld, aangezien het kapitaal volstort moet zijn bij uitkering onder het "VVPR bis stelsel".
 • De registratierechten bij de aankoop van een woning worden aangepast. Voor de aankoop van de enige eigen woning wordt het verkooprecht 3%, in plaats van 6%. Voor de aankoop van niet-eigen woningen gaat het tarief van 10% naar 12%.
 • Meer administratie bij de terugbetaling van kosten van je werknemer

 • Verstrekkers van medische en paramedische diensten zullen btw moeten aanrekenen op niet-therapeutische behandelingen.
 • Er is een verlaagd tarief van 6% van toepassing voor pruiken en haarprothesen die voorgeschreven worden door de behandelende arts of dermatoloog.
 • Er wordt geen nieuwe instroom meer toegelaten in het systeem van de forfaitaire belastingheffing.
 • Het bedrag van de belastingvermindering voor kinderopvang verhoogt naar € 14 per dag per kind.
 • De betaalde bedrijfsvoorheffing aan niet-inwonende seizoenarbeiders wordt voortaan beschouwd als een bevrijdende voorheffing.

Wijzigingen voor als je personeel hebt

 • Om werken nog lonender te maken komt er een jobbonus voor werknemers van € 600 die voltijds werken.
 • Werknemers met een brutoloon van maximaal € 2.500 die de overstap maken naar het zelfstandig ondernemerschap kunnen een Jobbonus+ krijgen. Concreet gaat het over 2x € 600.
 • De transitiepremie wil uitkeringsgerechtigde werkzoekenden activeren naar het ondernemerschap in hoofdberoep. Vanaf december 2022 wordt dit uitgebreid naar niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden zonder werk die ingeschreven zijn bij VDAB.
 • Je werknemer heeft dit schooljaar recht op dubbel opleidingsverlof als je als werkgever zelf opleidingen voorstelt aan je werknemers

meer info www.liantis.be

Wijzigingen als je actief bent in groothandel of kleinhandel

 • Je moet als handelaar minstens één vorm van digitaal betalen aanvaarden. Enkel cash betalen toelaten mag dus niet meer. Een overschrijving is wel nog mogelijk.
 • Vanaf 1 februari 2022 mogen ondernemingen onder mekaar in principe geen langere betalingstermijn dan 60 kalenderdagen meer kunnen afspreken.
 • Er zijn nieuwe garantieregels op komst, voor de verkoop van goederen aan consumenten. Op dit moment zijn er echter nog geen goedgekeurde wetteksten.

Wijzigingen op vlak van milieu en energie

Wil je graag alles in één handige download met meer tekst en uitleg?

Als je lid bent van UNIZO, log je dan in en download het overzicht hier