Mijn medewerker is niet ziek, maar zit in quarantaine of zit vast in het buitenland. En nu?

In dit geval is de werknemer zelf niet ziek. Het gaat dus niet om een gewone arbeidsongeschiktheid.

De werknemer zal wel niet in de mogelijkheid zijn om zijn of haar arbeidsovereenkomst uit te voeren. Deze is geschorst omwille van overmacht. De werknemer moet de werkgever hier zo snel mogelijk van verwittigen. De werknemer zal dan gewettigd afwezig zijn, maar heeft geen recht op gewaarborgd loon. Om toch betaald te worden voor de dagen dat de werknemer niet komt werken kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer afgesproken worden om openstaande vakantiedagen (of overuren/recuperatiedagen) op te nemen.

Wanneer de werknemer overmacht inroept, moet de werkgever een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid aanvragen. Hiervoor moet dezelfde procedure gevolgd worden als in het geval dat de werkgever de overmacht zou inroepen en de werknemer(s) op tijdelijke werkloosheid zou zetten.

Hoe werkt de regeling inzake tijdelijke werkloosheid? 

Meer vragen over je personeelsbeleid, neem dan zeker contact met Liantis.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel