Aanwervingsincentive voor werkzoekenden

Omwille van de coronacrisis besliste de Vlaamse regering om de berekening van de premie te baseren op de maanden voor de coronacrisis. 

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Werkgevers die werknemers uit deze doelgroep effectief aanwerven ontvangen een aanwervingspremie.

De hoogte van die premie varieert al naargelang het aantal uren per week dat de betrokken werknemer effectief presteert. 

Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. 

Alles weten over de impact van corona op jouw onderneming?

Check onze coronapagina