20 apr 2021
/ Online activiteit

Rekruteren over de (taal)grens

In het kader van het project Grenzeloos Tewerkstellen, werd via een recente enquête bij ondernemers gepolst naar hun noden op het vlak van arbeidskrachten en hun interesse en verwachtingen inzake grensoverschrijdende tewerkstelling.
Uit de resultaten is gebleken dat er een gebrek is aan correcte informatie en kennis omtrent de opportuniteiten en mogelijkheden die grensoverschrijdende tewerkstelling kan bieden.

Daarom organiseren VDAB, UNIZO en Voka een korte online infosessie omtrent het rekruteren over de (taal)grens op dinsdag 20 april van 8.30 tot 9.00 uur. We zullen nader ingaan op de dienstverlening en de mogelijkheden, alsook de juiste contactpersonen binnen onze respectievelijke organisaties.

Een must voor elke ondernemer die interesse heeft om talent over de grens aan te trekken en op zoek is naar welke acties hiervoor als werkgever noodzakelijk zijn.

Wenst u meer info, neem dan contact op met Brigitte Vandeleene van UNIZO West-Vlaanderen via 0471 999206 of mail naar brigitte.vandeleene@unizowvl.be