Aanvraagformulieren tot het bekomen van een financiële tegemoetkoming vanwege het Rampenfonds

Laatste aanpassing: 
05/10/2022

De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de meeste « gewone » schadegevallen (via de  brandverzekering): woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door  overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen,  terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s).

U  wordt dus NIET vergoed door  het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was.

Als u wel een beroep kunt en wenst te doen op het Rampenfonds vindt u hier de aangifteformulieren:

Aangifteformulieren:

Vervolgens naargelang het type schade:

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten:

  • de nodige ingevulde formulieren,
  • alle gevraagde bijlagen,
  • eventueel foto's, kostenramingen en facturen.

Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar de gouverneur van de provincie waarin u getroffen bent. U kunt slechts één globale aanvraag indienen bij één enkele gouverneur, ook al hebt u getroffen goederen in meerdere provincies: kies dan één van de betrokken gouverneurs.

Voor meer informatie raadpleeg ook de website van Binnenlandse zaken.

 

Meer over: Rampen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!