Bed & Breakfast of ander toeristisch verblijf uitbaten in Brussels Gewest?

Laatste aanpassing: 
26/04/2016

Eerst en vooral zijn er de stedenbouwkundige verplichtingen, ten aanzien van de gemeente, die te maken hebben met de verbouwings- of inrichtingswerken. Dit zijn dezelfde als deze die gelden bij elke verbouwing of bestemmingswijziging van een gebouw in Brussel. U informeert zich daarvoor best bij de gemeente.

Daarnaast bestaan er specifieke verplichtingen, verbonden aan de uitbating van hotelaccommodatie. In Brussel is de Ordonnantie betreffende het toeristische logies van 8/5/2014 van toepassing. Daarin staan de “logies bij de bewoner” als volgt omschreven : elke inrichting die uit een of meer kamers of afgescheiden ruimten bestaat en die daartoe zijn ingericht, die behoren tot de persoonlijke en gebruikelijke woning van de exploitant of haar aangrenzende bijgebouwen.

Sinds april 2016 moet u een voorafgaande aangifte indienen om het toeristisch logies te registreren. Er moeten voorwaarden worden nageleefd met betrekking tot de exploitant en met betrekking tot het logies.
Sommige voorwaarden zijn van toepassing voor alle (kandidaat-)exploitanten, andere zijn specifiek voor de categorie waartoe het uitgebate toeristisch logies behoort. U ontvangt een logo, afhankelijk van het type logies dat u uitbaat (logies bij de bewoner, een gemeubileerde vakantiewoning een toerismeverblijf, een hotel, een aparthotel, een verblijfscentrum voor sociaal toerisme of een kampeerterrein ). U vindt de logo’s hier.

Voor de uitbaters die al actief waren voor april 2016 gelden overgangsmaatregelen, verschillend afhankelijk van of u een erkenning heeft bij de Vlaamse of Franstalige administratie voor een erkenning. Dit is dringend ingeval de conformiteitsattesten (o.a. brandveiligheid) kortelings vervallen. Raadpleeg hiervoor deze webpagina.

De volledige informatie, alsook de formulieren en de specifieke voorwaarden in functie van het type logies vindt u hier.

Meer over: Beroepsvoorwaarden andere beroepen, Toerisme, Beroepen-beroepsvoorwaarden

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!