Bent u beschermd als u als zelfstandige ziek wordt?

Laatste aanpassing: 
11/09/2018

De ziekteverzekering kent twee takken: de gezondheidszorgverzekering en de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

De tussenkomsten en uitkeringen in de ziekteverzekering lopen via uw ziekenfonds.

Gezondheidszorgen

Met de verplichte gezondheidszorgverzekering bent u verzekerd tegen grote risico’s (bijvoorbeeld een bevalling of opname in het ziekenhuis) en kleine risico’s (doktersbezoeken, geneesmiddelen of tandartsbezoeken).

U heeft recht op een terugbetaling van een gedeelte van deze geneeskundige verzorging, indien u in orde bent met de betaling van uw sociale bijdragen van twee jaar vroeger.

Als starter bent u onmiddellijk in orde vanaf de aansluiting.

Arbeidsongeschiktheid

De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid voorziet in een dagvergoeding als u uw beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten.

In het eerste jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van primaire ongeschiktheid. U wordt dan als arbeidsongeschikt erkend als u door uw medische toestand uw beroep niet meer kan uitoefenen. Is dit erkend door de geneesheer van uw ziekenfonds, dan kan u aanspraak maken op de dagvergoeding. Deze vergoeding wordt echter pas uitbetaald vanaf de 15de dag. De eerste twee weken arbeidsongeschiktheid worden niet vergoed.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid spreekt men van invaliditeit. Dat houdt in dat u geen enkel passend beroep meer kan uitoefenen. Een strenger criterium dus. Men refereert dan naar alle mogelijke beroepen die u zou kunnen uitoefenen gezien uw medische toestand, opleiding, beroepsverleden.

U heeft in de periode invaliditeit recht op een hogere dagvergoeding indien uw bedrijf volledig werd gestopt, en ook niet door een derde in uw naam of voor uw rekening wordt verdergezet. De uitkeringen verschillen in bedrag naargelang u gezinslast heeft, alleenstaande bent zonder gezinslast, of samenwonende zonder gezinslast.

Heeft u bovendien hulp van derden nodig in het dagelijkse leven, dan kan u vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid nog een supplement ontvangen.

Wat moet u doen als u als zelfstandige ziek wordt? Hoe aangeven en laten vaststellen? Lees er hier meer over.

Meer over: Gezondheid en Ziekteverzekering, Sociale bescherming zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!