Bestaat er gevaar van “kennelijk onredelijk ontslag” als u een werknemer ontslaat wegens langdurige ziekte?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever. Enkel kennelijk onredelijke beslissingen van de werkgever kunnen gesanctioneerd worden. U behoudt dus een ruime beleidsvrijheid.

Als een ontslag omwille van (afwezigheid als gevolg van) arbeidsongeschiktheid niet in strijd is met de Antidiscriminatiewet, dan zal het waarschijnlijk ook de toets doorstaan van het kennelijk onredelijk ontslag. Dat kan gesteld worden op basis van rechtspraak in verband met het vroegere artikel 63 (willekeurig ontslag bij arbeiders). In theorie moet er geen verantwoord of legitiem verband zijn tussen de geschiktheid van de werknemer en zijn ontslag. Het loutere feit dat een werknemer arbeidsongeschikt is, volstaat om het ontslag niet als kennelijk onredelijk te beschouwen. Toch is het in de praktijk best om argumenten voorhanden te hebben om aan te tonen dat de arbeidsongeschiktheid heeft geleid tot een verstoring van de organisatie van de werkgever.

TIPHet ontslag van een langdurig zieke werknemer is niet onmogelijk, maar u zorgt best voor een voldoende sterk dossier waarin u aantoont dat de (langdurige) afwezigheid van de werknemer een belangrijke negatieve impact heeft op uw onderneming en er (in het geval van handicap) geen alternatieven mogelijk zijn.

Meer over: Ontslag, Ontslag van arbeidsongeschikte medewerkers, Ontslagbescherming
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!