Betaalterminalleverancier Keyware werd veroordeeld door de correctionele rechtbank. Wat betekent dat voor uw lopend contract met Keyware?

Keyware werd inderdaad veroordeeld door de correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht. Het was destijds UNIZO die de kat de bel aanbond en via de FOD Economie een rechtszaak op gang kon brengen. Keyware moet een boete betalen van 720.000 euro, en moet ook de ondernemingen die zich burgerlijke partij hadden gesteld, vergoeden. Alle ondernemers – op enkele uitzonderingen na - ontvangen een vergoeding van 1 tot bijna 2.000 euro.

Kan u ook nog een schadevergoeding krijgen?

Het vonnis heeft enkel betrekking op wanpraktijken die Keyware stelde in de periode tussen 31 december 2007 en 1 december 2014. Als u dus een overeenkomst heeft die in die periode werd afgesloten, en u daarenboven kan aantonen dat Keyware dezelfde praktijken heeft toegepast als degene waar ze nu voor veroordeeld zijn, dan kan u in principe ook een schadevergoeding vragen. Maar daarvoor moet u wel naar de rechter, en doet u dus best beroep op een advocaat.

Mag u uw lopende overeenkomst met Keyware nu zonder kosten opzeggen?

Neen. Het vonnis van de correctionele rechtbank gaat enkel over de ondernemers die zich nu burgerlijke partij hebben gesteld. De rechtbank heeft enkel die dossiers onderzocht en vastgesteld dat daarbij inderdaad sprake was van inbreuken op de wetgeving. Aangezien het vonnis niet over uw contract ging, kan u dat vonnis dus ook niet automatisch gebruiken om uw lopende overeenkomst met Keyware kosteloos op te zeggen. U kan zich natuurlijk wel wenden tot een advocaat om na te gaan of bepaalde elementen uit het vonnis ook voor uw lopende overeenkomst van betekenis kunnen zijn.

Is dit vonnis definitief?

Neen. Keyware heeft de mogelijkheid om nog in beroep te gaan, en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook wel doen.

Heeft u vragen over dit vonnis?

Neem dan contact op met UNIZO Ondernemerslijn, op het gratis nummer 0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be

Tip

Om ondernemers beter te beschermen, ontwikkelde UNIZO het charter voor Betaalterminals dat Worldline, CCV, kredietkaart België, Loyaltek, Ingenico Payment Services, Easy Payment Services bvba en EMS ondertekenden. Dat garandeert dat zelfstandigen niet langer dan één jaar gebonden zijn wanneer ze met één van deze terminalleveranciers een huurovereenkomst sluiten. Meer info kan u hier nalezen.

 

Meer over: Betaalverkeer, Betaalterminal

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!