CORONA - Mag jouw winkel of bedrijf open? Mogen jouw activiteiten/diensten doorgaan?

Wat na 1 juli? 

Voor de maanden juli en augustus zijn opnieuw versoepelingen voorzien. Het principe blijft daarbij: "wat niet verboden is, is toegelaten". We zetten de huidige regels (zoals die gelden in juli en augustus) nog even op een rijtje: 

Algemeen overzicht per sector

Zoektip: Ben je op zoek naar een specifiek(e) beroep of activiteit? Druk dan gelijktijdig op CTRL en F en geef je zoekterm in of klik hieronder op jouw sector.

Check ook de voorwaarden voor de heropening t.a.v. klanten

 

UNIZO helpt je Back to Business!

De voorziene heropstart heeft natuurlijk voor jou wel wat voorbereiding nodig. Waar moet je nu precies rekening mee houden? Hoe zit het met je financiële balans na corona? Welke signalisatie heb je nodig? En welk persoonlijk beschermingsmateriaal? UNIZO helpt je daarom verder met een volledige toolkit in 4 stappen.

BACK TO BUSINESS

Voorwaarden voor de heropening

De ondernemingen die mogen openen en klanten ontvangen, moeten zich wel nog houden aan een aantal regels: 

 • de regel dat je maximaal 1 klant per 10m² mag ontvangen, is sinds 8 juni niet langer een absolute voorwaarde. Het wordt evenwel sterk aanbevolen deze regel toch te blijven volgen, want in ieder geval blijf je verplicht het aantal klanten in jouw zaak te beperken om de afstand van 1,5 meter te garanderen. 
 • ook de regel dat klanten individueel moeten winkelen en gedurende een periode van maximaal 30 minuten, vervalt als absolute regel. 
 • de normale regels rond openingsuren zijn terug van toepassing, behalve voor nachtwinkels en eet - en drinkgelegenheden die om één uur 's nachts moeten sluiten (tot minstens 6u 's ochtends). 
 • sectorprotocollen: winkels en handelszaken moeten zich houden aan de sectorprotocollen die op hen van toepassing zijn. Het overzicht van alle goedgekeurde sectorprotocollen vind je hier. Is er in jouw sector nog geen sectorprotocol goedgekeurd door de bevoegde Minister? Dan moet je je houden aan een set van specifieke regels.  
 • Je mag enkel heropstarten als je ook ten aanzien van jouw personeel de nodige maatregelen hebt genomen. Het overzicht van deze maatregelen vind je hier

Naar boven

Winkels/Handelszaken

Alle ondernemingen die diensten of goederen aanbieden aan consumenten mogen open, met uitzondering van:

 • discotheken en dancings (opening ten vroegste voorzien op 1 september)
 • de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is. 

Voor winkelcentra gelden afzonderlijke regels: 

 • één klant per 10 m² wordt toegelaten gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk;
 • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgang;
 • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties.

Alles over corona als je een winkel hebt? Check onze checklist!

Signalisatiemateriaal nodig? Ontdek onze toolkit (excl. voor leden)

Naar boven

Horeca 

Voor horecazaken blijven ook in juli en augustus enkele bijkomende voorwaarden van kracht:

 • Restaurants, cafés, bars, en andere eet - en drinkgelegenheden moeten zich houden aan de volgende voorwaarden:
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
  • een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal. Wanneer het dragen van een mondmasker  niet mogelijk is omwille van medische redenen, is het dragen van een gelaatsscherm verplicht; 
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Ook voor hen geldt dat wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, het dragen van een gelaatsscherm verplicht is; 
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan. Het verbod op bediening aan de toog geldt niet voor zaken die worden uitgebaat door 1 persoon, zonder verder personeel of andere hulp, mits naleving van een afstand van 1,5m. 
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun normale openingsuur tot één uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Vanaf 1 uur 's nachts moeten zij minstens gedurende een onafgebroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven. 
  • tot slot moeten ze de aanbevelingen volgen die omschreven zijn in de Gids voor de heropening van de horeca van de FOD Economie. Let op: deze Gids geeft duidelijke richtlijnen over de vraag hoe je als horecazaak veilig kan opstarten, maar deze regels gelden niet absoluut. Je kan er dus van afwijken, als je andere maatregelen neemt die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Bijvoorbeeld: in de Gids staat dat je best 'zo veel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats en servetten gebruikt'. Dat is dus geen absolute regel: je kan dus perfect maatregelen nemen die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, zoals het voorzien van tafellinnen dat na elke gast volledig afgeruimd wordt en gewassen op meer dan 60 graden. 
 • Zelfbedieningsrestaurants volgen deze regels eveneens. Zij moeten er vooral op letten dat ze voldoende maatregelen nemen om circulatie tussen personen zo veel mogelijk te vermijden, en volgen daarbij de regels uit de Gids voor de heropstart van de Horeca van de FOD Economie. Bovendien kan heel wat bijkomende inspiratie gevonden worden in de Gids die de sector zelf met de overheid opstelde
 • Foodtrucks, en individuele ambulante voedingskramen (mobiele verkoper van gebraden kip, een ijsjesverkoper) zijn toegelaten onder de gewone voorwaarden van ambulante handel
 • Hotels mogen hun normale activiteiten weer hernemen, maar moeten in afwachting van een door de Minister goedgekeurd sectorprotocol zelf de nodige maatregelen nemen. Wij raden je daarbij aan je te inspireren op de richtlijnen die door de sector zelf in overleg met de overheid werden uitgewerkt
 • Vakantieparken, B&B's en campings, vakantiehuisjes, Airbnb, ...  mogen eveneens heropenen, volgens de sectorprotocollen die voor hun sector gelden

Naar boven

Contactberoepen

De 'contactberoepen' zoals massagesalons, schoonheidssalons, kappers, barbiers, nagelsalons, tatoeage - en piercingsalons, esthetische pedicure en gespecialiseerde voetverzorging houden zich aan de volgende voorwaarden (uit de Gids van de FOD Economie), tenzij er een sectorprotocol is dat door de bevoegde Minnister is goedgekeurd en dat voor hen andere regels voorziet;

 • klanten worden enkel op afspraak ontvangen
 • wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
 • de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • de toepassing van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5m tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden; 
 • één klant per 10 m2 wordt toegelaten. Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is. Kappers mogen meer dan één klant per 10 m2 ontvangen indien de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief;
 • elke klant is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming, met uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
 • ook de dienstverlener zelf is verplicht om steeds een mondmasker te dragen. De dienstverlener neemt eveneens de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
 • er worden geen individuele ventilatoren gebruikt; 
 • aan de ingang en op verschillende plaatsen in de onderneming moet handgel voorzien worden. 
 • het personeel wast de handen voorafgaand aan de behandeling van een nieuwe klant.
 • er mag geen voeding of drank worden aangeboden.
 • deze regels moeten duidelijk zichtbaar worden uitgehangen, zowel buiten als in de onderneming. 

Naar boven

Markten

 • Markten, met inbegrip van broccante - en rommelmarkten, kunnen net als kermissen door de gemeentelijke overheid worden toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • het maximaal aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam; de gemeente moet ook een systeem voorzien om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis aanwezig zijn;
  • de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm;
  • de gemeente moet handgels voorzien bij de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
  • de markt- en kermiskramers moeten handgels voorzien voor hun personeel en hun klanten;
  • de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden, maar onder dezelfde voorwaarden die gelden voor horeca;
  • er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. 

De gemeente moet de toegang tot de markt of kermis zodanig organiseren dat de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van 1,5m afstand tussen elke persoon, kunnen worden gerespecteerd, en dat passende preventiemaatregelen kunnen worden gerespecteerd die minstens gelijkwaardig zijn aan degene die omschreven zijn in de Gids van de FOD Economie.

Naar boven

Sport en recreatie

 • Sportactiviteiten kunnen terug hernemen: 
  • klanten mogen terug sporten in hun sportclub (fitness, crossfit, sportclub, zwembad ...) volgens de betrokken sectorprotocollen. Hou zo veel mogelijk 1,5m afstand tijdens het sporten. 
  • een sportclub of -vereniging mag ook terug trainingen organiseren, maar daar mogen maximaal 50 personen aan deelnemen, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichthouder
  • sportwedstrijden mogen georganiseerd worden, volgens de eventuele protocollen die werden opgesteld (zie hier) en volgens de richtlijnen en eventuele beperkingen die worden opgelegd door de gemeentelijke overheid. Wanneer er meer dan 200 deelnemers zijn, of wanneer de wedstrijd doorgaat op de openbare weg, is de voorafgaande toestemming van de gemeente vereist (die zich moet baseren op de evenementenmatrix).Het aantal bezoekers aan de wedstrijd is beperkt tot: 
   • juli: 200 indien de wedstrijd binnen doorgaat, 400 indien de wedstrijd buiten doorgaat
   • augustus: 400 indien de wedstrijd binnen doorgaat, 800 indien de wedstrijd buiten doorgaat
   • vanaf 1 augustus kan de gemeente (in overleg met de bevoegde Minister(s), na raadpleging van een viroloog, en met respect voor de geldende protocollen), de uitbaters van 'permanente infrastructuren' (zoals stadions) toestemming geven om een groter aantal bezoekers te ontvangen. 
  • er wordt steeds rekening gehouden met de specifieke sportprotocollen, die hier te raadplegen zijn. 
 • privélessen (muziek, taal, fotografie, ...) zijn toegelaten
 • Ook een bezoek aan sauna's en welnesscentra is mogelijk. Publiek toegankelijke jacuzzi's, hammams en stoombaden blijven nog gesloten, private bezoeken kunnen wel. 
 • Je mag activiteiten organiseren voor jouw klanten, zoals workshops (bloemschikken, keramiek, fotografie, koken, ...), wandelingen,  ... met maximum 50 personen. 
 • Culturele bezienswaardigheden, musea, natuurbezienswaardigheden, kinderboerderijen, buitenspeeltuinen, parken, provinciale domeinen, ...  mogen open, volgens de geldende sectorprotocollen. Geldt er geen sectorprotocol, dan moeten de basisregels nageleefd worden. 
 • zomerkampen en -stages met of zonder overnachting, alsook de speelpleinwerking zijn toegelaten, onder voorbehoud van de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid. Deze kampen, stages en activiteiten mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximum 50 personen bestaande uit de deelnemers en de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Zomerkampen mogen ook in het buitenland georganiseerd worden, maar slechts op maximaal 150 kilometer van de Belgische grenzen.

Naar boven

Bijeenkomsten

 • Privébijeenkomsten zijn beperkt tot 15 personen, ongeacht of ze thuis of op locatie doorgaan (als ze bij iemand thuis doorgaan, worden de mensen die in dat huis wonen, niet meegeteld bij die 15). Er geldt wel een uitzondering voor privé recepties en banketten (zie verder).
 • Evenementen en voorstellingen mogen georganiseerd worden, maar onder voorwaarden:
  • de eventuele protocollen die werden opgesteld (zie hier) en de richtlijnen en eventuele beperkingen die worden opgelegd door de gemeentelijke overheid, moeten steeds worden gevolgd.
  • Wanneer er meer dan 200 deelnemers zijn, of wanneer het evenement of de voorstelling doorgaat op de openbare weg, is de voorafgaande toestemming van de gemeente vereist (die zich moet baseren op de evenementenmatrix).
  • Het aantal bezoekers aan het evenement of de voorstelling is beperkt tot: 
   • juli: 200 indien het evenement of de voorstelling binnen doorgaat, 400 indien ze buiten doorgaat
   • augustus: 400 indien het evenementg of de voorstelling binnen doorgaat, 800 indien ze buiten doorgaat
   • vanaf 1 augustus kan de gemeente (in overleg met de bevoegde Minister(s), na raadpleging van een viroloog, en met respect voor de geldende protocollen), de uitbaters van 'permanente infrastructuren' (zoals stadions) toestemming geven om een groter aantal bezoekers te ontvangen. 
 • Verhuur van feest - en vergaderzalen is sinds 8 juni opnieuw toegelaten, mits 1,5m tussen elke persoon kan worden gerespecteerd. Let wel: het verhuren van een zaal is voor bepaalde activiteiten nog beperkt: 
  • recepties en banketten in privéverband zijn slechts mogelijk voor maximaal 50 personen, en 100 vanaf 1 augustus, en enkel zittend. Een staande receptie of een walking dinner organiseren is dus nog niet toegelaten. Ze moeten verzorgd worden door een professionele catering/traiteur onderneming, en georganiseerd worden volgens de regels die gelden voor horeca (behalve de verplichting dat iedereen aan zijn eigen tafel moet blijven zitten), en de geldende sectorprotocollen
  • recepties en banketten die publiek toegankelijk zijn, mogen doorgaan met 200 deelnemers (binnen) of 400 (buiten). Vanaf 1 augustus wordt dat aantal opgetrokken tot resp. 400 en 800 deelnemers. Let wel: van zodra er meer dan 200 deelnemers zijn, moet de gemeente toestemming geven (op basis van de evenementenmatrix). Bovendien moet je steeds rekening houden met de geldende sectorprotocollen of, als er geen sectorprotocol is, met de basisregels. Ook hier moet de receptie of het banket zittend plaatsvinden, volgens de regels die gelden voor horeca. Een staande receptie of een walking dinner organiseren is dus nog niet toegelaten.  
  • activiteiten in georganiseerd verband (een bingo-avond, een (niet - professionele) bijeenkomst van een lokale vereniging, ...mogen doorgaan met maximum 50 personen in aanwezigheid van een toezichthouder. 
  • activiteiten in professioneel verband (vergaderingen, seminaries, ...) zijn toegelaten, met uitzondering van recepties en banketten (zie hierboven). 

 

Erediensten

 • burgerlijke huwelijken, begrafenissen, crematies en erediensten zijn toegelaten in het bijzijn van maximum 200 personen vanaf 1 juli 2020 en maximum 400 personen vanaf 1 augustus, op voorwaarde dat: 
  • 1,5m tussen elke persoon gegarandeerd is, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen
  • er bij begrafenissen/crematies geen blootstelling van het lichaam mogelijk is
  • er geen fysieke aanraking is van personen en van voorwerpen door verschillende personen
  • handgels ter beschikking worden gesteld aan de in - en uitgang. 
  • kijk zeker ook naar de relevante sectorgidsen, zoals die voor begrafenissen en crematies.

 

Naar boven

Reizen 

Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.

In afwijking van dit principe, is het toegelaten om:

 • te reizen vanuit België naar alle landen van de Europese unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen;
 • zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen;
 • te reizen vanuit België naar de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen.

Private bussen en autocars mogen op een georganiseerde manier personen vervoeren mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De passagiers boven de 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen, indien onderling de afstand van 1,5m niet kan worden gerespecteerd. Er is geen beperking op het aantal reizigers dat in de autocar aanwezig mag zijn. Let wel op: als je naar het buitenland reist, moet je wel nog rekening houden met eventuele beperkingen op het aantal reizigers die daar gelden. Alle maatregelen vind je in de sectorgids

Voor de reis- en evenementensector gelden specifieke steunmaatregelen 

Naar boven

Bouwsector

Handelszaken in bouwmaterialen mogen al enige tijd terug open, zowel voor professionele als voor particuliere klanten. Voor bouwwerkzaamheden werden specifieke richtlijnen opgemaakt door de sector.

Hou rekening met de regels rond het vervoer van personeel in bestelwagens!

Naar boven

Vrije en intellectuele beroepen en aan medisch verwante beroepen of activiteiten

 • Vrije en intellectuele beroepen kunnen hun activiteiten hernemen, mits het nemen van passende preventiemaatregelen in overleg met de werknemers en de diensten voor preventie op het werk, en met in acht neming van de geldende sectorprotocollen een richtlijnen. 
 • Zo werden voor de ambulante zorg of privé-kabinet  specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de gefaseerde heropstart van activiteiten in het kader van ambulante zorgverstrekking in een privépraktijk. Deze richtlijnen gelden voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesisten, vroedvrouwen, psychologen,orthopedagogen, ambulanciers voor niet dringend patiëntenvervoer, audiologen en audiciens, bandagisten, orthesisten en prothesisten, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratorium technologen, mondhygiënisten, orthoptist-optometrist, podologen, technoloog medische beeldvorming. 
 • een overzicht van de geldende protocollen voor vrije beroepen vindt je op de website van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's en de website van de FOD Waso

Welke regels moet ik volgen? Check ze hier per beroep/sector

Naar boven

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels, en zal GAS-boetes opleggen van 750 euro wanneer je als ondernemer de regels overtreedt. 

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties en hogere boetes, je zaak verplicht moeten sluiten

Naar boven

 

Veelgestelde vragen 

Als mijn zaak sluit of ik onderbreek mijn zelfstandige activiteit, mag ik dan nog administratieve taken uitvoeren, rekken vullen, … als ik een hinderpremie of overbruggingsrecht wil aanvragen?

 • Hinderpremie: je mag achter gesloten deuren voortwerken. Je mag dus nog administratie voeren, rekken vullen, mails beantwoorden, bestellingen klaar maken voor verzending, …
 • Overbruggingsrecht: het antwoord af van je concrete situatie:
  • Als je verplicht je activiteit geheel of gedeeltelijk moet onderbreken omwille van de veiligheidsmaatregelen, mag je die administratieve taken en alles wat niet verboden is door de veiligheidsmaatregelen inderdaad blijven uitoefenen
  • Als je niet verplicht bent om je activiteit te onderbreken, maar je wordt daar wel feitelijk toe gedwongen door de omstandigheden rond coronacrisis dan moet je je activiteit 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken om recht te hebben op het overbruggingsrecht. ‘Minimale taken die noodzakelijk zijn voor de continuering van de onderneming’ (zoals mails en telefoons) doen zijn wel nog mogelijk. Voor zorgberoepen is ook expliciet bepaald dat het behandelen van dringende gevallen eveneens kan tijdens deze periode van 7 dagen.

Mag ik voor onze veiligheid gratis plastic zakjes uitdelen, zodat ik aankopen niet in hun eigen boodschappentas moet steken? 

De regeling rond de plastic zakjes is niet gewijzigd. Het verbod om gratis plastic zakjes uit te reiken aan de klant blijft dus van kracht. De klant is toegelaten zelf zijn/haar herbruikbare tas te gebruiken, dan wel een plastic zakje aan te kopen tegen betaling.

Mag ik nog kortingen aanbieden of solden aanprijzen?

Kortingen zijn sinds het Ministerieel Besluit van 30 april terug mogelijk. 

FAQ's van de overheid.

FAQ's van VLAIO

Bekijk zeker ook onze andere veelgestelde vragen op onze coronapagina 

Naar boven

 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!