Corona: Mogen mondmaskers en handgels vrij aangekocht/verkocht worden?

Handgels en plexiglas

Deze producten kunnen vrij verkocht worden in de kleinhandel.

Mondmaskers

Ook mondmaskers kunnen vrij verkocht worden in de kleinhandel, behalve de FFP2 en FFP3 - maskers. Voor deze laatste is de verkoop nog steeds gebonden aan strenge voorwaarden: 

 • Deze maskers mogen in de kleinhandel enkel verkocht worden door apothekers, en enkel op voorschrift van een gezondheidszorgbeoefenaar (geneesheer, kinesist, verpleger, paramedici, …). In de groothandel mogen ze enkel verkocht worden aan ondernemingen die deze maskers nodig hebben als:
  • de risico’s ten aanzien van het personeel niet uitgeschakeld kunnen worden aan de bron of niet voldoende beperkt kunnen worden met maatregelen, methodes of procedés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen
  • de onderneming een risicoanalyse moet doen om de gevaren in kaart te brengen, op basis van een wettelijk vastgelegd indicatief schema
  • Voor het bepalen van de omstandigheden waaronder deze maskers moeten worden gebruikt, vraagt de werkgever het advies van de preventieadviseur-arbeidsveiligheid, evenals dat van de preventieadviseur-arbeidsarts.
  • op grond van een andere wetgeving die jou verplicht om die producten te gebruiken bij de fabricage, verwerking, bewaring of opslag van goederen of bij het uitoefenen van de activiteiten

De regering vraagt deze maskers zo veel als mogelijk voor te behouden voor zorgberoepen, hou daar rekening mee!

Alle andere mondmaskers kunnen dus vrij verkocht worden in de kleinhandel. Er is geen wettelijk verplichte reglementering over deze mondmaskers, maar de FOD Economie heeft op haar website wel een onderscheid gemaakt tussen:

Andere beschermingsmiddelen waarvan de verkoop gereglementeerd is

De volgende producten mogen enkel verkocht worden onder dezelfde voorwaarden als de FFP2/FFP3 maskers:  

 • beschermschorten al dan niet doorlaatbaar
 • beschermbrillen en maskers
 • handschoenen (nitril) met lange mouwen van minstens 300 mm
 • waterstofperoxide 12 %
 • verneveltoestellen (nocosprays)

Kijk ook zeker de informatie over de website van de FOD Economie na:

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!