Corona: Vlaamse beschermingspremie deel III (periode vanaf 15 november)

Laatste aanpassing: 
16/02/2021

Opgelet!

De aanvraagtermijn voor deze premie is verstreken!
Je kan sinds 16 februari een aanvraag indienen voor de periode januari 2021.

Nadat er eerder al een regeling van Vlaams Beschermingsmechanisme was voor ondernemers die een omzetdaling hadden in de maanden augustus en september (Vlaams Beschermingsmechanisme - deel 1) en daarna voor ondernemers met een substantieel omzetverlies en horecazaken die verplicht gesloten werden in periode 1 oktober – 15 november (Vlaams Beschermingsmechanisme - deel 2), is er een derde luik! 

Waarover gaat het?

 • Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder omzetverlies aan te tonen, een beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode (zelfde periode vorig jaar). Ondernemers, zoals toeleveranciers van de gesloten sectoren, die een omzetdaling hebben van minsten 60% tegenover de referentieperiode kunnen ook een beroep doen op het beschermingsmechanisme.
 • Er is nu ook voorzien in een minimumbedrag van 1.000 euro,  dat geldt zowel voor het lopende als het nieuwe beschermingsmechanisme. De bedragen worden pro rata aangepast voor ondernemingen die voor een kortere periode een aanvraag indienen.
 • Is je zaak gevestigd in Brussel? Check de Brusselse premies!

Voor wie?

 • handelszaken die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020 

 • ondernemers met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2019 (telkens exclusief btw).

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

 • de steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode van 16 november 2019 tot 31 december 2019 en bedraagt.

  • 10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent

  • 5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent

 • Ben je verplicht om te sluiten binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.

 • Ben je een toeleverancier van verplicht gesloten sector(en), dan kan je een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van je klanten. Je moet in die periode dan wel een omzetdaling van minstens  60% aantonen.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 1000 euro over de periode van 16 november tot 31 december.

 • Concreet betekent dit als je de steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 2019 lager ligt dan 1000 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 1000 euro op maandbasis.

 • Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode van 16 november tot 31 december 2020.

De steun bedraagt in de periode van 16 november tot 31 december 2020 maximaal:

 • 11.250 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 22.500 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 60.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.

 • Je moet opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.

 • Bied je in hoofdzaak maaltijden aan en ben je verplicht een witte kassa te gebruiken, dan wordt de steun beperkt tot 2250 euro indien je niet over een geregistreerd kassasysteem beschikt.

Hoe en wanneer aanvragen?

Je kan de premie aanvragen tot en met 15 februari 2021, via de website van VLAIO.

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!