Coronapremie: Vlaams beschermingsmechanisme periode 6 (maart 2021)

Laatste aanpassing: 
06/04/2021

Waarover gaat het?

 • Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder omzetverlies aan te tonen, een beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode. Ondernemers, zoals toeleveranciers van de gesloten sectoren, die een omzetdaling hebben van minstens 60% tegenover de referentieperiode kunnen ook een beroep doen op het beschermingsmechanisme.

 • Nadat er al een regeling was in de periode augustus 2020 t.e.m. februari 2021 is er een bijkomende premie voorzien voor de periode maart 2021 en april 2021

 • Is je zaak gevestigd in Brussel? Check de Brusselse premies!

Opgelet!

 • Een aanvraag voor de maand maart is nog niet mogelijk. Zodra dit kan, vind je hieronder de link naar de aanvraagmodule.

 • Een aanvraag voor de maand februari kan je indienen tot en met 30 april 2021.

Voor wie?

 • je handelszaak was verplicht gesloten omwille van de verplichte coronamaatregelen in maart 2021, of

 • je had als ondernemer in maand maart 2021 een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2019 (telkens exclusief btw).

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

 • de steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode maart 2019 en bedraagt.

  • 10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent

  • 5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent (beroepsinkomen tussen 7.000 en 14.000 euro in 2019)

 • Was je verplicht om te sluiten in maart 2021, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.

 • Ben je een toeleverancier van verplicht gesloten sector(en), dan kan je een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van je klanten. Je moet in die periode dan wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 600 euro per maand.

 • Concreet betekent dit als je steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode (in 2019) lager ligt dan 600 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 600 euro op maandbasis.

 • Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van het totaal aantal kalenderdagen in maart 2021 (nl. 31).

De steun bedraagt per maand maximaal:

 • 7.500 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 15.000 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 40.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

Deze maxima worden pro rata berekend als je verplicht gesloten bent. Ondernemingen die een witte kassa moeten hebben, en die niet hebben, kunnen maximum 1500 euro steun krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.

 • Bij de aanvraag moet je de volgende zaken ingeven:
  • je omzet, excl. BTW uit de referentieperiode 2019
  • je omzet zoals opgenomen in de kwartaalaangifte van het 1e kwartaal 2019
  • valt je onderneming onder het forfaitair stelsel, dan moet je de geraamde omzet excl. BTW voor de referentieperiode 2019 ingeven
  • heb je geen hinderpremie, compensatiepremie, Vlaams Beschermingsmechanisme, … aangevraagd in het verleden, dan moet je aantonen dat je omzetverlies gelinkt is aan de coronamaatregelen

Komen niet in aanmerking voor de steun: 

 • De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of een Vlaams Beschermingsmechanisme 
 • De ondernemingen die op 31 december 2019 voldoen aan de Europese definitie van onderneming in moeilijkheden (zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 651/2014). Het gaat dan bijvoorbeeld om ondernemingen die op 31 december 2019 voldeden aan de voorwaarden van de WCO - en faillissementswetgeving.

Hoe en wanneer aanvragen?

 • De aanvraag voor maart 2021 is mogelijk van 16 april tot en met 15 mei 2021.

Je aanvraag moet je indien bij VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Kijk zeker ook de handleiding van Vlaio na voor het aanvragen van de steunmaatregel.

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!