De door u verkochte goederen worden niet betaald, kan u die goederen dan terughalen?

Laatste aanpassing: 
28/09/2022

Dat kan, op voorwaarde dat u een clausule van eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen. In dat geval blijft u eigenaar van het verkochte goed, totdat de klant de volledige prijs heeft betaald.

Zo’n eigendomsvoorbehoud was vroeger al mogelijk, maar had twee beperkingen die sinds 1 januari 2018 werden weggewerkt.

  • Het eigendomsvoorbehoud kan u voortaan blijven inroepen ook wanneer de goederen verwerkt worden in een onroerend goed (bijvoorbeeld een ingebouwde diepvries, of bakstenen in een huis). Vroeger kon dat niet. Voorwaarde is wel dat het eigendomsvoorbehoud is ingeschreven in het pandregister;
  • Wanneer andere schuldeisers beslag leggen op het goed, kan u uw eigendomsvoorbehoud ook tegen hen inroepen. Dat kan vroeger niet.

Wat als het goed beschadigd geraakt, verloren gaat, vermengd wordt met andere goederen, verkocht wordt?

In zo’n geval gaat het eigendomsvoorbehoud automatisch over op de schuldvordering die in de plaats komt.

Hoe kan u een eigendomsvoorbehoud opmaken?

Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk zijn opgesteld. Tenzij de klant een consument is, is een ondertekening door de koper. Wanneer u dus als verkoper het eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden plaatst, is dat voldoende (uiteraard op voorwaarde dat die algemene voorwaarden door de koper werden aanvaard, maar die aanvaarding kan stilzwijgend geschieden).

Alleen wanneer de koper een consument is, moet diens instemming uit het geschrift zelf blijken: of anders gezegd: het geschrift waarin de clausule is opgenomen moet door de consument ondertekend zijn. 

Moet het eigendomsvoorbehoud ook geregistreerd worden in het Pandregister?

Neen, dat is geen verplichting, behalve wanneer de kans bestaat dat het goed onroerend zou worden.

U doet er echter wel goed aan het eigendomsvoorbehoud sowieso in te schrijven in het pandregister, om latere conflicten met ander schuldeisers te vermijden. Het eigendomsvoorbehoud geeft immers een ‘supervoorrecht’, en gaat zelfs voor op pandhouders die een pand hebben verkregen op het goed maar u zal het tegen hen pas kunnen inroepen als het is ingeschreven.

Wat als u een wanbetaler heeft en u beschikt over goederen van hem, kan u die dan bij u houden?

Lees het antwoord hier.

Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Als het misloopt, Contract onder voorwaarden, Inhoud contract, Factuur, Niet-betaling factuur, Nieuw in 2018, Wanbetalers
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!