De stagebonus: een premie als u jongeren opleidt of tewerkstelt in uw zaak

Laatste aanpassing: 
14/07/2020

Een jongere uit een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.  Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een stagebonus krijgen.  

Hoeveel bedraagt de stagebonus?

De stagebonus bedraagt 500 EUR, op het einde van een eerste of een tweede jaar en 750 EUR op het einde van een derde jaar.
Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Voorwaarden voor de initiële aanvraag

 1. De jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
 2. In het jaar waarvoor de aanvraag geldt, werd de jongere minstens 3 maanden opgeleid;
 3. De jongeren is in het eerste jaar van de aanvraag jonger dan 18 jaar. Ontving de jongere of een andere werkgever de start- of stagebonus, dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde;
 4. De jongere volgt één van de volgende type opleidingen (en overeenkomsten):
  • de onderneming en jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: 
   • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)  
   • een stageovereenkomst alternerende opleiding  
   • een deeltijdse arbeidsovereenkomst  
  • een brugprojectovereenkomst. (afgelopen na 2018-2019) 
  • of een overeenkomst binnen de aanloopcomponent voor de fase vorming of fase werkervaring: 
   • een begeleidingsovereenkomst (alleen voor 2019-2020)
   • een stageovereenkomst (alleen voor 2019-2020).

Hoe dient u een aanvraag tot betaling in?

U kan  de stagebonus aanvragen ten laatste op 31 december na het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen.
U kan op 2 manieren een aanvraag indienen:

 • Per mail: U kan een aanvraag tot betaling indienen via startenstagebonus@vlaanderen.be. Bij een indiening per mail krijgt u altijd een ontvangstbevestiging van het Departement WSE.
 • Per post stuurt u de aanvraag op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet betaald. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan u ook van een fiscaal voordeel genieten.

Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die u betaald heeft aan een of meer jongeren voor wie u in aanmerking kwam voor de startbonus.

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus:  

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin:  
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren  
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.  

Meer info?

voor meer info en modeldocumenten ga hier naar de website van de Vlaamse overheid.

 

Meer over: Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!