De stagebonus: een premie als u jongeren opleidt of tewerkstelt in uw zaak

Laatste aanpassing: 
29/07/2022

Een jongere uit een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer.  Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een stagebonus krijgen.  

Hoeveel bedraagt de stagebonus?

De leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst wordt aangevraagd bepaalt het bedrag:

 • Reguliere stagebonus (de jongere is jonger dan 18 jaar bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 € bij uw 1e toekenning

  • 500 € bij uw 2e toekenning 

  • 750 € bij uw 3e toekenning. 

 • Verruimde stagebonus (de jongere is 18 jaar of ouder bij eerste goedgekeurde aanvraag)
  • 500 € bij de 1e en 2e toekenning

Enkel als de jongere jonger dan 18 jaar was bij de eerste goedgekeurde aanvraag en de jongere voor het derde schooljaar bij dezelfde werkgever voor minstens drie maanden opgeleid werd, is er recht op een stagebonus van 750 euro. In alle andere gevallen is er recht op een stagebonus van 500 euro.

Je kan per jongere maximaal 3 stagebonussen aanvragen. 

Voorwaarden voor de initiële aanvraag

De volgende voorwaarden gelden zowel voor regulieren als de verruimde stagebonus: 

 1. De jongere wordt opgeleid bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
 2. In het schooljaar waarvoor de aanvraag geldt, werd de jongere minstens 3 maanden opgeleid;
 3. De onderneming en jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding  
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)  

Hoe dient u een aanvraag tot betaling in?

U dient de stagebonus ten laatste op 31 december aan te vragen na het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij u werkte, kan u de bonus aanvragen.
U kan het aanvraagformulier op 2 manieren bezorgen aan het departement:

 • Per mail: U kan een aanvraag tot betaling indienen via startenstagebonus@vlaanderen.be. Bij een indiening per mail krijgt u altijd een ontvangstbevestiging van het Departement WSE.
 • Per post stuurt u de aanvraag op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Het Departement Werk en Sociale Economie laat u binnen de 4 maanden weten of uw aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd. 
Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet betaald. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan u ook van een fiscaal voordeel genieten.

Vanaf 1 januari 2020 werd het fiscaal voordeel voor de stagebonus afgeschaft in de vennootschapsbelasting (vanaf het aanslagjaar 2021, voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020). Sindsdien is er voor de stagebonus enkel nog een fiscaal voordeel in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen.

Om het belastingvoordeel te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen aan de fiscus:  

 • De beslissingsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) die bewijst dat u een stagebonus ontving. 
 • Een lijst van de tewerkgestelde jongeren, met daarin:  
  • de identiteitsgegevens en het rijksregisternummer van de jongeren  
  • het brutoloon dat u aan de jongeren betaalde, inclusief alle verplichte bijdragen en premies.  

Meer info?

Bezoek de website van de Vlaamse overheid.

 

Meer over: Steunmaatregelen, Tewerkstellingssteun
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!