De strijd tegen laattijdige betalingen en onrechtvaardige betaaltermijnen

Laatste aanpassing: 
15/06/2021

Vandaag betalen (grote) bedrijven en overheden ruim één op zes facturen niet of te laat (betaalrapport UNIZO&Graydon). Nefast voor bedrijven, want met dergelijke volumes aan openstaande bedragen belanden zij zelf in een precaire cashpositie. 

Een wetswijziging die op 29 april 2020 in werking trad, was een eerste stap in de goede richting. Grote ondernemingen kunnen maximaal een betaaltermijn van 60 dagen afspreken als hun leverancier een kmo is.

MAAR... een aantal ACHTERPOORTJES in de betalingswetgeving laten tot op heden nog steeds toe dat betaling vaak 90 dagen of nog langer op zich laat wachten.  Zo komt er vaak nog een extra controle-of verificatietermijn bij ( + 30 dagen), worden er afspraken gemaakt rond de opmaakdatum van de factuur of wordt er getreuzeld met de aanlevering van stukken die nodig zijn om een factuur te kunnen opmaken zoals de aanlevering van een P.O. nummer. 

Deze achterpoortjes heeft UNIZO bij alle beleidsmakers aangeklaagd en recent werd een nieuw wetsvoorstel ingediend in het federaal parlement dat deze achterpoortjes moet sluiten, waardoor de termijn van 60 dagen effectief een feit kan worden. Dit zou belangrijke tweede stap zijn in de strijd voor een rechtvaardiger betaalgedrag. UNIZO blijft daarnaast echter pleiten voor een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. 

Heb je zelf voorbeelden van dergelijke achterpoortjes in jouw betaalafspraken met grote ondernemingen of de overheid? Laat het ons weten via frank.socquet@unizo.be (vertrouwelijkheid gegarandeerd).

Hoewel een maximum termijn van 60 dagen voor kmo's en het sluiten van enkele achterpoortjes in de betalingswetgeving al belangrijke stappen zijn in de richting van een rechtvaardig betaalgedrag zijn, blijft UNIZO ook pleiten om van betaling binnen de 30 dagen een wettelijke norm te maken, waarbij je slechts in specifieke gevallen mag van afwijken (op sectorniveau en mits gunstig advies van de Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO). Nu laat de wet toe om langere betaaltermijnen af te spreken, waar sommige grote bedrijven misbruik van maken.

Ook de overheden hebben een voortrekkersrol die zelfs nog verder zou moeten gaan. Zij moeten zo snel mogelijk betalen en niet de vervaldatum van de factuur afwachten. De opmars van de elektronische facturatie moet deze snellere betalingswijze kunnen versnellen.

Enkel voor kmo’s

Het verbod om langere betaaltermijnen dan 60 dagen af te spreken geldt enkel wanneer de leverancier een kmo is en de klant een grote onderneming (dus geen kmo). Een onderneming is een kmo, als ze niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand:50
  • Jaaromzet, excl. btw: 9.000.000 euro
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro

Verificatietermijn

Naast de betaaltermijn, voorzien veel contracten ook een termijn voor de klant om de factuur te controleren (de zogenaamde ‘verificatietermijn’). De laatste wetswijziging legt ook die termijn aan banden, door te bepalen dat die nooit langer mag zijn dan 30 dagen.

Nog werk aan de winkel!

UNIZO strijdt intussen op nationaal en Europees niveau verder voor een verdere verstrenging, zodat:

  • betaling op 30 dagen de wettelijke regel wordt
  • de verificatietermijn integraal deel moet uitmaken van de betaaltermijn
  • een eventueel PO-nummer tijdig moet worden aangeleverd
  • contractuele afspraken rond de ontvangstdatum van de factuur verboden worden
  • automatisch interesten en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.
Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Factuur, Betaling factuur
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!