De vervoersvergunning: wanneer nodig en wat zijn de formaliteiten?

Algemeen

Elke natuurlijke persoon of vennootschap die het beroep van vervoerder wenst uit te oefenen, moet een vervoervergunning aanvragen. Dit is een originele vergunning, te bewaren op de bedrijfszetel van de onderneming. Bovendien moet hij, voor elk motorvoertuig (vrachtwagen, lichte vrachtwagen, trekker, …) dat hij van plan is te gebruiken voor het vervoer van zaken tegen vergoeding, een kopie van die vergunning kunnen voorleggen.

Zodra hij heeft bewezen dat hij aan alle voorwaarden heeft voldaan, ontvangt de aanvrager:

 • ofwel een nationale vervoersvergunning: wanneer het getuigschrift van vakbekwaamheid van de onderneming uitsluitend geldig is voor nationaal vervoer;
 • ofwel een communautaire vervoersvergunning wanneer het getuigschrift van vakbekwaamheid van de onderneming geldig is voor nationaal en internationaal vervoer.

Nationaal vervoer

Voor elk motorvoertuig dat in België ingeschreven is en gebruikt wordt om uitsluitend op het grondgebied van België vervoer van zaken tegen vergoeding te verrichten, moet over het algemeen een nationale vervoersvergunning worden afgegeven.

Nationale vervoersvergunning

 • laat de onderneming die er houder van is toe, bezoldigd goederene verrichten uitsluitend op het grondgebied van België;
 • wordt alleen maar afgegeven voor motorvoertuigen (vrachtwagens, trekkers, enz.). Zij geldt voor de volledige voertuigencombinatie;
 • wordt afgegeven in de vorm van:
 • 1 origineel, te bewaren op de bedrijfszetel van de onderneming; 1 kopie per motorvoertuig.

Internationaal intracommunautair vervoer

Voor elk motorvoertuig dat in België ingeschreven is en gebruikt wordt om internationaal vervoer van zaken tegen vergoeding te verrichten op het grondgebied van de Europese Unie (+ Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), moet over het algemeen een communautaire vervoersvergunning worden afgegeven.

Communautaire Vervoersvergunning

Laat de onderneming die er houder van is toe om op het grondgebied van de Europese Unie (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Malta, Cyprus en Kroatië) net als op het grondgebied van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein:

 • alle vervoer te verrichten op het Belgisch grondgebied;
 • alle vervoer te verrichten tussen voornoemde landen;
 • alle transitovervoer te verrichten door deze landen, met inbegrip van het vervoer met bestemming van of afkomstig uit derde landen;
 • alle vervoer te verrichten tussen één van deze landen en een derde land, onder de voorwaarden die bepaald worden door de desbetreffende bilaterale akkoorden;
 • alle cabotagevervoer te verrichten binnen deze landen (vervoer verricht tussen 2 plaatsen in eenzelfde land, behalve België).

Dit vrije verkeer is echter aan 4 beperkingen onderworpen:

 • op de cabotage blijven zekere reglementaire bepalingen van het ontvangstland van toepassing;
 • de cabotage wordt in Zwitserland verboden;
 • het derdelandenvervoer voor bepaalde vervoerrelaties;
  wordt uitsluitend afgegeven voor de motorvoertuigen (vrachtwagens, trekkers, enz.). Zij geldt voor de volledige voertuigencombinatie;
 • wordt afgegeven in de vorm van:
  • 1 origineel, te bewaren op de bedrijfszetel van de onderneming;
  • 1 kopie per motorvoertuig.

Meer info? Lees hier verder.

 

 

Meer over: Vergunningen, Vervoer, Vervoersvergunning, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!