Doorwerken als zelfstandige na je 65ste: zegen of vloek?

Laatste aanpassing: 
27/01/2021

Je nadert de pensioenleeftijd, maar je denkt nog niet aan stoppen met werken? Als je als zelfstandige blijft doorwerken na je 65ste, wat betekent dat dan voor je pensioen? Komt je uitkering in het gedrang?

Als zelfstandige moet je je pensioen niet aanvragen, wanneer je pas op je 65ste met pensioen wilt gaan. Zodra je 65ste verjaardag nadert krijg je automatisch een voorstel van je pensioenadministratie. Vanaf die leeftijd kan je onbeperkt bijverdienen zonder dat dat een invloed heeft op je uitkering.

Vóór je 65ste

Als je vóór de wettelijke pensioenleeftijd - en tot en met 2024 is dat 65 jaar - met pensioen gaat, dan moet je uitkijken als je wil bijverdienen, want dan krijg je een maximum aan toegelaten inkomsten opgelegd.

Overschrijd je die, dan moet je een deel van je pensioen terugbetalen. Voor elke procent overschrijding moet ook één procent pensioen weer worden ingeleverd. Bij een overschrijding van 100% of meer, moet het hele pensioen worden teruggestort.

Voor een gepensioneerde die nog geen 65 jaar is en evenmin een lange loopbaan had, ligt de grens op 6.797 euro netto-bedrijfsinkomsten als zelfstandige (let op: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Heb je nog kinderen ten laste, geniet je alleen een overlevingspensioen of werk je als werknemer? Dan gelden andere bedragen, contacteer de pensioenlijn op het gratis nummer 1765 of het RSVZ (de pensioendienst van de zelfstandigen).

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Ben je nog geen 65 jaar oud en telt je loopbaan tot aan je pensioen 45 jaar, dan mag je toch onbeperkt bijverdienen. Denk je aan deze voorwaarde te voldoen, contacteer dan eerst de pensioendiensten, want je moet een minimumaantal dagen of kwartalen gewerkt hebben voordat een jaar meetelt.
  • Ook tussen 1 januari van het jaar van je 65e verjaardag en je 65e verjaardag mag je al onbeperkt bijverdienen.

Let op, ben je met pensioen bent en verdien je nog iets bij als zelfstandige, dan moet je verder sociale bijdragen betalen. Die bijdrage levert je geen extra (pensioen)recht op en bedraagt 14,7% in plaats van 20,5%, zonder verplichte minimumbijdrage.

Gevolgen van de geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar?

Op 1 januari 2025 verhoogt de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. Aan de hand van je geboortejaar weet je welke regels op je van toepassing zijn:

  • Een geboortejaar voor 1960: je wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar en je mag dus vanaf 1 januari van het jaar van je 65ste verjaardag onbeperkt bijverdienen.
  • Geboren in 1960, 1961, 1962 of 1963: je wettelijke pensioenleeftijd is 66 jaar. Het automatische pensioenvoorstel ontvang je in de aanloop naar je 66ste verjaardag. Je mag vanaf 1 januari van het jaar waarin je 66 jaar oud wordt onbeperkt bijverdienen (of vroeger met een loopvaan van 45 jaar).
  • Een geboortejaar vanaf 1964: je wettelijke pensioenleeftijd is 67 jaar. Je ontvangt het pensioenvoorstel in de aanloop naar je 67ste verjaardag. En je mag vanaf 1 januari van het jaar waarin je 67 jaar oud wordt onbeperkt bijverdienen (of vroeger met een loopvaan van 45 jaar).

 

Na je 65ste

Om recht te hebben op het wettelijke minimumpensioen, heb je een loopbaan van 30 jaar nodig. Kom je daar niet aan, dan krijg je een uitkering op basis van je inkomsten - en die zijn vaak erg beperkt. Dus kan het interessant zijn om door te werken, in plaats van met pensioen te gaan en bij te verdienen. Maar let erop dat je inkomsten dan voldoende hoog zijn. Want 65-plussers zijn niet verplicht de minimumbijdrage in hoofdberoep te betalen. Dus heb je bescheiden inkomsten waardoor je geen minimumbijdrage betaalt, dan bouw je geen extra pensioenrechten op.

Zodra je je wettelijk pensioen opneemt, wordt ook jouw aanvullend pensioen verplicht uitbetaald. Wil je verder aanvullend pensioen opbouwen, dan moet je je  wettelijk pensioen dus uitstellen.

Heb je al recht op je volledige pensioen en werk je daarna toch verder, dan bouw je nog extra pensioenrechten op, behalve wanneer je een minimumpensioen geniet. In dat geval is het interessanter om met pensioen te gaan en bij te verdienen.

Kortom

  1. Als je vóór de wettelijke pensioen- leeftijd met pensioen gaat en wil bijverdienen, dan krijg je een maximum aan toegelaten inkomsten opgelegd.
  2. Heb je nog geen loopbaan van 30 of 45 jaar dan heb je geen recht op het wettelijke minimumpensioen of je volledig pensioen. En dus is het interessant om je pensioen nog even uit te stellen.
  3. Heb je wél al recht op je volledige pensioen maar ga je nog niet met pensioen en blij je werken, dan bouw je nog extra pensioenrechten op, tenzij je een minimumpensioen geniet of je inkomsten te laag zijn. Dan verdien je beter gewoon bij terwijl je op pensioen bent.

 

Meer over: Pensioen zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!