Een individuele beroepsopleiding (IBO) combineren met een zelfstandige activiteit in bijberoep: kan dat?

De individuele beroepsopleiding of IBO stelt werkzoekenden in staat om beroepservaring op te doen in een bedrijf. Kan u via IBO ook actief kan zijn als zelfstandige, in hoofdberoep of in bijberoep? Zoals zo vaak hangt het antwoord op deze vraag af van een aantal factoren.

Mag een werkzoekende tijdens een IBO werken als zelfstandige?

Ja, dit is toegelaten voor zover de IBO en de zelfstandige activiteit combineerbaar zijn qua uurregeling. We adviseren klanten steeds om de IBO-consulent van de VDAB voorafgaand op de hoogte te brengen van het voornemen om een zelfstandige activiteit uit te oefenen tijdens de IBO.

Kan de zelfstandige activiteit als een bijberoep beschouwd worden?

Betrokkene is geen uitkeringsgerechtigde werkloze: hoofdberoep

In het kader van de IBO ontvangt de werkzoekende een vergoeding, de zgn. productiviteitspremie. Voor wie geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt tijdens de IBO, kan deze productiviteitspremie nog aangevuld worden met een zgn. opleidingsuitkering.

De productiviteitspremie en de opleidingsuitkering zijn geen loon. Hier wordt geen RSZ van afgehouden. Bijgevolg kan men op basis hiervan niet als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden. Tijdens de IBO wordt men ook niet als student beschouwd. Het statuut van student-zelfstandige kan dus ook niet toegepast worden.

Wie een IBO volgt en niet gerechtigd is op werkloosheidsuitkeringen moet dus als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd worden.

Betrokkene is uitkeringsgerechtigde werkloze: voorafgaande toestemming van de RVA vereist

Uitkeringsgerechtigde werklozen kunnen hun werkloosheidsuitkeringen gewoon behouden tijdens de IBO. De IBO heeft geen enkele invloed op het recht op werkloosheidsuitkeringen. De algemene voorwaarden voor de combinatie van werkloosheidsuitkeringen met een zelfstandige activiteit zijn dus van toepassing (dit is dus identiek aan de situatie zonder IBO).

Dit betekent onder meer dat de voorafgaande toestemming van de RVA steeds vereist is en dat het zelfstandig bijberoep tijdens de tewerkstelling als werknemer gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag uitgeoefend moet zijn. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor wie een beroep doet op de regeling van de ‘springplank’.

Uitkeringsgerechtigde werklozen die een IBO volgen en die over de toestemming beschikken om de werkloosheidsuitkering te combineren met een zelfstandige activiteit, kunnen als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden.

 

Meer over: Hoofdberoep-bijberoep, IBO, Starten, Opleiding

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!