Een inkomen voor uw meewerkende echtgenoot / echtgenote: fiscaal voordeliger?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Fiscaal statuut voor uw meewerkend echtgenoot

Belastingplichtigen met een zelfstandig statuut (geen vennootschappen!) mogen aan hun effectief in de onderneming meewerkende echtgeno(o)t(e), een inkomen toekennen. Dit inkomen moet overeenstemmen met de normale vergoeding voor de geleverde prestaties. De echtgenoot waaraan dergelijk loon wordt uitgekeerd, mag nog een andere baan uitoefenen (eigen sociaal statuut), waarvoor hij of zij een inkomen ontvangt. Om van een fiscaal voordeel te genieten, mag dit beroepsinkomen niet hoger zijn dan € 14.860 netto (voor inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023).

Het toegekende bedrag is beperkt tot 30% van het netto-inkomen van de zelfstandige echtgenoot. Wanneer het aandeel van de meewerkende partner groter is dan 30%, kan dit verhoogd worden.

Voorbeeld

De echtgenoot, een arts (natuurlijk persoon), verdient na aftrek van bedrijfslasten € 30.000. De echtgenote verdient als parttime verpleegster € 6.000. Zij helpt haar man en krijgt in de belastingaangifte een bedrag van € 8.000 op haar naam toegekend.

Dit is fiscaal voordeliger!

 

Meer over: Belastingen, Personenbelasting, Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!