Eén van uw medewerkers is zwanger. In uw cateringbedrijf heeft ze soms zwaar en onregelmatig werk. Heeft zij recht op werkverwijdering zoals bijvoorbeeld in het onderwijs of de zorgsector?

Laatste aanpassing: 
01/12/2017

Werkverwijdering is niet gebonden aan een bepaalde sector. Dit is een algemene mogelijkheid die vastgesteld wordt door de arbeidsgeneesheer.

Als u als werkgever veneemt dat een personeelslid zwanger is of borstvoeding geeft, moet u ervoor zorgen dat moeder en kind geen gezondheids- en veiligheidsrisico's lopen. Als de werkpost volgens de wettelijke criteria of volgens uw risicoanalyse ver een risicopost is, moet u de nodige maatregelen nemen:

  • u moet de arbeidsomstandigheden of werktijden van uw zwangere werkneemster tijdelijk aanpassen;
  • als dat niet mogelijk is, moet u haar ander, aangepast werk geven; en
  • als ook dat niet mogelijk is, moet u haar arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen (d.i. een periode van werkverwijdering).

Concreet moet u dus nagaan of alternatief werk zonder gezondheidsrisico’s mogelijk is. Is dit niet het geval, dan zal de werkneemster het werk volledig moeten stopzetten. Het is de arbeidsgeneesheer die beslist of de werksituatie gezondheidsrisico’s inhoudt, of/en hoelang de werkverwijdering wordt toegestaan.

Tijdens de werkverwijdering bent u uw werkneemster geen gewaarborgd loon verschuldigd. De werkneemster kan een uitkering aanvragen bij de mutualiteit.

 

Meer over: Verlof, Zwangerschapsverlof
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!