Een waterdichte overeenkomst tussen freelancer en opdrachtgever, hoe geraak je daar?

Laatste aanpassing: 
18/07/2022

Verleen je als zelfstandige diensten aan andere ondernemers of bedrijven? Als freelancer, consultant, aannemer of andere zelfstandige dienstverlener sluit je daarvoor best een samenwerkingsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst af. Je wil daarvoor juridisch goed ingedekt zijn en een correcte uitvoering en betaling van je diensten veilig stellen. Maar hoe begin je hieraan?

Met deze 15 algemene bouwstenen van UNIZO geraak je al een heel eind ver. Wil je een meer uitgebreide versie? Dat kan, maar exclusief voor UNIZO-leden.

 

Hier gaan we dan!

 1. Partijen: Met wie sluit je het contract af?
 2. Diensten of voorwerp van overeenkomst: Welke diensten verstrek jij?
 3. Uitvoeringsmodaliteiten: Maak duidelijke afspraken. maak concrete praktische en commerciële afspraken, o.a. over je rol, beschikbaarheid, gebruik van materialen en faciliteiten.
 4. Vergoeding: Bepaal hoe je je vergoeding zal aanrekenen en hoe je zal factureren.
 5. Duur en beëindiging: Van wanneer tot wanneer loopt je samenwerking en hoe wil je ze kunnen beëindigen?
 6. Niet-concurrentiebeding: Vermijd oneerlijke concurrentie en leg dit duidelijk vast.
 7. Niet-afwervingsbeding: Wil je zaken kunnen doen met klanten, personeel of dienstverleners van het bedrijf waarvoor je werkt?
 8. Loyaliteitsbeding: Vermijd een belangenconflict door daarover afspraken vast te leggen.
 9. Confidentialiteitsbeding: Waarborg de vertrouwelijkheid naar je opdrachtgever toe.
 10. Informatie over de opdrachtgever: Zorg dat je volledige en correcte informatie krijgt van je opdrachtgever.
 11. Aansprakelijkheid: Ben je voor bepaalde zaken aansprakelijk?
 12. Overdracht: Mag je je opdracht overdragen aan een andere dienstverlener?
 13. Volledige overeenkomst: Is je contract volledig?
 14. Toepasselijk recht: Zorg ervoor dat de Belgische wetgeving van toepassing is.
 15. Kennisgevingen: Leg de wijze waarop de formele communicatie moet gebeuren vast.

EXCLUSIEF VOOR UNIZO-leden

Wil je meer weten over wat die bouwstenen nu precies inhouden? Download dan ons modelcontract waarbij je bij wijze van spreken nog enkel jouw naam moet aanpassen. Enkel voor UNIZO-leden.

Downloaden maar!

Dag van de Freelancer op 6 oktober 2022

Dag van de Freelancer op 6 oktober

Dag van de Freelancer is de jaarlijkse hoogmis voor freelancers in Vlaanderen. Een hele namiddag luister je er naar interessante sprekers en keynote sessies rond het thema: Financiën? Doe je Zo!
Ook UNIZO-topman Danny van Assche zal er zijn, hij stelt u het Freelance Focus Rapport 2022 voor. Een overzicht van de resultaten van de grootste enquëte onder freelancers in Vlaanderen! 
Speciaal voor de Dag van de Freelancer heeft kennisorganisatie NextConomy gewerkt aan een rapport rond Freelance Matching Systems zoals Jellow, Malt, Gighouse, Opdrachten.be,... die steeds populairder worden in België. Ook dit rapport wordt voorgesteld en geeft jou inzichten over de pro's en contra's, de do's en dont's op de verschillende platformen.

Ontdek het programma

Meer over: Freelancers, Contracten, Franchising en samenwerking, Soorten samenwerkingsovereenkomsten
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!