Een werknemer die reeds enige tijd ziek is, “vraagt” zijn ontslag. Moet u daar op ingaan?

Laatste aanpassing: 
03/02/2017

Een werknemer is reeds lange tijd ziek en brengt het ene na het andere doktersbriefje binnen. De werknemer wil nu graag dat hij ontslagen wordt zodat hij een opleiding bij de VDAB kan volgen. U weigert dat gezien u dat geld kost. Intussen heeft de werknemer wel een bijberoep als zelfstandige voor gelijkaardige en concurrerende activiteiten.

De werknemer kan inderdaad niet eisen dat hij ontslagen zou worden. De vlotste manieren om deze werknemer uit dienst te laten gaan zijn hetzij de beëindiging in onderling akkoord, hetzij de beëindiging op basis van medische overmacht.

Het enige voordeel voor de werkgever is dat de werknemer hem momenteel niets kost, gezien hij een uitkering van de mutualiteit ontvangt. Echt vervelend wordt het wanneer er zich periodes van werkhervatting voordoen, met daaropvolgend terug ziekteperiodes. In dat geval kan u immers opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd zijn, voor zover het herval zich niet situeert binnen de periode van 14 dagen volgend op die waarin gewaarborgd loon werd betaald.

Wat kan u verder ondernemen?

U kan altijd een controlearts sturen. U kan ook een bewijs proberen te bekomen van de concurrerende activiteit (gedateerde foto's, vaststelling gerechtsdeurwaarder ...) en de werknemer op basis daarvan ontslaan om dringende reden.

Meer over: Ontslag, Dringende reden, Ontslag van arbeidsongeschikte medewerkers, Arbeidsongeschiktheid, Ontslagmogelijkheden, Gezondheid-Welzijn-HRM
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!