Er is een handelsakkoord - wat moet ik nu absoluut weten?

Laatste aanpassing: 
05/07/2021

Invoerheffingen & Quota's

Er zijn geen Invoerheffingen en zo goed als geen quota's. Enkel voor Tonijn (geheel & in stukken) en aluminium producten (algemeen, -draad en -folie) gelden quota's.

Deze nultarieven hebben als gevolg dat de kost om te exporteren/importeren lager blijft dan indien er wel invoerheffingen zouden zijn. Dat zorgt er ook voor dat u als EU bedrijf competitiever zal blijven op de VK markt. Bovendien maakt het het hele handelsproces eenvoudiger.

MAAR u zal wel moeten bewijzen dat uw goederen in aanmerking komen voor deze nultarieven, nl. dat ze een preferentiële oorsprong hebben (in casu uit de EU). Zie hiervoor 'Oorsprongsregels'

 

Oorsprongsregels

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken dat op producten afkomstig vanuit de EU die het VK binnenkomen (of omgekeerd), geen invoerheffingen betaald moeten worden. 

Maar daarvoor moet bewezen worden dat de producten wel degelijk, in het geval van export vanuit de EU naar het VK, uit de EU afkomstig zijn. Er zijn twee zaken die u hiervoor in het achterhoofd moet houden. 

1. Wanneer is een product afkomstig uit de EU en geniet het dus van een preferentiële oorsprong?

Wanneer een product aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet, wordt het beschouwd als zijnde van oorsprong:

  • De producten zijn volledig in een Partij verkregen in de zin van artikel 5 (geheel en al verkregen producten)
  • De producten zijn in een Partij vervaardigd van materialen die enkel van oorsprong zijn uit de desbetreffende Partij
  • De producten worden in een partij vervaardigd met materialen die niet van oorsprong zijn, maar ze voldoen aan productspecifieke oorsprongsregels die worden vermeld in bijlage ‘ANNEX ORIG-2’ van de Overeenkomst

2. Hoe kan ik deze preferentiële oorsprong aantonen en bijgevolg ook geen invoerheffingen betalen?

Het is de importeur die verantwoordelijk is voor de aanvraag voor een preferentiële tariefbehandeling o.b.v. ofwel een 'attest' van oorsprong ofwel de aan de importeur bekend informatie dat het product van oorsprong is (importers' knowledge)

2.1. Attest van oorsprong

  •  Er is in het akkoord zelfcertificatie voorzien, d.w.z. dat de exporteur zelf een oorsprongsverklaring kan toevoegen aan de invoeraangifte . Het gaat niet om een apart document, maar een tekst die aan een handelsdocument (factuur,…)         toegevoegd moet worden. Vanaf een uitvoerwaarde van 6.000 Euro (EU-UK) is hiervoor een REX (registered exporter) nummer nodig.  Bovendien moet ook een leveranciersverklaring toegevoegd worden. In het handelsakkoord is een tekst   opgenomen die hiervoor gebruikt moet worden (zie p. 482 van het akkoord).

2.2. Importers' knowledge

  •  Een importeur kan ook op basis van informatie & documenten van de exporteur bewijzen dat de producten van oorsprong zijn. 

Meer info:

- Vanaf p. 27 van het handelsakkoord

- De informatienota van de FOD economie

Douaneprocedures

Het Verenigd Koninkrijk is nu een zogenaamd 'derde land'. Dat er een akkoord is, wil helaas niet zeggen dat er geen douaneformaliteiten zullen gelden. Onderstaande maken u vertrouwd met de processen.

 

VISA?

In bepaalde gevallen zal u een visum nodig hebben voor zakelijke bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk. Voor korte bezoeken, zoals het bijwonen van een vergadering, beurzen e.d. is dat niet het geval. Voor andere zaken wel. De Britse overeid heeft op haar site een handige tool, waarmee u kan nagaan of u al dan niet een visum nodig hebt en waar u meer informatie kan viden over de aanvrag van een visum.

 

Interessante links:

- De FIT Brexit site

- De brexit pagina van de FOD economie

- Het UK border operating model - hoe zal de grens met de EU werken?

- Het handelsakkoord tussen de EU en het VK

- De Britse HM Revenu & Customs heeft een handleiding gepubliceerd voor de invoer van goederen in het Verenigd Koninkrijk met behulp van hun “Customs Handling of Import and Export Freight-systeem (CHIEF)”.  Dankzij dit systeem kan je als Belgische exporteur de indiening van de aanvullende aangifte uitstellen tot 175 dagen na de invoer van de goederen in GB.   

 

Meer over: Brexit

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!