Extra steun voor investeringen in betaalterminal, e-facturatie, witte kassa of webshop

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Dankzij de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

Het gaat om een nieuwe thematische investeringsaftrek die reeds in augustus 2015 werd ingevoerd voor zowel zowel zelfstandigen als kleine vennootschappen. Daardoor kan u genieten van een verhoogde investeringsaftrek voor ‘investeringen in digitale vaste activa dienend voor de integratie en exploitatie van digitale betalings-en factureringssystemen’. Tot 31 december 2022 is de investeringsaftrek voor alle investeringen in afschrijfbare activa verhoogd tot 25%. Vanaf 1 januari 2023 valt de investeringsaftrek terug op de standaardpercentages. Voor digitale activa zoals kassasystemen is dat 13.5%.

Het doel van de maatregel is een toename van investeringen door KMO’s te realiseren in het kader van de digitale evolutie. Daarbij wordt in eerste instantie de overschakeling naar de e-factuur (elektronische factuur) en de aanschaf van een betaalterminal beoogd. Maar ook investeringen voor webshops of een witte kassa (geregistreerd kassasysteem, verplicht in de horeca) komen in aanmerking.

U kan dus (tot eind 2022) 25% van het bedrag daarvoor aftrekken van uw belastbare winst!

Ook andere digitale investeringen die onder één van de volgende categorieën vallen, komen in aanmerking, namelijk investeringen in:

  1. digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen,
  2. systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT),
  3. aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT.

De factuur zelf of een bijlage bij de factuur waarbij de investeringen gefactureerd worden, moet een bijzondere vermelding bevatten dat de investering conform de wettelijke bepalingen in aanmerking komt voor de bijzondere investeringsaftrek.

Volledige lijst van investeringen die in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen:

1. Met betrekking tot digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen :

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.

2. Met betrekking tot investeringen in systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT) :

1° investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties;
2° investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;
3° investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

3. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT :

1° de kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt 1, 1° tot 2, 3°, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven;
2° investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten 1, 1° tot 3, 1°, beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma's.

Tip

Alles over hoe de investeringsaftrek werkt, leest u hier.

 

Meer over: Belastingen, Btw, Btw-tarieven, Btw horeca, Betaalverkeer, Betaalterminal, Factuur, Vorm factuur, Webshop, Steunmaatregelen, Fiscale steunmaatregelen, Investeringsaftrek

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!