Fipronilcrisis – steunmaatregelen voor bedrijven

Naar aanleiding van de Fipronil-crisis beslisten zowel de federale als de Vlaasme regering over een pakket maatregelen om de getroffen ondernemers te steunen.

Getroffen door Fipronil? Tien steunmaatregelen voor uw bedrijf:

De federale overheid nam 10 concrete maatregelen naar aanleiding van de Fipronil-crisis (meer informatie over de maatregel vindt u door er op te klikken):

 1. Schadevergoeding aan de getroffen bedrijven
 2. Afbetalingsplan werkgeversbijdrage
 3. Vrijstelling verhoging/intresten werkgeversbijdrage
 4. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 5. Betalingsfaciliteiten bedrijfsvoorheffing en btw
 6. Maatregelen inzake sociaal statuut
 7. Bankkredieten
 8. Uitbreiding Class Action B2B
 9. Versterking van de informatiecapaciteit van het FAVV
 10. Burgerlijke partijstelling door de overheid

Ook de Vlaamse overheid heeft 4 maatregelen genomen in het kader van de crisis:

 • Voor landbouwbedrijven die een overbruggingskrediet aangaan, wordt binnen het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) een waarborgregeling uitgewerkt.
 • Bij verschillende bedrijven werd pluimveemest preventief afgevoerd. De Vlaamse Landmaatschappij zal daarbij de kosten die gepaard gaan met  het nemen en analyseren van meststalen op zich nemen.
 • De met fipronil besmette eieren, kadavers of mest mogen uitsluitend worden afgevoerd naar gespecialiseerde firma’s. De Vlaamse Overheid overlegt op korte termijn met die firma's over de modaliteiten en de kostprijs voor de verwerking van besmette product.
 • Tot slot zal het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) een consumentgerichte campagne uitwerken die het vertrouwen in lokale producten op basis van eieren moet herstellen.
Meer over: Fipronil
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!