Flexijobs voortaan ook mogelijk in detailhandel en kappers

Laatste aanpassing: 
19/08/2020

Het gebruikmaken van flexijobs was eerder reeds mogelijk in de horeca en bestaat erin dat personen die reeds een hoofdactiviteit uitoefenen in een horecazaak kunnen werken en een flexiloon kunnen ontvangen. De werknemer betaalt op dat bedrag geen bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheidsbijdragen. De werknemer betaalt een eenmalige bevrijdende bijdrage van 25%.

Wat is het voordeel van een flexijob?

Het voordeel van het systeem van flexijobs is dat de totale kost voor de werkgever lager is en dat de werknemer netto meer overhoudt dan wat hij via een gewone tewerkstelling zou verdienen.

In welke sectoren wordt het mogelijk om met flexijob te werken?

Met het zomerakkoord van de federale regering is het toepassingsgebied met ingang van 1 januari 2018 uitgebreid tot detailhandel en kappers. Meer in het bijzonder is het van toepassing in volgende sectoren:

 • bakkerijen en banketbakkerijen (p.c. nr. 118.03),
 • handel in voedingswaren (p.c. nr. 119),
 • zelfstandige kleinhandel (p.c. nr. 201),
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven (p.c. nr. 202.01),
 • kleinhandel in voedingswaren (p.c. nr. 202),
 • grote kleinhandelszaken (p.c. nr. 311),
 • warenhuizen (p.c. nr. 312) en
 • kappers en schoonheidsverzorgers (p.c. nr. 314).

Voortaan ook gepensioneerden via flexijobs

Ook de gepensioneerden zullen voortaan gebruik kunnen maken van flexijobs. Zo kunnen zij met behulp van de flexijobs een hoger bijkomend netto inkomen verwerven. Dit inkomen wordt als beroepsinkomen beschouwd en hiermee wordt rekening gehouden bij het beoordelen van het al dan niet overschrijden van de grenzen van de toegelaten cumulatie. 

De uitbreiding naar gepensioneerden geldt niet voor personen in een SWT-stelsel (Stelsel van Wettelijke Bedrijfstoeslag – het hervormde en verstrengde brugpensioenstelsel).

Wat zijn de voorwaarden om met een flexijobber te werken?

Om beroep te kunnen doen op flexijobs dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 • Flexijobs staan open voor iedereen die minstens 4/5de elders werkt. Om te bepalen of er aan deze voorwaarde is voldaan kijkt men 3 kwartalen terug. Wie 4/5 werkt bij een andere werkgever (uit elke sector) kan dus onbeperkt bijverdienen bij een andere werkgever. Op het moment dat de Dimona-aangifte voor de flexi-job wordt ingediend, wordt de tewerkstelling gecontroleerd. De Dimona geeft op dat ogenblik een respons OK (aanvaard zonder warning) of NOT OK (warning 'onvoldoende prestaties' of warning 'laattijdige Dimona').
 • Verder moet er, voor de werknemer begint te werken, een geschreven kaderovereenkomst (klik voor modelworden opgemaakt.
 • Wanneer de werknemer effectief begint moet er ook een arbeidsovereenkomst zijn, geschreven of ongeschreven.
 • De uren van de flexijobber moeten geregistreerd worden. Dat kan via de geregistreerde kassa of de alternatieve tool van de RSZ. Dit systeem is complementair met Dimona, maar vervangt het niet.
Meer over: Aanwerven, Tijdelijk aanwerven, Nieuw in 2018
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!