Een flexi-job, ook iets voor in jouw zaak?

Laatste aanpassing: 
18/08/2022

Het gebruikmaken van flexi-jobs is mogelijk in de horeca en detailhandel en bestaat erin dat personen die reeds een hoofdactiviteit uitoefenen in een horecazaak of handelszaak kunnen werken en een flexiloon kunnen ontvangen. De werknemer betaalt op dat bedrag geen bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheidsbijdragen. De werknemer betaalt een eenmalige bevrijdende bijdrage van 25%.

  Wat is het voordeel van een flexi-job?

  Het voordeel van het systeem van flexijobs is dat de totale kost voor de werkgever lager is en dat de werknemer netto meer overhoudt dan wat hij via een gewone tewerkstelling zou verdienen.

  In welke sectoren wordt het mogelijk om met flexi-job te werken?

  Alle zaken die tot de horecadetailhandel of  kleinhandel behoren, kunnen flexi-jobbers inzetten. Concreet gaat het over deze paritaire comités:

  • bakkerijen en banketbakkerijen (p.c. nr. 118.03),
  • handel in voedingswaren (p.c. nr. 119),
  • zelfstandige kleinhandel (p.c. nr. 201),
  • middelgrote levensmiddelenbedrijven (p.c. nr. 202.01),
  • kleinhandel in voedingswaren (p.c. nr. 202),
  • horeca (p.c. nr. 302)
  • grote kleinhandelszaken (p.c. nr. 311),
  • warenhuizen (p.c. nr. 312) en
  • kappers en schoonheidsverzorgers (p.c. nr. 314).
  • uitzendarbeid (p.c. nr. 322), als je onder één van de hierboven opgesomde PC’s valt

  Voortaan ook gepensioneerden via flexi-jobs

  Ook de gepensioneerden zullen voortaan gebruik kunnen maken van flexi-jobs. Zo kunnen zij met behulp van de flexijobs een hoger bijkomend netto inkomen verwerven. Dit inkomen wordt als beroepsinkomen beschouwd en hiermee wordt rekening gehouden bij het beoordelen van het al dan niet overschrijden van de grenzen van de toegelaten cumulatie. 

  De uitbreiding naar gepensioneerden geldt niet voor personen in een SWT-stelsel (Stelsel van Wettelijke Bedrijfstoeslag – het hervormde en verstrengde brugpensioenstelsel).

  Wat zijn de voorwaarden om met een flexi-jobber te werken?

  Om beroep te kunnen doen op flexijobs dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

  • Flexi-jobs staan open voor iedereen die minstens 4/5de elders werkt. Om te bepalen of er aan deze voorwaarde is voldaan kijkt men 3 kwartalen terug. Wie 4/5 werkt bij een andere werkgever (uit elke sector) kan dus onbeperkt bijverdienen bij een andere werkgever. Op het moment dat de Dimona-aangifte voor de flexi-job wordt ingediend, wordt de tewerkstelling gecontroleerd. De Dimona geeft op dat ogenblik een respons OK (aanvaard zonder warning) of NOT OK (warning 'onvoldoende prestaties' of warning 'laattijdige Dimona').

  • Verder moet er, voor de werknemer begint te werken, een geschreven kaderovereenkomst (klik voor modelworden opgemaakt.

  • Wanneer de werknemer effectief begint moet er ook een arbeidsovereenkomst zijn, geschreven of ongeschreven.

  • De uren van de flexi-jobber moeten geregistreerd worden. Dat kan via de geregistreerde kassa of de alternatieve tool van de RSZ. Dit systeem is complementair met Dimona, maar vervangt het niet.

  Wil je een werknemer in dienst nemen via het flexi-jobstatuut? 

  Liantis doet al het nodige voor jou.

  Meer over: Aanwerven, Tijdelijk aanwerven
  Thema: Personeel

  Op zoek naar meer ondernemersinfo?

  Voor andere nuttige ondernemersinfo
  raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
  geef je zoekterm in of zoek per thema
  of trefwoord in onze databank.

  Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
  een persoonlijk eerstelijns advies of een
  nuttig contact.

  Ons adviesteam staat voor je klaar!