Wanneer moet u garantie geven aan consumenten en hoelang geldt die?

Laatste aanpassing: 
03/06/2022

Hoe zitten de garantieregels nu precies in elkaar? Moet u nu twee jaar garantie geven of slechts zes maanden?

Als professionele verkoper bent u verplicht garantie te geven bij de verkoop van alle roerende consumptiegoederen aan een consument die voor privédoeleinden koopt. Zeg maar alle goederen die aan consumenten verkocht worden. Dit geldt ook voor goederen verkocht in een uitverkoop of tijdens de solden. En ook voor goederen die verkocht worden via webwinkels (e-commerce).

  •  UITZONDERING: Is uw klant een onderneming, dan bent u niet verplicht garantie te geven. U kan natuurlijk wel steeds beslissen om toch een garantie te geven, maar het staat u dan vrij zelf de modaliteiten er van te bepalen.

Deze wettelijke garantie dekt de “non-conformiteit” van de goederen, d.w.z. alle situaties waarin het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. U dient geen garantie te bieden wanneer de consument het gebrek bij de verkoop kende. Dit betekent dat u als eindverkoper aansprakelijk bent voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat de consument u meldt binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf levering.

  • In principe bent u dus verplicht om twee jaar garantie te geven, te rekenen vanaf de levering (wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het moment van verkoop!).
  • UITZONDERING: Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn contractueel worden beperkt tot minimum 1 jaar, als u dit duidelijk aangeeft aan de consument.

Tip

Leef de regels van de wettelijke garantie correct na. U kan in uw algemene voorwaarden een termijn opnemen binnen dewelke de consument die een gebrek ontdekt, dat aan u moet melden. Die termijn moet echter wel minimum twee maanden bedragen.

Meer over: Garantie
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!