Getuigenverklaringen in geval van betwistingen bij ontslag

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

Vroeger waren er geen specifieke voorwaarden vastgelegd voor de opmaak van getuigenverklaringen. Dat is nu wel het geval. Dit kan ook gevolgen hebben in de relatie werknemer-werkgever.

Doelstelling van de reglementering

Door het getuigenbewijs te reglementeren wil men de bewijskracht van getuigenverklaringen verhogen, zodat getuigenverhoren vaker vermeden kunnen worden.

Geconfronteerd met een schriftelijke verklaring kan de rechter evenwel nog steeds een verhoor afnemen van de opsteller van de verklaring. De schriftelijke verklaringen zullen de rechter wel toelaten de bewijsvoering door getuigenverhoren te beperken tot de meest controversiële of delicate punten.

Vormvereisten

De schriftelijke getuigenverklaring moet volgende vermeldingen bevatten:

  • het relaas van de feiten waarbij de opsteller van de verklaring aanwezig was of welke feiten hij heeft vastgesteld;
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats, de woonplaats en het beroep van de opsteller;
  • zo nodig, zijn graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben;
  • de vermelding dat de verklaring is opgesteld voor overlegging aan de rechtbank en dat de opsteller weet heeft van het feit dat hij zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt. 

De verklaring wordt geschreven, gedagtekend en door de opsteller ervan ondertekend. In een bijlage aan de verklaring dient het origineel of een fotokopie toegevoegd te worden van een officieel document dat de identiteit van de opsteller aantoont en waarop zijn handtekening voorkomt (bv. een identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Deze vormvereisten zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Wanneer deze formaliteiten niet vervuld zijn is het aan de rechter om te oordelen of de verklaring al dan niet voldoende waarborgen biedt om in de debatten in overweging te worden genomen.

Gevolgen voor werkgevers en werknemers

Vaak wordt in ontslagprocedures gebruik gemaakt van getuigenverklaringen, vooral in het kader van een ontslag om dringende reden. Om gebruik te kunnen maken van deze getuigenverklaringen in het kader van gerechtelijke procedures wordt aangeraden om voortaan rekening te houden met bovenvermelde formaliteiten.

Voordelen

  • tijdrovende en kostelijke getuigenverhoren worden vermeden;
  • de feiten worden schriftelijk vastgelegd wanneer ze nog vers in het geheugen liggen van de getuigen en op het ogenblik waarop de getuigen nog bereikbaar en bereid zijn om de verklaringen af te leggen.
Meer over: Dringende reden, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!