Welke investeringen in veiligheid zijn fiscaal interessant?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

1. Verhoogde fiscale investeringsaftrek voor veiligheidsinvesteringen

Zelfstandige ondernemers, KMO's en beoefenaars van vrije beroepen die investeren in de beveiliging van hun beroepslokalen tegen inbraken, overvallen en diefstal, kunnen hiervoor een verhoogde fiscale aftrek krijgen.

Dit wil zeggen dat de investeringen in beveiligingsmateriaal, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5 % genieten, namelijk de "Aftrek voor investering". Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin deze activa zijn verworven. Om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel moeten investeringen worden gedaan die terug te vinden zijn in de volgende lijst:

• anti-ramkraaksystemen en toegangscontrolesystemen
• vertragingselementen op de parking
• specifiek inbraakwerend glas
• specifiek inbraakwerende rolluiken
• beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
• gepantserde deuren
• materieel voor de detectie van diefstal van goederen
• kluis met een inbraakvertragend slot
• kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
• neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
• specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
• sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
• alarmsystemen
• camerasystemen
• volgsystemen

Let wel: het moet gaan om kosten voor de aankoop van nieuw materiaal.

De aannemer of fabrikant moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek).

Volgende documenten moeten ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën:

  • de facturen van de investeringen.
  • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
  • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.
  • voor de alarmsystemen en de volgsystemen: het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.
  • voor de camerasystemen: het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Voor investeringen die niet op bovenstaande lijst staan, is een attest van de technopreventief adviseur nodig. Deze, door de minister van Binnenlandse Zaken erkende, adviseur is verbonden aan de lokale politiezone of preventiedienst. In dat geval wordt er best contact opgenomen met de lokale politiezone.

Het advies van de technopreventieadviseur van de politiezone kan steeds worden verkregen en is bovendien gratis. Dergelijk advies bestaat uit te voorziene maatregelen, volgens een te respecteren volgorde. Eerst moeten de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Vervolgens moet men rekening houden met fysische en (bouw)technische maatregelen. In laatste instantie kunnen elektronische maatregelen (detectie- en signalisatiesystemen) worden voorzien. Meer info hierover, kan u hier vinden.

Meer info via deze link of via www.besafe.be.

2. Fiscale aftrek voor diensten met betrekking tot veiligheid

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn eveneens aftrekbaar, namelijk als beroepskosten tot 100%. Het gaat om:

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Voorbeeld

Het alarmsysteem van de handelaar is aangesloten op een vergunde alarmcentrale. De abonnementskosten van 1000 €, betaald in 2019, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 100 % van de winst die de ondernemer in 2019 heeft gemaakt.

Het bedrag van de aftrek bedraagt 1000 €. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten van de ondernemer gerekend en wordt in mindering gebracht van zijn brutowinst.

Meer info via deze link.

3. Aftrek als beroepskost van gestolen goederen

De verliezen die voortspruiten uit diefstal van geld uit het beroepspatrimonium van de belastingplichtige zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Zij mogen slechts worden afgetrokken zodra ze een zeker en vaststaand karakter hebben verkregen en de echtheid en het bedrag ervan door middel van bewijsstukken is verantwoord. Dit kan bijvoorbeeld een proces-verbaal zijn dat de politie heeft opgemaakt.

4. Subsidies voor veiligheidsinvesteringen

Of er subsidies worden verleend voor veiligheidsinvesteringen, hangt af van gemeente tot gemeente.

Vraag dit zeker na bij de diensten van de gemeente en vraag hen welke incentives de gemeente voorziet voor ondernemers die investeren in veiligheid.

Meer over: Beveiliging, Veiligheidspreventie, Investeringen in veiligheid

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!