Heeft u altijd expliciete toestemming nodig om iemands persoonsgegevens te verwerken?

Laatste aanpassing: 
01/02/2018

Hoewel dit een misvatting is bij velen naar aanleiding van de commotie op de markt rond de GDPR, is het niet zo dat men voortaan steeds verplicht zal zijn om de expliciete toestemming te verkrijgen van de betrokkene vooraleer men diens persoonsgegevens kan verwerken.

Toestemming is slechts één van de 6 rechtsgronden die kunnen worden ingeroepen ter rechtvaardiging de verwerking. Het is zelfs zo dat voor de meest courante verwerkingen van een KMO, geen expliciete toestemming vereisen. Hieronder een overzicht van welke rechtsgrond u nodig heeft naargelang het soort verwerking u van de persoonsgegevens doet.

BELANGRIJK: Extra aandachtspunten in geval wel expliciete toestemming nodig is

In bepaalde gevallen zal wel een expliciete toestemming vereist zijn. Bijvoorbeeld wanneer u persoonsgegevens wil gebruiken voor doeleinden die niet in lijn liggen met de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.

Het verzoek om toestemming moet zo worden gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden in de privacyverklaring. De betrokkene dient hierbij door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (bv. aanvinken van een vakje) de verwerking van diens persoonsgegevens te aanvaarden.

Met andere woorden, het is niet voldoende dat de betrokkene de algemene voorwaarden in hun geheel aanvaardt. Minstens zal deze een actieve handeling moeten stellen met betrekking tot het verzoek om expliciete toestemming, bijvoorbeeld door een vakje aan te kruisen of onder deze clausule een handtekeningskadertje te plaatsen.

Meer info of begeleiding nodig bij GDPR?

Check onze portaalpagina voor info, checklist, modellen, een filmpje, infosessies op www.unizo.be/gdpr

 

Meer over: GDPR

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!