Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen.

Laatste aanpassing: 
26/01/2021

Hoe werkt dat?

Het "mobiliteitsbudget" is een budget dat je als werkgever kan toekennen aan jouw werknemer(s) als alternatief voor een bedrijfswagen. De doelstelling van het mobiliteitsbudget is om op een structurele manier het mobiliteitsprobleem bij de wortels aan te pakken. Door onvoorwaardelijk te focussen op multimodaliteit moet het mobiliteitsbudget een positieve impact hebben op onze economie, ons milieu en onze gezondheid. Het systeem werkt volgens 3 pijlers: 

  1. Omschakelen naar milieuvriendelijkere bedrijfswagen
  2. Omschakelen naar duurzaam vervoer (fiets, openbaar vervoer, deelsystemen,…)
  3. Rest saldo in cash

Wat zijn de principes?

Het mobiliteitsbudget is een budget - berekend op jaarbasis - dat je als werkgever kan toekennen als alternatief voor de bedrijfswagen waarop een werknemer aanspraak kan maken. Het vertrekt daarbij van de total cost of ownership - zeg maar de reële kost van de wagen - voor jou als werkgever.

Drie bestedingsformules

Via het mobiliteitsbudget zal jouw werknemer zijn bedrijfswagen kunnen inleveren via drie mogelijke bestedingsformules:

  1. omschakelen naar een andere bedrijfswagen, maar een milieuvriendelijker exemplaar (pijler 1)
  2. omschakelen naar duurzame vervoermiddelen en-diensten (vb.: fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dit voor aankoop, gebruik en onderhoud. Je moet jouw werknemers wel inlichten over de duurzame vervoersmiddelen die je aanvaardt om te financieren door middel van het mobiliteitsbudget. (pijler 2)
  3. rest saldo in cash (pijler 3)

Pas op het einde van het jaar ontvangt jouw werknemer éénmalig het niet-bestede deel van het mobiliteitsbudget (=pijler 3) in cash.

Fiscaal aspect

De (para)fiscale behandeling ziet er als volgt uit:

  1. Pijler 1: zelfde behandeling zoals vandaag voor de bedrijfswagens
  2. Pijler 2: volledig vrijgesteld voor jouw werknemer en voor u als werkgever
  3. Pijler 3: dit wordt behandeld als loon, waarop bijzondere bijdragen sociale zekerheid gelden: voor jou als werkgever zal een bijdrage van 25% van toepassing zijn en voor jouw werknemer een persoonlijke bijdrage van 13,07%. De som van deze sociale zekerheidsbijdrage (38,07%) wordt van het restbudget van de werknemer afgehouden. Op fiscaal vlak wordt dit bedrag volledig vrijgesteld.

Aangezien het als loon wordt behandeld, bouwt jouw werknemer wel sociale rechten (pensioen, ziekte,….) op voor dit bedrag.

Het mobiliteitsbudget is ook toegankelijk voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. 

De regeling treedt in werking op 1 maart 2019.

Meer over: Loon en -voordelen, Bedrijfswagen werknemer
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!