Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen voor je werknemer.

Laatste aanpassing: 
26/09/2022

Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe mobiliteitsbudget van kracht. Dit is een budget dat je als werkgever kan toekennen aan je werknemer(s) als alternatief voor een bedrijfswagen. Wat is er veranderd tegenover vroeger en hoe werkt het mobiliteitsbudget concreet?

 
 

Wat is een mobiliteitsbudget?

Het "mobiliteitsbudget" is een budget dat je als werkgever kan toekennen aan jouw werknemer(s) als alternatief voor een bedrijfswagen. De doelstelling van het mobiliteitsbudget is om op een structurele manier het mobiliteitsprobleem bij de wortels aan te pakken. Door onvoorwaardelijk te focussen op multimodaliteit moet het mobiliteitsbudget een positieve impact hebben op onze economie, ons milieu en onze gezondheid. Het systeem werkt volgens 3 pijlers. Vanaf 1 januari 2022 is een eerste grote hervorming van kracht en moet de werkgever minstens de 2e pijler aanbieden.  

  • 1e pijler: een milieuvriendelijkere bedrijfswagen (maximum 95 gr CO2/km, vanaf 2026 geen CO2-uitstoot) 
  • 2e pijler: duurzame mobiliteit en huisvestingskosten 
  • 3e pijler: overgebleven budget in cash (enkel sociale bijdragen van 38,07%) 
 
 

Hoeveel bedraagt het mobiliteitsbudget?

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de TCO (total cost of ownership) van de bedrijfswagen waarover een werknemer kan beschikken. Deze kost bevat onder meer brandstofkosten, de financierings- en verzekeringskosten, de niet-aftrekbare btw en solidariteitsbijdragen voor CO2. Er is een ondergrens van 3.000 euro en 20% van het totale brutoloon en een bovengrens van 16.000 euro per jaar. Kosten voor het beroepsmatig gebruiken worden niet meegeteld. 

 
 

Meer mogelijkheden vanaf 2022

Door een uitbreiding van de 2e pijler zijn er meer mogelijkheden waaraan het mobiliteitsbudget kan worden besteed: 

  • Abonnementen voor het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden of voor werknemer los van woon-werkverplaatsing, parkeerkosten die verband houden verplaatsingen via het openbaar vervoer. 

  • Tussenkomst huisvestingskosten voor wie binnen een straal van 10 km van het werk woont (voorheen was dit 5 km): huur of kapitaalaflossingen van hypotheeklening. 

  • Stallingskosten voor (elektrische/brom-) fietsen, uitrusting voor bescherming en zichtbaarheid bij gebruik. Ook leningen voor bv. een fiets komen in aanmerking. 

  • Voetgangerspremie van 0,24 euro per kilometer voor een werknemer die de woon-werkafstand te voet aflegt of met een step, rollator of een ander voortbewegingstoestel die geen fiets/rijwiel is. 

 
 

Geen wachttijd meer

Een belangrijke wijziging voor 2022 is de afschaffing van de wachttijden voor de werknemer. Een werknemer hoeft niet langer 36 maanden over een bedrijfswagen te beschikken vooraleer hij of zij een beroep kan doen op het mobiliteitsbudget. Dit kan sinds 1 januari 2022 onmiddellijk, na bijvoorbeeld een promotie waarbij men recht heeft op een bedrijfswagen.

Voor werkgevers blijft wel een wachttijd bestaan: een mobiliteitsbudget invoeren kan pas nadat minstens 36 maanden bedrijfswagens werden aangeboden aan de werknemers. Voor startende werkgevers is een uitzondering voorzien. 

 
 

Wat zijn de fiscale aspecten van het mobiliteitsbudget?

De (para)fiscale behandeling ziet er als volgt uit:

  1. Pijler 1: zelfde behandeling zoals vandaag voor de bedrijfswagens

  2. Pijler 2: volledig vrijgesteld voor jouw werknemer en voor u als werkgever

  3. Pijler 3: dit wordt behandeld als loon, waarop bijzondere bijdragen sociale zekerheid gelden: voor jou als werkgever zal een bijdrage van 25% van toepassing zijn en voor jouw werknemer een persoonlijke bijdrage van 13,07%. De som van deze sociale zekerheidsbijdrage (38,07%) wordt van het restbudget van de werknemer afgehouden. Op fiscaal vlak wordt dit bedrag volledig vrijgesteld.

Aangezien het als loon wordt behandeld, bouwt jouw werknemer wel sociale rechten (pensioen, ziekte,….) op voor dit bedrag.

Het mobiliteitsbudget is ook toegankelijk voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen. Een werknemer kan echter niet verplicht worden om over te stappen van een bedrijfswagen naar een mobiliteitsbudget.

Meer over het mobiliteitsbudget

Meer info over het mobiliteitsbudget, inclusief rekentool, kan je vinden op de website van Liantis.

 
 
Meer over: Loon en -voordelen, Bedrijfswagen werknemer
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!