Het sneeuwt en vriest! Moet jouw werknemer komen werken?

Laatste aanpassing: 
19/08/2022

 

 

Sneeuw of vrieskou is op zich geen reden om thuis te blijven. Enkel wanneer er onverwachte omstandigheden zijn, kan er sprake zijn van overmacht. Wie te laat of niet aankomt op het werk, en geen overmacht kan inroepen, heeft geen recht op loon.

Is ‘het niet durven rijden met de wagen in de sneeuw’, een geldig excuus? Neen! De werknemer moet dan zoeken naar een gepaste oplossing. Meerijden met een collega of een beroep doen op het openbaar vervoer kan een oplossing zijn.

Uiteraard verdient het de aanbeveling om te kijken of telewerk of satellietwerk geen oplossing kan zijn dat zowel in het voordeel speelt van de werknemer als de werkgever. Voorzie voor thuiswerken steeds een kader met afspraken.

In ieder geval moet je als werkgever ervoor zorgen dat de verwarming op het werk naar behoren werkt. Jij bent immers verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden. Werknemers die licht bureauwerk doen, moeten dat kunnen doen in een temperatuur van 20 graden. Wie in de buitenlucht werkt, moet terecht kunnen in een verwarmd lokaal en een warme drank aangeboden krijgen.

Heeft jouw werknemer recht op gewaarborgd loon?

Enkel wanneer er onverwachte omstandigheden zijn, kan je werknemer wel aanspraak maken op gewaarborgd dagloon. M.a.w. hij begaf zich normaal naar zijn werk, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankwam, en die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

Jouw werknemer moet dan wel kunnen bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om op het werk te geraken, maar dat dat absoluut onmogelijk was. Als hij het openbaar vervoer kon nemen of met een collega kon carpoolen bijvoorbeeld en dat toch niet heeft gedaan, is er geen sprake van overmacht en heeft je medewerker ook geen recht op gewaarborgd dagloon.

Conclusie

  • Jouw werknemer heeft niet zomaar recht op gewaarborgd dagloon, wanneer hij door sneeuw of vrieskou niet op het werk geraakt.
  • Enkel wanneer de omstandigheden echt niet te voorzien zijn, dan is er sprake van overmacht en moet je je werknemer wel loon betalen.
  • Overweeg ook andere oplossingen als thuiswerk, maar voorzie daarvoor wel een kader
Meer over: Geschillen, Overmacht, Loon en -voordelen, Personeel
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!