Hoe de hogere roerende voorheffing op uw winsten vermijden?

Stel uw pensioenspaarpotje veilig door de bijzonder aangifte liquidatiereserve!

De roerende voorheffing op de liquidatiebonus die KMO’s kunnen uitkeren werd de voorbije jaren verhoogd tot 27% (vanaf 2017 zelfs 30%).

Er werd evenwel een overgangsmaatregel ingevoerd waardoor u nu als KMO toch nog uw winsten verbonden aan aanslagjaar 2014 kan opnemen in een zogenaamde"bijzondere liquidatiereserve"(eerder was dat ook zo voor 2013).

Ook deze ‘bijzondere’ reserves kan u als KMO later als liquidatiebonus uitkeren zonder "liquidatieheffing" (van 27%, binnenkort 30%)... Voorwaarde is dan wel dat u nu een voorafgaande heffing van 10% betaalt, een heel pak lager dus dan de roerende voorheffing.

De liquidatiebonus, wat is dat eigenlijk precies?

De liquidatiebonus is fiscaal gezien het positieve verschil tussen wat in geld, in effecten of onder gelijk welke andere vorm, aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en het gerevaloriseerde gestorte kapitaal.

Met andere woorden: er is sprake van een liquidatiebonus als, bij de ontbinding van een vennootschap, er meer wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders dan wat ze tijdens het bestaan van de vennootschap als kapitaal hebben gestort.

Het bedrag van het gestorte kapitaal wordt gerevaloriseerd. Dat wil zeggen dat het bedrag dat in jaar X werd gestort als kapitaal, wordt aangepast aan de inflatie tussen jaar X en het jaar van de uitkering van de liquidatiebonus.

Wanneer moet u de heffing betalen?

U moet de bijzondere aanslag van 10% betalen tegen uiterlijk 30 november 2016 als het gaat om de reserve die betrekking heeft op de winst van het boekjaar 2013 (aanslagjaar 2014).

Waar en hoe moet u de bijzondere aangifte indienen?

U moet de “aangifte van de bijzondere aanslag van de liquidatiereserve” bij de bevoegde dienst van de administratie indienen, uiterlijk op de datum van de betaling van de bijzondere heffing, in principe dus 30 november 2016.

Bij de aangifte van uw vennootschapsbelasting moet u ook een kopie van de bijzondere aangifte voegen, voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de bijzondere heffing werd betaald.

Vennootschappen die gebruik willen maken van de bijzondere liquidatiereserve moeten vóór 30 november 2016 de bijzondere heffing van 10% betalen.

De FOD Financiën heeft het formulier bekendgemaakt waarmee de aangifte van de 10% moet gebeuren. Ook het formulier voor de aangifte van de bijzondere heffing voor de gewone liquidatiereserve is bekendgemaakt.

PDF iconU kan hier een modelformulier voor de aangifte liquidatiereserve voor aanslagjaar 2014 downloaden
Meer over: Belastingen, Personenbelasting, Liquidatiebonus

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!