Hoe een aanvraag indienen bij het Rampenfonds?

Laatste aanpassing: 
31/08/2015

Waar?

De aanvraag moet worden gestuurd naar de Gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden.
Indien u schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet u al uw schade aangeven bij één Gouverneur. Het makkelijkste in dit geval is natuurlijk om de aanvraag in te dienen in de provincie waar u woont indien hier ook schade werd geleden, zoniet dient u deze aanvraag in te dienen in één van de provincies waar u schade hebt geleden.

Wanneer

De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het koninklijk besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent.
Een voorbeeld: er is een aardbeving op 1 februari 2007. Het koninklijk besluit dat die natuurramp officieel erkent, verschijnt in het Staatsblad van 22 februari 2007. U hebt dus tot en met 31 mei 2007 de tijd om uw aanvraag in te dienen.

Als er betwisting ontstaat of een dossier al dan niet op tijd werd ingediend, dan geldt de datum die op de poststempel van de aanvraag staat afgedrukt als bewijs.

Hoe?

De aanvraag moet altijd in twee exemplaren worden opgestuurd. De aanvragen mogen uitsluitend worden gedaan met de officiële formulieren, die u hier kan downloaden.

Om uw dossier samen te stellen, moet u één of meer bijzondere formulieren en één algemeen formulier invullen.

Die formulieren en hun bijlagen moet u liefst per aangetekende brief opsturen. Het postkantoor geeft u dan een officieel bewijs dat u een aangetekende brief hebt verstuurd ; dit is nuttig bij eventuele betwistingen. Werd uw aanvraag opgestuurd met een gewone (niet-aangetekende) brief, dan is die aanvraag daarom nog niet ongeldig, maar een aangetekende brief is gewoon veiliger en geeft minder aanleiding tot discussie.

Meer over: Rampen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!