Hoe hoog is de opzeggingsvergoeding die betaald moet worden?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

De opzeggingsvergoeding is het equivalent van het loon tijdens de opzeggingstermijn. Indien een bediende wordt ontslagen die recht heeft op drie maanden opzeggingstermijn, dan heeft deze bediende in geval van verbreking recht op een opzeggingsvergoeding die overeenkomt met drie maanden 'lopend loon'.

Wat wordt onder lopend loon verstaan? 
Dit is het bruto-loon dat op het ogenblik van het ontslag wordt verdiend, inclusief dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, gangbare overuren, ploegenpremies en andere voordelen zoals groepsverzekering, bedrijfswagen of maaltijdcheques. Voor werknemers met een variabel loon wordt het gemiddelde van de laatste twaalf maanden voor het ontslag genomen. Een eventuele loonsverhoging waarop de werknemer recht zou hebben gehad moest hij een opzeggingstermijn hebben moeten naleven, wordt bij de opzeggingsvergoeding dus niet in rekening gebracht!

Meer over: Opzeggingsvergoeding, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!