Hoe kunnen asielzoekers ingeschakeld worden in onze economie?

Laatste aanpassing: 
18/09/2018

De grote instroom van asielzoekers doet ook de vraag stellen hoe deze mensen zo goed mogelijk kunnen geïntegreerd worden in het economisch leven. Onder welke voorwaarden kan u asielzoekers aanwerven? Kunnen zij zelf starten als zelfstandige?

Wie wordt precies beschouwd als asielzoekers?

Asielzoekers zijn mensen die een aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om erkend te worden als politiek vluchteling, zoals gedefinieerd in de Conventie van Génève.

Eens een asielzoeker deze erkenning heeft, geniet hij/zij als erkend vluchteling van dezelfde rechten (en plichten) als een Belg. Op vlak van tewerkstelling of het starten van een eigen zaak, zijn er dan geen bijkomende voorwaarden meer.

Een asielzoeker aanwerven ? Waar moet u als werkgever op letten ?

Een asielzoeker moet zich, na de aanmelding bij de Dienst Vreemdelingenzaken, aanmelden bij het gemeentebestuur van de woonplaats (bijvoorbeeld waar het opvangcentrum is gelegen).

Het gemeentebestuur overhandigt de asielzoeker een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) met een geldigheidsduur van 3 maanden. Dat attest kan 3 maal verlengd worden voor telkens 3 maanden. Na 1 jaar wordt het verlengd met een duur van telkens 1 maand. Deze oranje kaart is het verblijfsdocument van de asielzoeker.

Belangrijk!

Om een asielzoeker aan te werven, tijdens deze procedure, moet deze over een Arbeidskaart C beschikken. De asielzoeker krijgt deze arbeidskaart C echter pas na een wachtperiode die loopt vanaf de datum van de asielaanvraag.

Asielzoekers die dus nog maar pas hun aanvraag hebben gedaan, komen dus niet in aanmerking voor aanwerving!

De federale regering heeft die wachttermijn inmiddels verkort van 6 maanden naar 4 maanden

Op de dag dat de beslissing door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt betekend, vervalt de Arbeidskaart C.

  • Ofwel is er een negatieve beslissing en dan vervalt het recht op verblijf en dus ook het recht op werken.

  • Is de beslissing positief, dan is de asielzoeker een erkend vluchteling en is er geen Arbeidskaart meer vereist.

In het geval van een negatieve beslissing is het dus van groot belang dat u hier als werkgever kennis van heeft, anders stelt hij/zij iemand illegaal tewerk!

Overweegt u concreet de aanwerving van een buitenlandse werkkracht, contacteer dan Liantis.

Kan een asielzoeker als zelfstandige starten?

Alle personen met een tijdelijk verblijf (een asielzoeker bijvoorbeeld) moeten voorafgaandelijk een beroepskaart aanvragen. Daarbij moet er een voorstel van bedrijfsplan voorgelegd worden. Omdat het verblijfsrecht erg onzeker is, mag de activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Na het afleveren van de beroepskaart, kan de asielzoeker zich inschrijven bij het ondernemingsloket en/of bij een sociaal verzekeringsfonds. Ook als vennoot of mandataris in een vennootschap, dient u deze beroepskaart aan te vragen.

De aanvraag voor een beroepskaart moet bij het Gewest worden ingediend.

Coördinaten van de bevoegde instanties

Vlaanderen

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen
Dienst Economische Migratie

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel.: 02 553 08 80
E-mail: beroepskaart@vlaanderen.be

Website: Beroepskaart voor vreemdelingenExterne link

Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Tel.: 02 204 13 99
Tel.: 02 204 15 28

E-mail:  arbeid.eco@gob.irisnet.be  

Website: De beroepskaart voor vreemdelingenExterne link

Voor meer info raadpleeg elders in het Unizo Kennisnet: Kan ik als buitenlander een eigen zaak starten in België?

Meer over: Aanwerven, Starten, Buitenlanders
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!