Hoe studentenovereenkomsten beëindigen na de proeftijd?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

In afwijking op de normale regels kan het studentencontract dat een contract voor bepaalde tijd is toch regelmatig opgezegd worden.

Na de eventuele proeftijd zijn volgende opzeggingstermijnen van toepassing:

Duur overeenkomst 

opzegging door werkgever

Opzegging door werknemer

Tot 1 maand

3 kalenderdagen

1 kalenderdag

> 1 maand

7 kalenderdagen

3 kalenderdagen

De wijze waarop de opzegging dient te gebeuren is dezelfde als voor de gewone werknemers.

U moet de opzegging dus doen bij een ter post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot. In deze brief moet u het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

De opzeggingstermijn kan enkel een aanvang nemen op de maandag volgend op de betekening van de opzegging (= dag van betekening van het deurwaardersexploot of de derde werkdag volgend op het versturen van de aangetekende brief).

Indien de studentenovereenkomst wordt verbroken is een opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenstemt met het lopend loon van de niet geëerbiedigde opzeggingstermijn. De verbreking van de overeenkomst kan mondeling geschieden, maar met het oog op de bewijsvoering is een geschrift aan te raden.

Meer over: Ontslag, Ontslag studenten, vertegenwoordigers
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!