Hoe worden de redenen van ontslag correct opgevraagd en meegedeeld?

Laatste aanpassing: 
03/06/2015

De werknemer kan u de concrete redenen voor zijn ontslag opvragen per aangetekende brief.

Hij beschikt hiervoor over een (beperkte) termijn van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzegtermijn, geldt een termijn van 6 maanden na de betekening van de opzegging door u als werkgever, zonder dat de aanvraag later dan 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst mag ingediend worden.

U moet vervolgens de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid meedelen binnen 2 maanden na de ontvangst van de aangetekende brief met het verzoek van de werknemer. Deze brief moet u eveneens aangetekend versturen en moet de elementen bevatten die de werknemer toelaten om de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid te kennen.

Tip: Wanneer de werknemer naar de redenen voor zijn ontslag vraagt, is het aangewezen om hier zo concreet en uitgebreid als mogelijk op te antwoorden. Het is eveneens aangewezen om de werkelijke redenen voor het ontslag mee te delen en geen redenen die de werknemer 'sparen'. Het kan immers zijn dat de werknemer er aan denkt om een procedure wegens 'kennelijk onredelijk ontslag' aan te spannen. In dat geval hebben alle redenen die zijn meegedeeld op het vlak van bewijs een bijzonder statuut.

De redenen die op het C4-formulier worden vermeld, zijn best ook dezelfde als de redenen die u later meedeelt op vraag van de werknemer.

Meer over: Ontslagmotivering, Ontslag
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!