Ik ben ziek en moet tijdelijk stoppen met werken. Heb ik recht op een uitkering?

Laatste aanpassing: 
21/06/2022

Wanneer je behandelende arts op basis van medische redenen meent dat je het werk volledig moet staken, kan je bij het ziekenfonds aangifte doen van je arbeidsongeschiktheid. Het ziekenfonds zal vervolgens nagaan of je in aanmerking komt voor ziekte-uitkeringen.

Om recht te hebben op een ziekte-uitkering moet je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e):

  • aantonen dat je in regel bent met de voorlopige sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid begint. Start de arbeidsongeschiktheid na de eerste 30 dagen van een kwartaal, dan moet je ook in orde zijn met je sociale bijdragen van dit kwartaal.
  • elke persoonlijke beroepsactiviteit als zelfstandige volledig stopzetten. Je ondernemingsnummer schrappen is niet nodig.

Zodra je door de adviserende arts van het ziekenfonds erkend wordt als ‘arbeidsongeschikt’, heb je recht op een ziekte-uitkering.

Je ontvangt een ziekte-uitkering voor de ganse ziekteperiode voor zover de arbeidsongeschiktheid minstens 8 dagen duurt.

De uitkering is een forfaitair bedrag dat per dag wordt toegekend (in een 6-dagen week). Afhankelijk van het aantal dagen bevat een maand ongeveer 26 vergoedbare dagen.

Uitkering arbeidsongeschiktheid

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie (daguitkering op basis van 6-dagen week):

  • Met gezinslast: 62,08 euro per dag 
  • Alleenstaande: 49,68 euro per dag
  • Samenwonend: 38,10 euro per dag

Afhankelijk van je concrete gezinssituatie schommelt een ziekte-uitkering dus tussen € 990,60 en € 1.614,08 bruto per maand (cijfers februari 2021). Het ziekenfonds berekent deze uitkeringen en regelt de uitbetalingen.

Opgelet, wanneer het ziekenfonds je erkent als arbeidsongeschikt, ben je niet automatisch vrijgesteld van verdere bijdrageplicht. Wel kan je een aanvraag indienen tot vrijstelling van sociale bijdragen, de zogenaamde ‘gelijkstelling wegens ziekte’. Je contacteert hiervoor best het sociaal verzekeringsfonds.

Samengevat

Heb ik recht op ziekte-uitkering?

  • Als je kanker hebt als zelfstandige en daardoor minstens acht dagen arbeidsongeschikt bent, ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering voor de volledige ziekteperiode.
  • Je gezinssituatie bepaalt je ziekte-uitkering
Meer over: Ziek

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!