Ik twijfel om de gerechtelijke reorganisatie aan te vragen, uit vrees voor reputatieschade. Heb ik nog mogelijkheden?

Sorry! Toegang tot deze pagina werd voorbehouden aan UNIZO leden.

Laatste aanpassing: 
19/04/2021

Het aanvragen en openen van een gerechtelijke reorganisatie wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en iedereen zal dus weten dat je financiële moeilijkheden hebt. Daarom twijfel je om de gerechtelijke reorganisatie aan te vragen. Maar zijn er nog mogelijkheden om je onderneming te redden die in tijdelijke financiële moeilijkheden zit? Hieronder geven we je er twee: het voorbereidend akkoord en het buitengerechtelijk minnelijk akkoord.

Het voorbereidend akkoord (mogelijk sinds 26 maart 2021 t.e.m. 30 juni 2021, maar die laatste datum kan nog verlengd worden)

We brachten je al op de hoogte dat de wetgever n.a.v. de huidige coronacrisis gesleuteld heeft aan de gerechtelijke reorganisatie. Het is nu dus ook mogelijk om, naar het voorbeeld van de Amerikaanse “pre-packaged bankruptcy procedure”, met bijstand van een gerechtsmandataris een voorbereidend akkoord (afbetalingsplan) te sluiten met enkele of alle schuldeisers. Voor de overige wijzigingen, klik hier

Het onderhandelen van zo’n voorbereidend akkoord gebeurt voorafgaand aan het openen van de gerechtelijke reorganisatie. Wanneer een akkoord wordt bereikt, wordt kort daarna de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend zodat de rechter het akkoord/afbetalingsplan (op korte termijn) bindend kan verklaren voor alle schuldeisers (ongeacht of zij hebben deelgenomen aan de onderhandelingen of niet). Op die manier wordt de bekendmaking van je financiële problemen door de publicatie in het Belgisch Staatsblad dus onmiddellijk gevolgd door een voorstel van oplossing en kan je dus de reputatieschade die daarmee gepaard gaat in zekere zin vermijden.

Omwille van het feit dat er geen publicatie is, word je tijdens de voorafgaande onderhandelingen wel niet automatisch beschermd tegen schuldeisers (wat bij een aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie wel het geval is)! Schuldeisers kunnen dus nog steeds hun onbetaalde facturen proberen invorderen of dagvaarden in faillissement. Dat kan de onderhandelingen natuurlijk serieus doorkruisen, want bij de onderhandelingen moeten echter niet al je schuldeisers betrokken worden. De wetgever voorziet daarom dat je aan de rechtbank kan vragen om bv. een verbod op dagvaarden in faillissement of tenuitvoerlegging van een beslag op te leggen aan bepaalde schuldeisers.

De mogelijkheid om een voorbereidend akkoord te sluiten is van toepassing vanaf 26 maart tot 30 juni 2021, maar die datum kan nog verlengd worden.

 

Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord

Een andere mogelijkheid is het onderhandelen van een buitengerechtelijk minnelijk akkoord, eventueel met bijstand van een ondernemingsbemiddelaar. Die mogelijkheid bestaat al geruime tijd. Hier onderhandel je eveneens met enkele of alle schuldeisers over een afbetalingsplan, waaronder bijvoorbeeld ook een bepaalde schuld kan worden kwijtgescholden. Die onderhandelingen vinden dus plaats buiten het kader van een gerechtelijke procedure. Ben je tot een akkoord gekomen, dan wordt dit neergelegd in Regsol. Het is dus niet publiek beschikbaar. Een groot verschil met de procedure van het voorbereidend akkoord is dat enkel de schuldeisers die instemmen met het minnelijk akkoord, hierdoor gebonden zijn. Je kan dus een regeling maken met enkele schuldeisers, maar dan zal dat enkel hen binden. De procedure is dus voornamelijk geschikt wanneer je een beperkt aantal schuldeisers hebt en jullie een goede verstandhouding hebben.

Je kan de rechtbank ook vragen om het akkoord goed te keuren. Voor je schuldeisers heeft dat als voordeel dat ze hierdoor een uitvoerbare titel krijgen. Indien je gemaakte afspraken niet zou naleven, dan hebben je schuldeisers meteen een titel in handen waarmee ze naar de gerechtsdeurwaarder kunnen gaan zonder hiervoor eerst naar de rechtbank te moeten gaan. Let op! Ook hier heeft het gebrek aan bekendmaking van (het onderhandelen van) een minnelijk akkoord tot gevolg dat je geen bescherming geniet tegen schuldeisers.

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, WCO

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Je ziet meer als UNIZO lid

Bent u reeds UNIZO-lid? Log dan in met uw UNIZO account. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!