Ingrijpende wijzigingen inzake belastingen autokosten

U heeft een eenmanszaak en plant de aankoop van een nieuwe wagen? Weet dan dat de fiscale regels aangepast werden!


De aftrekbaarheid van autokosten was tot nog toe verschillend naargelang u een eenmanszaak dan wel een vennootschap heeft. Tot nog toe was de aftrekbaarheid voor autokosten voor eenmanszaken beperkt tot 75%. Dat is sinds 1 januari 2018 veranderd: de verschillende systemen werden gelijkgesteld en voortaan gebeurt de fiscale aftrek altijd op basis van de uitstoot van de auto.

Kort gezegd: bent u een zelfstandige zonder vennootschap (eenmanszaak) en koopt u een auto in 2018 (of 2019) met een lage CO2-uitstoot, dan kan u voortaan meer autokosten aftrekken van uw belastingen (tot 120%)!

Regeling in 2018 en 2019

De regeling voor de aftrek van autokosten voor eenmanszaken en vennootschappen ziet er in 2018 en 2019 dan als volgt uit. Het aftrekpercentage van de autokost hangt samen met de CO2 -uitstoot van het voertuig, de percentages variëren van 50% tot 100% en zelfs 120%. Vraag dus bij de aankoop van een nieuwe wagen zeker naar de CO2-uitstoot!.

Diesel

Benzine

 

0 tot 60 gram

0 tot 60 gram

100%

61 tot 105 gram

61 tot 105 gram

90%

106 tot 115 gram

106 tot 125 gram

80%

116 tot 145 gram

126 tot 155 gram

75%

146 tot 170 gram

156 tot 180 gram

70%

171 tot 195 gram

181 tot 205 gram

60%

>195 gram

>205 gram

50%

Voor wagens met een CO2-uitstoot van 0 gram (elektrische wagens) is er een aftrekbeperking van 120%. Deze wagens worden dus fiscaal bevoordeeld.

Opgelet: voor wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 blijft voor zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken) nog steeds het aftrekpercentage van 75% gelden.

Regeling vanaf 2020

Vanaf 2020 zal de aftrekbaarheid van autokosten dan gebeuren op basis van de uitstoot van de auto. Diezelfde regeling zal dan van toepassing zijn op eenmanszaken en op vennootschappen.

  • De aftrekbaarheid wordt bepaald op 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km), met een maximum van 100% en minimum van 50% (wagens die meer dan 200gr CO2 uitstoten kunnen tot 40% zakken). De coëfficiënt is afhankelijk van het type motor (diesel = 1; andere brandstoffen = 0,95; aardgas = 0,90).
  • Brandstofkosten worden slechts aftrekbaar ten belope van hetzelfde percentage, meerwaarden op voertuigen worden belastbaar volgens hetzelfde percentage.
  • Kosten verbonden aan de financiering van de wagen blijven voor 100% aftrekbaar.
  • De aftrekbaarheid aan 120% wordt opgeheven voor alle kosten verbonden aan wagens: voortaan zal een aftrekbaarheid van 100% altijd het maximum zijn.
  • Strijd tegen valse hybrides: CO2 percentage wordt kunstmatig aangepast op basis van een coëfficiënt zowel bij berekening van het voordeel alle aard als bij berekening van aftrek autokosten. Dat systeem komt in de plaats van de CO2  waarde volgens de catalogus.

Indien een oplaadbare hybride wagen (aangekocht vanaf 2018) een elektrische batterij heeft met energiecapaciteit < 0.6 kWh per 100kg:

  • zal een vergelijking gemaakt worden met dezelfde wagen met verbrandingsmotor (indien mogelijk)
  • zal een coëfficiënt van 2,5 toegepast worden op CO2 uitstoot

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 2020.

Voor personenwagens die aangekocht werden vóór 1 januari 2018 blijven de oude regels van de fiscale aftrek gelden.

 

Meer over: Nieuw in 2018, Belastingen, Wijzigingen ondernemersbelastingen 2018, Aftrekbare beroepskosten, Autokosten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!