IPA - soepelere overuren

Laatste aanpassing: 
25/07/2021

Dankzij het sociaal akkoord kan je als werkgever beroep doen op een heus pakket extra overuren. De regeling hiervan lees je hieronder.

Overuren in het kader van de relance

Vanaf 1 juli 2021 mogen jouw medewerkers tot 120 vrijwillige overuren presteren. En dat zonder overloon, zonder inhaalrust en zonder extra lasten of belastingen voor jou of jouw werknemer. Het gaat om hetzelfde systeem als de 'corona-overuren', dat onlangs voor de essentiële sectoren al werd ingevoerd. 

Voorwaarden

  • Om deze relance-overuren te presteren moet een werknemer schriftelijk en voorafgaand zijn goedkeuring geven. Het gaat telkens om een hernieuwbare periode voor 6 maanden waarin het duidelijk moet zijn dat een werknemer zijn/haar akkoord heeft gegeven voor dit specifieke regime van relance-overuren (o.a. zonder overloontoeslag), en dat het akkoord voorafgaandelijk aan het gebruik ervan wordt gegeven.
  • Werkgevers uit essentiële sectoren die al eerder een goedkeuring bekwamen van hun werknemers voor de corona-overuren, kunnen dit verder gebruiken indien het akkoord met hun werknemers nog niet ouder is dan 6 maanden. Elke 6 maanden moet immers alles hernieuwd worden.
  • Let op: de nodige wetgeving voor de uitvoering van deze maatregel zal gezien de vakantieperiode niet meer tijdig goedgekeurd kunnen worden in het parlement. Aangezien de maatregel wel al sinds 1 juli toepasbaar is, werd afgesproken dat de overheidsdiensten (FOD WASO en RSZ) op hun websites zullen communiceren dat de maatregel onmiddellijk gebruikt kan worden en dat werkgevers deze relance-overuren niet moeten aangeven in de multifunctionele aangifte (DmfA). De FOD financiën zal de vrijstelling van de personenbelasting van de werknemer retroactief aanvaarden (met ingang vanaf 1 juli 2021) eens het wetgevend proces volledig is doorlopen. Onder voorbehoud van de ontwerpteksten, betekent dit dat de ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing pas na de publicatie van de wet rechtgezet zal kunnen worden. Concreet betekent dit ook dat vanaf de inwerkingtreding van de wet een correctie zal moeten gebeuren van de loonbriefjes.

2022
 

Voor 2022 wordt opnieuw een toekenning van 120 bijkomende relance-overuren voorzien voor alle sectoren tot 31 december 2022.

180 fiscaal vriendelijke overuren (gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing)

Tot eind juni 2023 wordt het fiscaal gunstregime voor overuren verhoogd van 130 naar 180 uren. Dat betekent voor die 180 overuren: 

  • een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor jou als werkgever.
  • een belastingvermindering voor je werknemers.

Voorwaarden

  • Het gaat om de overuren (per jaar en per werknemer) waarvoor een overloontoeslag verschuldigd is en een regeling bestaat die voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.
  • Voor 2019 en 2020 werd het aantal overuren waarvoor dit gold, tijdelijk opgetrokken tot 180 overuren, maar vanaf 2021 ging het opnieuw om 130 overuren, tenzij voor de horecasector, de uitzendsector (voor wat betreft de gebruikers die onder het PC nr. 302 werken) en de ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, waarvoor onder voorwaarden specifieke regelingen gelden.
  • Let op! Ook hier kon de wettelijke basis voor de optrekking tot 180 overuren niet meer tijdig worden voorzien voor het parlementair zomerreces. Het komt dus op de agenda van het Parlement vanaf september 2021. UNIZO sprak daarom met de andere werkgeversorganisaties en de FOD Financiën af dat eens deze wet ingaat dit fiscaal gunstregime retroactief toegepast wordt met ingang vanaf 1 juli 2021. De ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de betrokken maanden zullen dan worden geregulariseerd waardoor een correctie zal moeten gebeuren van de loonbriefjes.

 

Meer over: Corona, Overuren
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!